Rengøring er en del af patientbehandlingen

Rigshospitalet Glostrup og fagforeningen FOA har udarbejdet en nem vejledning i at gøre rent efter, NIR, de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Tekst: Ingrid Pedersen, journalist, redaktion@rentidanmark.dk.
Foto: Lars Just

Der er meget langt fra
det teoretiske værk,
Statens Seruminstitut
har udarbejdet
om NIR og til de
rengøringsmedarbejdere,
der skal forstå dem.
Pia Heidi Nielsen ,
sektorformand i Kost- og serviceafdelingen i FOA.

 

Når rengøring bliver en del af patientbehandlingen, bliver den i endnu højere grad end før et ansvarsfuldt erhverv, der kræver veluddannet personale, der forstår vigtigheden af at bryde smitteveje, gøre rent i den rigtige rækkefølge og kommunikere med patienterne, fordi rengøring af teknisk udstyr bringer rengørings- og serviceassistenterne i tæt kontakt med patienterne. Det understregede funktionschef Marianne Hummel, da vejledningen om NIR blev præsenteret på Rigshospitalets afdeling i Glostrup.

Rigshospitalet Glostrup begyndte som et af de første at gøre rent efter de nye retningslinjer, som er udarbejdet af Statens Seruminstitut og som retter sig til hele sundhedssektoren, inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejen, tandlæger og andre, der efterhånden vil bruge retningslinjerne som standard for, hvordan rengøringen skal foretages. Men retningslinjerne kan være komplicerede, og derfor har hospitalet i samarbejde med FOA og seruminstituttet udgivet en vejledning, der gør det nemt for hospitalernes rengøringsmedarbejdere at følge anvisningerne. I pjecen understreges det, at der på de enkelte hospitaler kan være afvigelser i forhold til kravene, så den lokale hygiejneorganisation afgør, hvordan rengøringen skal foregå, men under alle omstændigheder er det vigtigste ved hospitalsrengøring at bryde smitteveje og forhindre infektioner. Derfor er det vigtigt, at der er klare regler for, hvordan og hvor ofte der bliver gjort rent de steder, patienterne kommer i berøring med – det vil sige sengeborde, håndtag og greb, senge og andre lejer, sanitet, afskærmning og tekniske installationer.

Fokus på smitteveje

»Der er meget langt fra det teoretiske værk, Statens Seruminstitut har udarbejdet om NIR og til de rengøringsmedarbejdere, der skal forstå dem og bruge dem,« siger sektorformand i i Kost- og serviceafdelingen i FOA, Pia Heidi Nielsen. Derfor sagde FOA ja til at samarbejde med Seruminstituttet og hospitalet i Glostrup om at lave en vejledning med tekst og billeder, som er forståelig for alle.

Hun nævner også, at FOA gerne vil være med til at sætte fokus på, at det samfundsmæssigt og økonomisk er en god ide at sætte fokus på at bryde smitteveje og forhindre infektioner.

»Det sker alt for ofte, at folk bliver genindlagt, fordi de har fået en infektion på hospitalet. Det vil vi gerne være med til at forhindre, og derfor har vi medvirket til at gøre Seruminstituttets retningslinjer tilgængelige for serviceassistenter og andre rengøringsmedarbejdere – ikke kun vores egne medlemmer,« siger hun.

Vejledningen er lavet til rengøringspersonalet på hospitalerne, men en tilsvarende vejledning til primærsektoren er også på vej.

»Også i de kommende sundhedscentre og andre steder, hvor mange syge mennesker samles, er der brug for korrekt, hygiejnisk rengøring,« siger hun. Derfor har medarbejderne brug for praktik, letforståelig viden om, hvordan man gør rent på den korrekte måde.

Tre timers kursus

På Rigshospitalet både i Glostrup og på Blegdamsvej får alle medarbejdere i rengøringen et tretimers kursus i, hvordan man gør rent efter NIR, og den nye vejledning, som er lavet i samarbejde med FOA bliver undervisningsmaterialet. Den forklarer detaljeret om risikopunkter, rengøringsmetoder, rækkefølge og forklarer for eksempel, hvordan man folder rengøringskluden, så man kan gøre brug af otte flader, før den skal skiftes. Den forklarer også den korrekte måde at rengøre en sengestue på og i hvilken rækkefølge patienttoilettet skal rengøres. Rengøringsmedarbejderne i Glostrup har alle været vant til at gøre rent efter hygiejnestandarderne, så for dem bliver overgangen ikke så stor, men for medarbejdere på andre arbejdspladser kan det være en stor forandring.

Funktionsleder Anita Heidelbach nævner, at vejledningen er frit tilgængelig og kan bruges af alle, efterhånden som deres arbejdsplads skal gøre rent efter NIR-principperne.

Efter kurset bliver medarbejderne screenet for at tjekke, om de alle har forestået principperne og kollegerne skal efterfølgende kvalitetssikre hinandens arbejde.

»Det betyder, at de bliver gode til at se mangler,« siger Anita Heidelbach og understreger, at kollegerne på den måde skal gøre hinanden bedre – ikke kritisere og hakke på hinanden.

»Det er klart, at det skal ske i en ordentlig tone,« fremhæver hun og nævner, at arbejdet ikke er blevet vanskeligere ved at indføre de fælles retningslinjer, men det er ikke længere en undskyldning, at nogle områder er svært tilgængelige. Alle steder skal være rene, for smitte kan også sidde steder, der er vanskelige at rengøre – og det allervigtigste er at bryde smitteveje.

 

Vi kender jo alle til,
at være oppe at ringe
over noget, der er nyt
og synes svært, og for dem,
der ikke er vant til at arbejde
efter hygiejnestandarder,er
der tale om en stor forandring.
Lisbeth Stampe, driftsassistent

 

Til glæde for alle

Driftsassistent, serviceassistent Lisbeth Stampe har også været med til at lave vejledningen og hun håber, mange kolleger rundt om i hele landet får glæde af den. Hun synes selv, det er lykkedes at lave en vejledning, der gør Statens Seruminstituts svære stof lettilgængeligt, og hun glæder sig over, at den kan gøre forandringen mere overskuelig for kolleger, der også skal i gang med NIR.

»Vi kender jo alle til, at vi kan være helt oppe at ringe over noget, der er nyt og synes svært, og for dem, der ikke er vant til at arbejde efter hygiejnestandarder, er der tale om en stor forandring. Man skal tænke anderledes,« siger Lisbeth Stampe.

»Men det ender jo altid med, at det går alligevel, selv om det kan synes svært i begyndelsen. Kolleger, der for nylig har taget rengøringstekniker- eller serviceassistent uddannelsen har allerede snuset til dem,« siger hun.


Læs hele Rigshospitalets og FOAs vejledning om, hvordan man gennemfører rengøring efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer her:

www.foa.dk/forbund/publikationer

Under ”bestilling af publikationer” finder du Kost- og Servicesektoren, hvor du kan finde ”Hygiejnisk hospitalsrengøring”.

Vejledningen sælges også i papirformat. Den koster 40 kr. plus porto.