Lokumsaftale placerer ansvar hos kommunerne

Aftalen fik ifølge ministeren tilnavnet ‘lokumsaftalen’.

Sagen om ulækre skoletoiletter har de seneste måneder fyldt meget i medierne.

Et forskerhold har blandt andet peget på, at mange børn holder sig skoledagen igennem, hvilket kan føre til inkontinens. Og for et par uger siden blev skoletoiletterne så et politisk spørgsmål, idet Socialdemokratiet havde indkaldt undervisningsministeren i samråd. Partiet ville vide om regeringen virkelig mener, der er plads til skattelettelser i en situation, hvor økonomien på landets folkeskoler er under pres, og der er helt basale forhold som ordentlige skoletoiletter, som ikke er i orden.

Undervisningsminister Merete Riisager slog i samrådet fast, at standarden på skoletoiletterne alene er kommunernes ansvar.

»Det kan tyde på, at en række skoler og kommuner ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret midler til vedligeholdelse og rengøring af skolens toiletter,« sagde hun. Ministeren henviste blandt andet til, at skoletoiletter allerede i 2009 var på den politiske dagsorden. Dengang bevilgede den daværende VK-regering sammen med LA og DF en såkaldt toiletpulje på 100 mio. kroner.