SBA: Det er nu, vi skal gribe mulighederne

Af Jørgen Utzon, formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening, SBA

 

2017 er ved at gå på hæld. Mange af os vil sikkert kunne se positivt tilbage på 2017 som det år, hvor væksten trods alt bed sig mere fast, men også et år hvor kampen om engagerede medarbejdere blev skærpet.

Men 2017 blev også året for et nybrud i branchen. Med den nye Serviceoverenskomst har vi sammen med 3F lagt grundlaget for bedre uddannelse, hvor vi med den nye indslusningsløn 1 giver nyansatte uden erfaring fra branchen ret og pligt til 12 dages betalt uddannelse til gengæld for en lavere startløn.

En anden nyskabelse er, at vi har fået lagt grundlaget for større lokal fleksibilitet gennem ny lokalløn. Den nye mulighed gælder ikke kun for Serviceoverenskomsten, men for alle SBA’s overenskomster. Selvom det kun er en begrænset del af løndannelsen til at begynde med, så åbner det for et spændende, nyt perspektiv. På sigt kan vi se i retning af den fleksibilitet, som vores virksomhedskolleger i industrien har udviklet gennem årtier. Hvad betyder det konkret? Ja, det kan betyde, at vi kan give medarbejdere, der gør en særlig indsats, en kontant belønning og på den måde styrke engagementet. Det kan vi kun dårligt i dag.

Det er den vej vi skal, hvis vi gerne vil udvikle vores produktivitet, forretningskoncepter og mulighederne i ny teknologi – og naturligvis stå stærkere i konkurrencen med både kendte og helt nye spillere.

Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi som virksomheder går ind i kampen for at udvikle lokale aftaler sammen med tillidsrepræsentanter eller den lokale 3F afdeling. Her møder vi den udfordring, at vi – til sammenligning med andre brancher – har få tillidsrepræsentanter og mange medarbejdere, der ikke er organiseret. For at vi kan indgå lokalaftaler med større fleksibilitet, kræver det nemlig, at vi har nogle at forhandle med!

Hvad skal der så til? Ja, det kræver, at vi som virksomheder vil investere tid og kræfter i en konkret dialog med medarbejdere og fagbevægelse. Det er nu, vi skal udnytte mulighederne. Og ja, de større virksomheder i branchen har helt sikkert et ansvar for at løbe de ny muligheder i gang, når det for alvor starter i foråret 2018.

Ser vi ind i det nye år, så bør og skal vi have en forhåbning om et tøbrud i det offentlige marked. Med kommunal- og regionsvalget i november får vi nye politiske ledelser, der kan se med friske øjne på mulighederne i styrkede alliancer mellem offentlig og privat. De nyvalgte kommunalpolitikere bør i hvert fald se nærmere på den kulegravning af facility management, som revisionshuset EY har lavet for Finansministeriet og KL. Den peger nemlig på, at der selv i et forsigtigt skøn er mulighed for at spare 3,4 mia. kr. ved at professionalisere og konkurrenceudsætte facility management i kommunerne. Vi skal i branchen presse på for at fortælle om de mange gode erfaringer, vi har fra samarbejde med den private sektor og opsøge dialogen med de nye politiske ledelser.

Det er nu, vi skal gribe mulighederne.

Godt nytår!