Ønsker fra servicebranchen

Fra Danske Services side håber vi på, at 2020 bliver året, hvor de ansatte i fysisk krævende brancher med risiko for nedslidning kommer i fokus på en måde, der fører til reel forandring. Vi vil i hvert fald gøre vores for at presse på, så gode takter bliver til klar tale.

Af Danielle Hansen, formand for Danske Service og ejer af Sundby Rengørings Service

Fra politisk hold har vi gennem valgkampen og den nye regerings første levetid hørt om ønsker for bedre arbejdsmiljø, mindre nedslidning og tidligere pension for udvalgte grupper. Det er temaer, der bestemt berører servicebranchen, og vi holder derfor et vågent øje med, hvordan de gode intentioner omsættes til konkret gavn for dem, det hele handler om: medarbejderne.

I Danske Service er vi klar over, at succes, glade kunder og en god forretning i sidste ende afhænger af manden eller kvinden på gulvet, der løser opgaven på en ordentlig og kvalitetsbevidst måde. Ordentlighed og kvalitet hænger sammen med ordnede forhold, og derfor har vi hele tiden fokus på arbejdsforholdene og kræver f.eks. at alle medlemmer arbejder under overenskomst. Vi vil også i 2020 arbejde for at få flere ind under overenskomst. På den måde er vores branche bedre beskyttet mod brodne kar og triste historier om urimelige arbejdsvilkår og kynisk udnyttelse af mennesker, der er ringere stillet end de fleste. Samtidig bliver overenskomst som garant for ordentlige forhold også en af vejene til at sikre fremtid arbejdskraft i branchen, hvor der allerede nu midt i højkonjunkturen er problemer med at skaffe hænder.

Vi vil i 2020 arbejde for at få flere ind under overenskomst. På den måde er vores branche bedre beskyttet mod brodne kar og triste historier om urimelige arbejdsvilkår og kynisk udnyttelse af mennesker.

Statsministeren har talt meget om, at det nu ”bliver Arnes tur”. Det lyder godt, og vi glæder os til at se et konkret udspil, fordi rengøringsbranchen også har masser af eksempler som Arne: Mennesker, der har brugt kroppen i rigtig mange år på arbejdsmarkedet og mærker, at det har sin pris.

Udover retten til at trække sig tilbage, når skaden er sket, kommer – og det er måske endda endnu mere vigtigt – at der er behov for at forebygge nedslidning endnu mere end i dag. Det er en opgave for arbejdsgivere hele tiden at være opmærksomme på nye måder at gøre tingene på, så den enkelte slet ikke når at blive nedslidt. Der kan vi altid blive bedre.

Nytårsforsætter om lidt mindre Matadormix og flere løbeture er vi hver især herre over, men når det kommer til indretningen af vores del af arbejdsmarkedet, er der brug for, at man fra politisk hold tør stå på mål for gode intentioner og omsætte dem til virkelighed. Dét arbejder vi for mere af i 2020.