Bæredygtighed begynder med god kvalitet

Vileda: Den danske afdeling af en af verdens største producenter af rengøringsartikler, Vileda, går målrettet ind i bestræbelserne for at skabe mere bæredygtighed. Det første skridt er at sætte fokus på god kvalitet, fordi det både lønner sig og sparer på ressourcerne

Det er sund fornuft at købe kvalitet, der holder længere. Det mener Jonas Petersen, sales manager i Vileda.

Har du helt styr på, hvad der er fup og fakta, når det gælder mere bæredygtig virksomhedsdrift og klimatiltag? Næppe. For det kan være svært at gennemskue de mange forskellige produkter, miljømærkninger og finde de mest bæredygtige metoder. Men en god gang sund fornuft kan også være en vej til at finde mere miljørigtige løsninger.
Hos den danske afdeling af Vileda, der er en af verdens største producenter af rengøringsartikler, vender sales manager Jonas Petersen tingene lidt på hovedet:
»Vores tilgang er, at hvis vi skal opnå større bæredygtighed, er vi nødt til at anerkende, at vi skal købe bedre kvalitet. For hvis du køber god kvalitet, så skal du købe færre produkter, fordi det tager længere tid at slide dem op. Det er helt almindelig sund fornuft.«

Køb ordentlig kvalitet, der holder længere.
For så skal du smide mindre ud
og det er billigere i længden.
Hvis du vil følge Vileda´s arbejde for mere bæredygtighed i rengøringen kan du se mere på www.kandusepointen.dk


Jonas Petersens ræsonnement er lige til. For hvis produkterne holder længere, skal producenterne producere mindre, transportere mindre og kunderne skal smide mindre ud. I det lange løb sparer det på ressourcerne og belaster miljøet mindre.

Køb ting, der holder
»Som det er lige nu er der ret stor forvirring omkring, hvad der er bæredygtigt. Det er svært for producenter, grossister og forbrugere at finde rundt i, hvad der er de helt rigtige løsninger, hvad de skal vælge og hvad der er mest bæredygtigt. Derfor er nøglen, at vi skal købe bedre kvalitet. Det nytter ikke at købe varer, vi godt ved ikke holder så længe,« lyder det fra Jonas Petersen.
Nøglen til mere bæredygtighed er derfor, at vi sætter fokus på vores indkøb.
Ifølge Vileda er det ikke nok kun at kigge efter de forskellige miljømærker. For ofte kan man både få en Svanemærket moppe, der kan holde til 200 gange vask og en med det samme miljømærke, som kan holde til 1000 vask.
»Man skal ikke have gået meget på aftenskole for at regne ud, hvad der er mest bæredygtigt. Det er klart, at den der kan holde meget længere også er lidt dyrere i indkøb, så man skal til pengepungen, når man køber ind. Men det er ikke sikkert, at det er dyrere i det lange løb. For hvis du går efter et produkt med det billige prisskilt, så har du jo ikke sparet noget, hvis du hurtigt skal smide det ud og købe nyt. Det har bare kostet miljøet en ekstra belastning,« siger Jonas Petersen. Han minder om, at der er miljøomkostninger hver gang vi producerer, transporterer og forbruger: »Selv om vi som producent gør alt vi kan for at producere vores produkter så bæredygtigt som muligt, benytte genbrugsmaterialer og så tæt på vores markeder som muligt.«

Kan du pointen?
En væsentlig del af Viledas markedsføring er netop at tale til den sunde fornuft. Under sloganet ”Kan du se pointen” arbejder virksomheden kontinuerligt for at få mere kvalitet fremfor kvantitet ind i danske virksomheders indkøb og forbrug, især når det kommer til rengøring.
For grøn tankegang giver også grønne tal på bankbogen, når rengøringsvirksomheder for eksempel også får et bedre tidsforbrug, markant lavere vand- og kemiforbrug og langt mere holdbare rengøringsrekvisitter.

»Stadig flere indkøbere, også blandt rengøringsselskaber og større slutbrugere, har både vilje og de gode intentioner. Men ikke altid får de handlet efter intentionerne, fordi man måske ikke får regnet de reelle omkostninger igennem. Derfor er det nemt at falde tilbage i gamle tankemønstre og fokusere på udgangsprisen i stedet for at handle efter det, der bliver slutprisen, når man regner produktets levetid med. Men hvis vi ikke alle ændrer adfærd, så får vi ikke de nødvendige miljøgevinster,« siger Jonas Petersen.

Kan du se pointen?
Viledas mopper og klude holder længere. Derfor er det en god forretning, både for miljøet og pengepungen at investere i ordentlige rengøringsrekvisitter. Viledas Swep Duo mopper holder for eksempel op til 1000 vaske og microfiber kludene op til 500 vaske.
Arbejder I på at omstille til en langt grønnere profil, giver det rigtig god mening at kigge på:
• Levetiden af jeres rengøringsrekvisitter
• Mængden af vand og kemi de kræver i brug
• Om de udskiller f.eks. microplast
• Hvordan de er produceret og transporteret.
www.kandusepointen.dk

Kvalitet giver også større effektivitet
Et andet aspekt af at vælge kvalitetsprodukter er, at det gør rengøringen mere effektiv.
»Ved at indkøbe kvalitet og tænke bæredygtighed, så sikrer man også, at medarbejderne får nogle ordentlige rekvisitter, som giver en bedre effektivitet. For et rengøringsselskab udgør lønnen den absolut største andel af omkostningerne, mens rengøringsrekvisitter måske er fem procent. Derfor er der også sund fornuft i at sørge for, at rekvisitterne er i orden, så medarbejderne faktisk har mulighed for at bruge deres arbejdstid effektivt,« siger Jonas Petersen, og slutter af med at pointere, at det rigtige indkøbsvalg slet ikke er så avanceret:
»Vi gør det ikke svært. Det er jo helt almindelig sund logik at købe kvalitet og dermed forbruge mindre.«
Kan du se pointen?

Vileda er europæisk kvalitet

Vileda, blev oprettet i 1947, og er ejet af den tyskbaserede Freudenberg gruppe, som samlet set beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere verden over. Viledas produkter er produceret i Europa, hvilket sikrer ensartet kvalitet og kontrol med produktionsvilkårene.
Navnet Vileda kommer af de tyske ord ”wie Leder”, og er inspireret af udviklingen af nogle af virksomhedens første produkter, hvor man producerede syntetiske vaskeskind – som altså lignede og havde samme egenskaber som læder.