Nye regler om vurdering af farlig kemi

Siden 1. juli 2019 har virksomheder ikke længere skullet lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen.

I stedet for de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger, skal virksomheder fremover sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion.

Når der skal vurderes om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal der tages udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

  • Hvilke farlige kemiske stoffer og materialer findes der på arbejdspladsen?
  • Lav en liste over dem.
  • Medarbejderne skal have adgang til listen og se hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er ved at bruge kemikalierne?
Foto: JumpStory

Mange af de farlige stoffer og materialer, som brugers på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten. Den viser, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

  • Dannes der farlige stoffer ved arbejdsprocesser, fx ved svejsning?
  • Hvordan kan medarbejderne blive udsat for farlig kemi?
  • Kan medarbejderne fx blive udsat for de farlige stoffer og materialer ved indånding af fx gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt.

Mange problemer i arbejdet med den farlige kemi, skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Derfor skal der i den kemiske risikovurdering sættes øget fokus på oplæring og instruktion.

Ændringerne skyldes, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen har vurderet, at det nuværende krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke giver tilstrækkelig arbejdsmiljømæssig værdi i forhold til den tid, virksomhederne skal bruge på at udarbejde dem.

Arbejdstilsynet har derfor opdateret At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer på disse områder.

Arbejdstilsynet forventer inden for de næste få måneder i vejledninger o.l. at komme med eksempler på, hvordan man som virksomhed kan dokumentere, at man har gennemført en kemisk risikovurdering. Indtil da vil Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg vejlede virksomhederne om den kemiske risikovurdering.

Se At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer her