Sammen om et renere Danmark

Servicebranchen har de seneste år bidraget positivt til den vækst og øgede beskæftigelse, der har været i Danmark. Lad os udnytte det positive momentum til at tage hånd om nogle af de udfordringer, der er i branchen

Malene Jæpelt, sekretariatsleder, Danske Service

Folketingsvalget er ikke mere end lige overstået. En ny regering står overfor at skulle sætte kursen for Danmark de kommende år. De mange løfter fra valgkampen skal prioriteres, og der skal lægges en plan for, hvordan Danmark som land bedst håndterer de udfordringer, der er. Stigende krav til kvaliteten af velfærdstilbuddene og den dobbelte demografiske udfordring i, at vi i fremtiden er færre til at forsørge flere, sætter nemlig det danske samfund under pres. Udfordringerne kan ikke løses ved at forsætte som hidtil. Skal ressourcerne række i fremtiden, skal vi udnytte dem bedst muligt og sikre, at vi som samfund får mest værdi for pengene.

Generelt har der været
en uheldig tendens til
at fokusere på prisen,
når der skal vælges
rengøringsleverandør.

 

 

Sammen om et renere Danmark

Danske Service har netop været igennem den samme øvelse, som politikerne nu står i. Bestyrelsen har set hinanden i øjnene og sammen skulle sætte retningen, foreningen skal bevæge sig i. På den netop afholdte generalforsamling kunne bestyrelsen præsentere den nye strategi for Danske Service med overskriften ’Sammen om et renere Danmark’.
Som overskriften antyder, har Danske Service store ambitioner både på egne og branchens vegne. Hos Danske Service ønsker vi sammen med vores medlemmer i fællesskab at styrke og udvikle servicebranchen. Det er ikke noget, som løses med et kunstgreb. Det kræver en vedvarende indsats, hvor der spilles på flere tangenter – herunder at fremme fokus på bedste service til prisen samt faglig stolthed og ordnede forhold.

Bedste service til prisen

Generelt har der været en uheldig tendens til at fokusere på prisen, når der skal vælges rengøringsleverandør. Det gælder både det private og det offentlige marked. Der er behov for at gøre op med dette og i stedet fokusere på, hvor og hvordan man får den bedste service for dét, man er villig til at betale.
Først og fremmest skal de kommuner, der vælger at teste markedet for at finde bedste service til prisen gennem konkurrenceudsættelse, anerkendes for den beslutning. Det er positivt og – set fra vores perspektiv – også sund fornuft. Det handler grundlæggende om at forvalte borgernes penge forsvarligt og sikre de bedste forudsætninger for at få størst værdi og bedst service til prisen. Men anerkendelsen følges op af en opfordring til i højere grad at fokusere på kvalitet når der vælges leverandør.

LÆS OGSÅ: “Servicefag investerer i flere lærlinge”

Faglig stolthed og ordnede forhold

Vi har en fælles interesse i at tage hånd om medarbejderne. Medarbejderne er – og vil også i fremtiden være – den vigtigste ressource i servicebranchen. Dedikerede og kvalificerede medarbejdere, der dagligt leverer kvalitetsservice, er kernen i en succesfuld rengøringsvirksomhed. Medarbejderne skal kunne være stolte af at sige, at de er en del af servicebranchen. For at nå dertil skal der både tages et opgør med branchens til tider blakkede image samt ske en anerkendelse af, at rengøring ikke ’bare’ er noget, som alle kan. Ligesom det at være snedker er rengøring et håndværk.
Det kræver ordnede forhold at opbygge og fastholde fagligt dygtige og stolte medarbejdere. Derfor arbejder Danske Service for ordnede forhold i servicebranchen.