Få flere faglærte medarbejdere

Virksomheder kan løse nye opgaver og samtidig styrke rekrutteringen af arbejdskraft ved at satse mere på uddannelse. SBA, Servicebranchens Arbejdsgiverforening, sætter fokus på uddannelse.

Servicefagene og i særdeleshed rengøringsbranchen er udfordret på mangel på arbejdskraft. Men en af løsningerne kan være at sætte mere fokus på uddannelse af medarbejderne, så de bliver længere i faget. Derfor satte SBA fokus på uddannelse på temadag blandt medlemsvirksomhederne.

»Vi ønsker at give inspiration og faglig viden, så virksomhederne i højere grad bruger uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere som led i deres rekruttering og fastholdelse af medarbejdere,« siger Simon Dyhr, der er sekretariatsleder i SBA under DI. En medlemsundersøgelse blandt organisationens virksomheder, viser, at lederne er ganske opmærksomme på, at uddannelse kan være en af vejene frem. Således ønsker virksomhedslederne netop fokus på de forskellige uddannelses- og efterudddannelsesmuligheder.

Uddannelse giver vækst

Fordelene ved at give medarbejderne mere uddannelse eller at tage elever ind i virksomheden er indlysende: Det giver mulighed for i højere grad at fastholde medarbejderne. Mere uddannelse fører til færre fejl, som kan være dyre, hvis der efterfølgende skal betales bod. Og endelig giver uddannede medarbejdere ofte en højere produktivitet.

Partnerskabskonsulent Brian Stokholm fra uddannelsesinstitutionen TEC kom samtidig ind på de økonomiske fordele:

»Faglærte medarbejdere har nogle flere kompetencer, og derfor kan virksomhederne tage nye opgaver ind og dermed få et større vækstpotentiale. Med uddannede medarbejdere får virksomheden ligeledes større fleksibilitet, idet medarbejderne kan udføre flere forskellige typer af opgaver,« sagde han.

TEC erkender, at det især for mindre virksomheder uden en HR- eller uddannelsesansvarlig kan være krævende at få overblik over alle uddannelsesmulighederne og de forskellige veje i systemet. Derfor opfordrer Brian Stokholm til, at virksomhederne kontakter TEC for at få en dialog om de forskellige muligheder.

Transportbranchen som forbillede

Når det gælder medarbejdernes uddannelsesniveau kan rengøringsbranchen sammenlignes med vognmandsbranchen. Begge områder opfattes ofte som ufaglært jobområde. Vognmand Jens Ove Larsen, indehaver af Slagelse Transportcenter A/S, har igennem de seneste tyve år satset på uddannelse af elever og har gennem årene haft over 450 elever i uddannelse.

»Vi ser det klart som en fødelinje, så vi altid har medarbejdere. Vi er en branche, der er presset på mangel på dygtige chauffører, og det bliver ikke bedre de kommende år, idet gennemsnitsalderen på de ansatte i vognmandsbranchen er ret høj. Uddannelse er en af vejene til arbejdskraft,« fortæller vognmanden fra Slagelse.