Flere borgere vælger privat hjemmehjælp

Godt hver tredje ældre bruger private tilbud, viser analyse fra DI. På Christiansborg er der uenighed om, hvorvidt udbredelsen af fritvalgs-ordningen er en god idé

Når borgere første gang tildeles hjemmehjælp tager de ofte imod det kommunale tilbud, men over tid vælger flere at benytte det frie valg og går derfor over til en privat leverandør. Det er konklusionen på en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

Mette Frederiksen vil bureaukratiet i ældreplejen til livs,
og stiller spørgsmålstegn ved om det er opstået for, at kommunerne
kan håndtere fritvalgs-ordninger.

Trods tidligere undersøgelser har vist et manglende kendskab til det frie valg af leverandør på hjemmeplejeområdet, så skifter flere og flere ældre over tid den kommunale leverandør af hjemmehjælp ud med en privat leverandør.

Når borgerne som førstegangsvisiterede vælger mellem et privat og kommunalt tilbud, vælger lidt over hver femte borger en privat leverandør. Men ses der på den samlede andel af borgere, der modtager privat hjemmehjælp er antallet af borgere, der benytter privat leverandør, over 35 pct. i 2018. Analysen viser i øvrigt en samlet stigning i brug af privat hjemmehjælp på 4,2 procentpoint siden 2016.

“Vi kan med glæde konstatere, at mange ældre bruger deres frie valg til at vælge privat hjemmehjælp, og at mange også vælger de private til over tid,” siger branchedirektør for DI Service, Jakob Scharff.

DI Analysen viser forskelle på andelen af borgere, der vælger private ordninger på tværs af regionsgrænserne. Eksempelvis vælger færre førstegangsvisiterede borgere i Region Nordjylland og Region Syddanmark privat hjemmehjælp, mens det er mere udbredt i Hovedstaden.

Minuttyraniet skyldes udlicitering

Statsminister Mette Frederiksen er dog ikke udelt begejstret for fritvalgs-ordningen, da hun i sin åbningstale i oktober antydede, at det kan være årsag til bureaukrati i ældreplejen. For når en opgave skal kunne udliciteres til en privat aktør, skal den også kunne beskrives og opgøres på objektive præmisser.

“Spørgsmålet er, om en del af minuttyranniet i ældreplejen er opstået på grund af inddragelse af private aktører og frit valg,” sagde statsministeren i sin åbningstale.

Jane Heitmann (V): Katastrofe, hvis man vil forringe de ældres mulighed
for at vælge frit. (Foto: Steen Brogaard)

Ifølge netmediet Altinget giver statsministerens bemærkning anledning til bekymring hos Venstre:

“Det er jo en katastrofe, hvis man vil forringe ældres muligheder for at vælge frit. Mette Frederiksens åbningstale bør give anledning til dybe, dybe panderynker hos alle os, som sådan set er glade for det frie valg. Men også hos de ældre selv,” siger ældreordfører Jane Heitmann til Altinget.