Dansk pleje- og omsorgskoncern bliver landsdækkende i Sverige

Forenede koncernen udvider markant i den svenske pleje- og omsorgsvirksomhed Förenade Care via to store nylige opkøb af omsorgsvirksomheder, der samtidig sikrer, at den danske koncern nu er landsdækkende i Sverige.

Det seneste danske plejecenter, hvis drift blev sendt i udbud, ligger tilbage i 2015. Og hvor de danske kommuner er tilbageholdende med at konkurrenceudsætte bløde velfærdsydelser som netop driften af landets plejecentre, så forholder det sig helt anderledes på den anden side af Øresund. Imens den familieejede Forenede koncernens danske pleje- og omsorgsvirksomhed For-enede Care ”kun” driver tre plejecentre i Danmark, så har den svenske søstervirksomhed Förenade Care haft anderledes travlt med at ekspandere gennem de seneste cirka 20 år – blandt andet takket være politisk velvilje i Sverige til at konkurrenceudsætte. Virksomheden driver således mere end 60 plejecentre geografisk spredt over store dele af Sverige, har en omsætning på mere end 1,8 milliarder svenske kroner og beskæftiger mere end 4.000 ansatte.

Den svenske pleje- og omsorgsdel af den danske koncern Forenede er med de to store opkøb opererer nu landsdækkende i Sverige – blandt andet med “personlig assistance” til de svenske borgere i eget hjem. Foto: Förenade Care.

Stordriftsfordele

Og nu knopskyder den svenske gren af Forenede markant. Blækket fra underskrifterne på to nye virksomhedsopkøb i Sverige er nemlig for nylig blevet tørt; Virksomhederne ”Adium Omsorg” og ”Hela Sveriges Assistans” er således, med en samlet årlig omsætning på cirka 200 millioner svenske kroner og cirka 500 medarbejdere, ved at blive favnet af Forenede-familien. Og de store svenske opkøb tjener flere formål, forklarer den danske koncerndirektør Carsten Clement:
”Med opkøbene ønsker vi blandt andet at øge Förenade Cares samlede volumen med det formål at skabe yderligere stordriftsfordele. Ligesom vi udvider vores geografiske dækning i Sverige og skaffer os mere kvalificeret knowhow,” siger han.

Nærværende omsorg langt fra Stockholm

At drive omsorgsvirksomhed i Sverige er ikke en nem ledelsesmæssige opgave, vurderer Clement. Det kræver blandt andet højt specialiseret viden og etablering af en virksomhedskultur, hvor medarbejderne yder omsorg med hjerte og forstand samtidig med, at de skal honorere kommunernes og Länstingets stadig større krav til effektivitet, kvalitet og soliditet. Som alt sammen løbende skal dokumenteres og rapporteres. Og det er en branche, hvor fejl kan få alvorlige konsekvenser for borgeres livskvalitet og helbred – og for virksomhedens omdømme og overlevelse.

”For virksomheder i omsorgsbranchen gælder det derfor om at opnå en størrelse, hvor det er muligt både at være effektiv og at yde service af høj kvalitet, der er leveret af specialister, som holder sig ajour forskningsresultater,” siger koncerndirektøren.

”Og til trods for at Förenade Care forud for købet af Hele Sveriges Assistans har en omsætning inden for segmentet ”personlig assistance” på over 100 millioner svenske kroner, så besidder ”Hela Sveriges Assistans” værdifuld specialistviden, som vi kan drage stor nytte af. Samtidig har de fundet en model for, hvordan man yder nærværende omsorg langt fra hovedkontoret i Stockholm uden at skulle gå på kompromis med hverken kvaliteten eller økonomien. Og det er væsentlig viden i et land, som strækker sig over 1500 kilometer fra syd til nord,” forklarer Carsten Clement.

Vil gerne være større

Förenade Care breder allerede sine aktiviteter ud over en stor pallette af ydelser og services; Fra herberger til avanceret sygepleje i hjemmet. Men drift af traditionelle plejecentre og hjemmepleje udgør fortsat kerneforretningen og den væsentligste del af omsætningen i virksomheden. For at øge markedspotentialet og søge at sikre, at virksomheden ikke er for sårbar i forhold til markedsudviklingen i enkeltstående services, har Forenede haft et ønske om at brede Förenade Cares omsorgsaktiviteter yderligere ud til beslægtede forretningsområder.

