Fremtidens hygiejneeksperter skaber stor begejstring

Landets syv første dimittender fra akademiuddannelsen Hygiejne- og Rengøringsteknik gennem Erhvervsakademi Sjælland så dagens lys i begyndelsen af 2018. De stolte pionere fra det offentlige og private er nu klædt stærkt fagligt på til i praksis at højne vidensniveauet inden for rengøringssektoren.

Viden om rengøring og hygiejne styrkes
Fem serviceassistenter, en selvstændig og en kontoruddannet, der har beskæftiget sig med rengøring i en længere årrække, har sideløbende med deres arbejde gennemført den korte videregående uddannelse Hygiejne- og Rengøringsteknik på to år. Til eksamen beviste de studerende det store udbytte, da de kunne koble deres nye viden med de erfaringer, de har gjort sig i praksis.

Øge vidensniveau i rengøringsbranchen
”Interessen for uddannelsen på akademiniveau viser os, at rengøringsbranchen er i rivende udvikling. Flere står klar til at øge vidensniveauet og dermed levere bedre rengøringsrelaterede serviceydelser, der sikrer kvalitativ og effektiv drift i blandt andet storkøkkener, fødevareproducenter, på hospitaler, kommunale institutioner og plejehjem samt inden for den private rengøringssektor,” siger kursuskonsulent Kaj Reiter.

Gyldent stempel på uddannelsen
I efteråret 2017 fik akademiuddannelsen overrakt Rengøringsprisen af Hygiejnefokus for et unikt projektsamarbejde med det formål at nedbringe energi‐ og resurseforbruget i forbindelse med rengøring. Projektet som er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Sjælland, rengøringsvirksomheden Foodsafe og fødevareproducenten HK Scan Danmark.

Klædt på til fremtiden
Under akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik lærer du at kunne forene planlægning og analysering af rengøringsmetoder med ledelse og viden om eksempelvis kvalitet, udstyr, materialer, indretning, hygiejnisk design, fødevaresikkerhed, rengørings- og desinfektionsmidler og metoder.

Undervisningen stiller også skarpt på rengøringsmidlers egenskaber, overfladeegenskaber, desinfektion og sterile miljøer, rekvisitter og maskiner, produktionshygiejne, arbejdsmiljø og sikkerhed, planlægning af hygiejnisk byggeri, tilbudsgivning og arbejdsplaner, økonomi og drift.

De indledende forløb kan også tages som blended learning.

Nyt hold starter 10. april.
Akademiuddannelsen er tilrettelagt sådan, at du kan studere ved siden af dit job og familieliv. Nogle vælger også kun at følge et par moduler. Bemærk, at det er muligt at få statens voksen uddannelsesstøtte under denne uddannelse.

Interesseret?

Du kan læse mere på https://www.easj.dk/hygiejne-og-rengoeringsteknik/ eller kontakte kursuskonsulent Kaj Reiter på tlf. 5076 2669 eller mail kare@easj.dk