Vi glemmer de gode vaner

Håndsprit og ekstra rengøring er ikke så udbredt som under coronakrisen.

Hukommelsen er kort, så flere gode vaner fra covid-19-epidemien er allerede på tilbagetog blandt danskerne, viser undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen:
• I 2021 angav 75 %, at de oftere sprittede hænder end før covid-19-epidemien, i 2022 er det 64 %.
• I 2021 angav 67 %, at de vasker hænder oftere end før covid-19-epidemien, det er i 2022 60 %

Håndsprit i 2022
• 54 % spritter altid eller for det meste hænder efter de havde handlet ind, det tal var 71 % i 2021
• 42 % spritter altid eller for det meste hænder efter ture med offentlig transport. I 2021 var tallet 51 %
• 54 % af de unge spritter aldrig eller sjældent efter indkøbsture, det er mellem 39 % og 45 % blandt de øvrige aldersgrupper.

Rengøring i hjemmet 2022
• 24 % af danskerne gør kun de mest brugte kontaktflader rent en gang om måneden eller sjældnere
• 65 % af danskerne gør kun deres telefon ren en gang om måneden eller sjældnere – det tal er uændret fra 2021
• 70 % lufter ud flere gange om dagen – det tal er også uændret fra 2021.