Konkurrencemyndigheder godkender Coors køb af Elite Miljø

Konkurrencemyndighederne har netop godkendt handlen, der blev indgået i januar.

Coor beskæftiger derfor nu 3000 medarbejderne og har en omsætning på 1,2 milliarder kroner.

I januar indgik nordiske Coor aftale med den danske KiviTex-koncern om køb af rengøringsvirksomheden Elite Miljø A/S. Handelen var under forudsætning af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse. Den er netop modtaget, og dermed kan de to virksomheder indlede integrations- og fusionsprocessen, der blandt andet indebærer et navneskifte fra Elite Miljø til Coor og fortsættelsen af den vækststrategi, der er lagt for Coor på det danske marked.

 

Flere muligheder for kunderne

Børsnoterede Coor tilbyder rengøring, kantinedrift og ejendomsservice både som single-services og som integrerede facility management-løsninger. Elite Miljø glider naturligt ind i Coors danske selskab, som efter opkøbet beskæftiger over 3.000 medarbejdere og vil passere en årsomsætning på godt 1,2 milliarder DKK. Den danske direktørs målsætning er at øge denne position over de kommende år.

»Markedet for facility management-løsninger er på flere milliarder kroner alene i Danmark, og dét marked ønsker vi at få en større andel af. Det vil blandt andet være muligt ved, at Elite Miljøs kunder nu kan supplere deres rengøringsaftaler med kantinedrift og ejendomsservice samt ved at vores fælles kunder kan samle deres løsninger hos én udbyder – uanset, om det er en lokal virksomhed eller en nordisk koncern,« siger adm. direktør Jørgen Utzon fra Coor Service Management A/S, der ligesom Elite Miljø leverer løsninger både til det private og det offentlige marked.

Jørgen Utzon, adm. direktør fra Coor Service Management A/S står nu i spidsen for 3000 medarbejder og en omsætning på 1,2 milliarder kroner på de danske marked

 

Værdier som fælles platform

Jørgen Utzon understreger, at det fra starten af forhandlingerne har været et fælles udgangspunkt at tage det bedste fra de to service-virksomheder og indarbejde i den fremadrettede organisation, hvor ikke mindst fokus på kvalitet, fleksibilitet og samfundsengagerede værdier er nogle af de bærende kræfter. Det bekræfter adm. direktør Lars Falkenberg fra Elite Miljø A/S:

»Sidste år vandt vi som rengøringsvirksomhed CSR People Prize for vores indsats inden for det rummelige arbejdsmarked, og Coor har både modtaget Kantineprisen for uddannelsessteder i deres Catering-division og CPH Change Award for indsatsen i deres Property-division. Så det ligger dybt i de to virksomheders DNA at stræbe efter de højeste kvalitetsnormer og standarder på markedet,« siger Lars Falkenberg.

 

Fokus på CSR

Både Elite Miljø og Coor er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening under Dansk Industri, hvor de har været aktive i udviklingen af Servicenormen, der er en lang række etiske og praktiske krav, som SBA stiller til medlemsvirksomhederne og deres underleverandører. Det drejer sig blandt andet om løbende uddannelse af medarbejderne og at der tages hensyn til både miljø og arbejdsmiljø.

»I Elite Miljø har vi sat en CSR-strategi i verden, som har til formål at guide os i en mere bæredygtig og miljørigtig retning. Vi skal leve op til de krav og forventninger, som vores interessenter og samfund stiller til os, og den måde vi driver forretning på. CSR-strategien skal samtidig være forankret i vores forretning, så den også giver mening ud fra et rent forretningsmæssigt perspektiv,« siger adm. direktør Lars Falkenberg, som glæder sig over, at Elite Miljøs fokus på CSR er sammenfaldende med Coors.

I forbindelse med handlen stopper Lars Falkenberg i Elite Miljø for at overgå til nye opgaver i KiviTex-koncernen, der også ejer De Forenede Dampvaskerier og som netop har købt svenske Textilia for at fokusere på vask og linnedservice på det nordiske marked. I forbindelse med sin fratræden som direktør i Elite Miljø går Lars Falkenberg ud af bestyrelsen i SBA, som Jørgen Utzon i øvrigt er formand for. Selvom Lars Falkenberg stopper i sin nuværende funktion som direktør, vil han fortsat være i organisationen nogle måneder endnu for at bidrage til integrations- processen, der forventes tilendebragt i løbet af 2018.