Flere lærlinge i vores branche stiller krav til alle

Der er behov for, at både offentlige og private arbejdsgivere kommer i arbejdstøjet og får flere lærlinge ind i rengøringsbranchen.

 

Af Jørgen Utzon, bestyrelsesformand i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) & adm. direktør i Coor Service Management A/S

Hvis offentlige kontrakter
i højere grad kunne tage højde for,
at serviceleverancerne leveres
indenfor normal arbejdstid,
vil det gøre det langt nemmere
at rekruttere lærlinge

 

 

Det er svært at få lærlinge ind i rengøringsbranchen. Ordrebøgerne tilpasser sig jo ikke efter elevernes praktikpladsperioder, og det kan være lidt af en jungle at finde de rigtige skoler, blanketter og tilskudsmuligheder, når man skal have lærlinge. Det er dog vigtigt at investere i lærlinge: Som virksomheder ønsker vi at gøre nye medarbejdere endnu dygtigere og mere professionelle, når vi løser opgaver for vores kunder. Og som rengøringsbranche har vi et ansvar for at bidrage til et samfund med en veluddannet arbejdsstyrke.

Derfor er der behov for, at både offentlige og private arbejdsgivere kommer i arbejdstøjet og får flere lærlinge ind i rengøringsbranchen. Også selvom det kræver en ekstra indsats.

Ny indsats for flere lærlinge

Det kan være svært for virksomheder at finde tiden til at søge, rekruttere og planlægge lærlingeforløb midt i en travl hverdag. Derfor er det også en glædelig nyhed, at vi i den organiserede del af servicebranchen i DI i de kommende to år investerer i en lærlingekoordinator. Lærlingekoordinatorens rolle er at inspirere og hjælpe virksomheder, som er medlem af DI Service/SBA, til at få lærlinge og gøre hele lærlingeforløbet så let og gnidningsfrit som muligt.

Uddannelse er i det hele taget et højt prioriteret område i SBA, hvor vi hele tiden arbejder med at gøre medarbejderne stolte over deres fag. Det har vi bl.a. gjort ved at få løftet rengøringsassistentuddannelsen op fra demonstrationsfag til konkurrencefag til DM i Skills.

Men en hjælpende hånd til virksomheder gør det ikke alene. Der er behov for et bredt samarbejde mellem fagbevægelsen og erhvervslivet for at lykkedes med at få flere lærlinge i branchen. I fællesskab skal vi sikre, at infrastrukturen for at få lærlinge er i orden.

Bedre vilkår kan give flere lærlinge

Det er tid til, at vi – offentlige såvel som private – indenfor rengøringsbranchen kommer i arbejdstøjet for at få flere lærlinge ind i branchen. Det er svært. Men i SBA er vi som nævnt allerede i fuld gang med understøttende initiativer, der skal fortsætte den positive udvikling, som servicebranchen er i. Derfor var det bl.a. glædeligt, da vi sammen med 3F Privat for nylig lavede en præciserende aftale om, at det skal være muligt at nedsætte elevernes ugentlige arbejdstid fra 37 timer til 30 timer. Dette vil gøre det nemmere for særlig små og mellemstore rengøringsvirksomheder at få flere lærlinge.

To andre greb i værktøjskassen for at få flere lærlinge i branchen kan komme fra de offentlige ordregivere: Dels flere krav om uddannelse i udbuddene. Og dels en ændring i kravene til, hvornår arbejdet skal udføres. Hvis offentlige kontrakter i højere grad kunne tage højde for, at serviceleverancerne leveres indenfor normal arbejdstid, vil det gøre det langt nemmere at rekruttere lærlinge ind i rengørings- og servicebranchen. For det handler om mennesker og et behov for bedre arbejdstider.

At få flere lærlinge ind i branchen kræver således en indsats fra alle parter. En indsats, hvor vi fokuserer på initiativer og konkrete løsninger på konkrete problemer. Kun på den måde kan vi sikre en let og fremkommelig vej for at få flere lærlinge ind i branchen.