God hygiejne betaler sig

SYNSPUNKT: Kun 28 procent af kommunerne vurderer, at de lever helt op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne på grundniveau. Og i 2017 fandt Statsrevisionerne det foruroligende, hvor dårligt sundhedspersonalet på sygehusene var til at overholde retningslinjerne for hygiejne. Der er mange lavthængende frugter at plukke.

Helle Fabiansen, administrerende direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Folketingets partier forhandler i øjeblikket om, hvordan næste års budget for statens økonomi skal se ud i de igangværende finanslovsforhandlinger. En øvelse der skal få de økonomiske ender til at mødes uden, at det går ud over velfærden. Regeringen har i sit forståelsespapir lagt op til en ny sundhedsaftale, der blandt andet skal være med til at styrke kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet. Tallene på området taler sit tydelige sprog, og de voksende sundhedsudgifter presser velfærden på andre områder. For eksempel vil antallet af ældre på over 80 år stige fra godt 250.000 til 340.000 de næste syv år. Der er behov for innovative og effektive løsninger, hvis den offentlige sektor skal køre længere på literen og være i stand til at håndtere det stigende antal borgere, der har behov for behandling og omsorg i verdensklasse.


Igennem en målrettet indsats
med fokus på bedre håndhygiejne
blandt beboere på fem ældrecentre
blev antallet af urinvejsinfektioner
sænket med op til 86 procent
.

Et af de områder, hvor det er oplagt at sætte ind og få pengene til at række længere, er på hygiejneområdet. Der findes talrige eksempler på, hvordan en målrettet indsats med fokus på hygiejne i sundhedsvæsenet og kommunernes daginstitutioner, plejehjem og arbejdspladser kan være en relativ nem og billig vej til få sundere borgere og en bedre økonomi. I Mariagerfjord Kommune har man igennem en målrettet indsats med fokus på bedre håndhygiejne blandt beboere på fem af kommunens ældrecentre formået at sænke antallet af urinvejsinfektioner med op til 86 procent. Sølle 3984 kostede det at gennemføre projektet på ældrecentret Teglgården. I Frederikssund Kommune har man gjort sig lignende erfaringer, hvor brugen af antibiotika er halveret i forbindelse med et forskningsprojekt, der blandt andet hjalp borgerne med bedre personlig hygiejne. Og senest blev arbejdsmiljøorganisationen i Sønderborg Kommune hædret med Rådet for Bedre Hygiejnes hygiejnepris, for deres arbejde med at udbrede bedre håndhygiejne bredt i hele kommunen.

Men selvom de mange projekter rundt omkring i landets kommuner har vist sig at være en succes, så er der et stykke vej endnu før kommunerne for alvor får sat deres hygiejneindsatser i system. I 2017 kom Statens Insitut for Folkesundhed med den seneste evaluering af kommunernes indsats på hygiejneområdet. Kun 28 procent af kommunerne vurderer, at de lever helt  op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne på grundniveau. Og kun 51 procent af kommunerne vurderer, at hygiejne indgår i én eller flere af kommunens politikker. Og i 2017 fandt Statsrevisionerne det foruroligende, hvor dårligt sundhedspersonalet på sygehusene var til at overholde retningslinjerne for hygiejne.

Herfra skal der lyde en klar opfordring til, at flere kommuner får øjnene op for, hvor vigtigt det er at tænke hygiejnen ind i kommunens politikker. Pluk de lavthængende frugter og etabler hygiejneorganisationer og udvikl lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre og botilbud. Og få hygiejnen ind som en del af den kommende sundhedsaftale. Den nødvendige viden er allerede tilgængelig. Nu gælder det om at få sat den i system i kommunerne og sundhedsvæsenet. Til gavn for borgernes sundhed og samfundsøkonomien.