”Derfor fandt vi det helt naturligt, at Förenade Care også skulle kunne tilbyde personlig assistance til de svenske borgere i eget hjem. Og det var årsagen til, at vi for godt fem år siden købte vores første virksomhed inden for det område,” siger Carsten Clement og forklarer, at det sidenhen er blevet til yderligere et opkøb i 2017.

”Og med overtagelsen af ”Hela Sveriges Assistans” i 2019 kan vi for alvor betragte os som landsdækkende i Sverige,” siger direktøren og signalerer, at lysten til at vækste yderligere skam er til stede:

”Vi vil være endnu større, så vi kan øge den geografiske kundetæthed, der gør, at vi med lokal forankring kan skabe endnu tættere relationer til kunder og medarbejdere. Og stordrift er som sagt en afgørende faktor for, at man kan opfylde kravene om øget kvalitet til billigere pris, samtidig med at man skal bibeholde et fornuftigt afkast af sin investering.”

I forbindelse med opkøbene fortsætter alle medarbejdere i deres jobs. De eneste, som stopper deres aktive virke i selskaberne, er de tidligere ejere. Det nylige køb af virksomhederne betyder, at Förenade Care med hastige skridt nærmer sig målsætningen om en omsætning på to milliarder svenske kroner inden for de næste tre år.


Faktaboks:

Om Forenede koncernen
Forenede koncernens cirka 9.000 medarbejdere i Danmark og Sverige varetager en vifte af service- og omsorgsydelser for såvel private som offentlige kunder – under begreberne ”Facility Service” og ”Health Care”. Koncernens ”Health Care”-ydelser varetages af virksomhederne Forenede Care i Danmark og Förenade Care i Sverige og dækker hovedsageligt over drift af plejecentre, hjemmepleje, rehabilitering, hospitalsdrift og personlig assistance. Koncernens ”Facility Service”-ydelser varetages af Forenede Service i Danmark og Förenade Service i Sverige og dækker over ydelser som rengøring, ejendomsservice, hotelservice, arealpleje, vinduespolering og kantinedrift.


Om Forenede koncernens opkøb af ”Adium Omsorg” og ”Hela Sveriges Assistans”
“Adium Omsorg” er et velrenommeret omsorgsselskab, der driver fire plejehjem og to plejehjemsdistrikter efter samme høje kvalitetsstandard som Förenade Care. Og da Adium Omsorgs aktiviteter udføres geografisk i områder af Sverige, hvor Förenade Care hidtil kun har haft få aktiviteter, så komplementerer Adium Omsorgs aktiviteter Förenade Cares særligt godt.

“Hela Sveriges Assistans” yder personlig assistance til borgere i hele Sverige, der på trods af deres høje alder og krævende plejebehov ikke får deres behov dækket på et traditionelt plejecenter. I stedet ydes plejen i borgernes eget hjem af et fast tilknyttet team af velkvalificerede, nøje udvalgte medarbejdere.

“Hela Sveriges Assistans” har gennem flere år vist en støt stigende vækst og høj kundetilfredshed. Förenade Cares virke indenfor området personlig assistance har hidtil primært været koncentreret i Skåne og Stockholm, men med købet af “Hela Sveriges Assistans” dækker Förenade Care med et slag hele Sverige – fram Malmö til Kiruna.

“Hela Sveriges Assistans” har hidtil koncentreret sig om tilbyde personlig assistance og besidder derfor en specialistviden, som Förenade Cares medarbejdere og egne kunder inden for personlig assistans kan drage stor nytte af. Omvendt vil de eksisterende kunder i “Hela Sveriges Assistans” få glæde af Förenade Cares bred erfaring indenfor især den specialiserede sygepleje – ligesom den enkelte medarbejder får større og flere karrieremuligheder, når selskabet bliver en del af Förenade Care.