Forårsrengøringen rykker udendørs

Grønne områder: En fugtig vinter har sat sit præg på bænke, terrasser og legepladser. Nu skal udearealerne have en tur og en af mulighederne er miljøskånsom rengøring med hedvandsanlæg

Udtrykket ’forårsrengøring’ beskriver normalt den grundige rengøring indendørs, man foretager når forårssolens skarpe lys kan afsløre støv og nullermænd, der har overlevet vintermørket i kroge og kanter.
Det giver dog også god mening at tale om forårsrengøring udendørs. Ikke bare feje blade og rive blomsterbede, men rengøring af ting og områder, der bruges til ophold og samvær udenfor, når sol og varme indbyder til det. Det kan være borde, bænke, terrasser, legepladsudstyr, hegn, skilte mv., der er snavset eller fyldt med alger efter den fugtige og kølige vinter.

Gør det rent og indbydende udenfor
Når ejendomme og virksomheder vil gøre klar til udesæsonen for beboere og medarbejdere er der god hjælp at hente hos flere firmaer inden for branchen rengøring og facility management. Anders Andersens Rengøring har f.eks. et mobilt hedvandsanlæg, der får opholdsområder og brugsting gjort rene og indbydende.
»Vores hedvandsanlæg gør det muligt for os at afrense alle slags overflader for snavs og alger med den rette kombination af varmt vand og et afpasset spuletryk,« fortæller Mikkel Nielsen, der er tilsynsførende for udendørs vedligehold hos Anders Andersens Rengøring.
»Vandet er typisk lige under 100 grader varmt, mens spuletrykket kan indstilles fra lavtryk til højtryk, helt op til 250 bar.«

Effektiv og miljørigtig afrensning
»Med hedvandsanlægget har vi både en effektiv, hurtig og skånsom metode til at afrense overflader. Vi tilpasser simpelthen temperatur og tryk til den enkelte overflade, f.eks. træ, maling, plast, metal, beton mv. Legepladsredskaber og terrasser i træ skal have en anden kombination af temperatur og spuletryk end malede overflader, mens der på flisearealer kan skrues op for spuletrykket,« forklarer han.
»Umalede overflader af træ overskyller vi først med 98 grader varmt. Når overfladen så har stået i blød i nogle minutter, afrenser vi med et lavt trykt, så træet ikke flosser eller tager skade, som det ses ved højtryksafrensning. Det giver et rigtig flot resultat, der bliver tydeligere, når træet tørrer. Metoden skåner vandmiljøet for alle de kemikalier og midler, man brugte tidligere.«
Mikkel Nielsen fortæller, at man også benytter hedvandsanlægget til miljørigtig bekæmpelse af ukrudt, fordi det effektivt kan erstatte brug af kemikalier og brandfarlige gasbrændere, som er blevet forbudt at bruge mange steder.