Efter COVID-19: Få styr på drift og udgifter til rengøring og hygiejne

CleanManager og BO Consult er efter fire måneders intenst udviklingsarbejde klar til at tilbyde et helt nyt og konkret værktøj til såvel beregning som styring af den samlede indsats på rengøring og de nye hygiejnekrav.

Bjarne Overgaard og Frantz Furrer tilbyder værktøj
til beregning og styring af den samlede indsats
på rengøring og de nye hygiejnekrav.

Baggrunden for udviklingsarbejdet er, at mange offentlige og private virksomheder forsøger netop nu at skabe et overblik over de økonomiske og praktiske konsekvenser af COVID-19. Opgaveløsningen har været svær, da man har stået overfor en akut situation med en række ekstraordinære indsatser for at kunne leve op til diverse krav fra Sundhedsmyndigheder mv.

Der har været tale om en opgaveløsning uden evidens og med fokus på helt lavpraktisk at kunne bryde smittekæder mv., skabe tryghed og opfylde myndighedernes retningslinjer i den rækkefølge de er kommet – man har naturligt nok ikke haft muligheder for den nødvendige langsigtede planlægning.

»Som situationen er her og nu, står vi derfor alle overfor i den nærmeste fremtid at skulle foretage nogle klare valg og kunne overskue såvel de økonomiske som rengørings-og sundhedsfaglige konsekvenser i en ”normaliseret driftssituation”. Det bliver alt andet lige en ny hverdag, hvor vi nødvendigvis må medtage en individuel og målrettet hygiejneindsats som et nødvendigt supplement til den normale rengøringsindsats,« udtaler Frantz Furrer, CleanManager og Bjarne Overgaard, BO Consult.

Grundliggende afklaringer i den enkelte organisation

• Hvordan indbygges hygiejneindsatsen fremover, så vi opfylder de til enhver tid gældende krav?

• Hvad er konsekvenserne af vore beslutninger med hensyn til det faglige / kvalitetsmæssige niveau for såvel hygiejne som rengøringen?

• Hvad er de præcise samlede økonomiske konsekvenser af vore valg? Hvad er vore alternativer?

• Hvordan sikres dokumentation og opfølgning, så vi rammer ”inden for skiven”?

Beregningsværktøjet CleanCalculator tager direkte hånd om at kunne hjælpe med netop ovenstående spørgsmål.

»CleanCalculator er velafprøvet og allerede nu er en del brugere af systemet i fuld gang med at foretage de helt nødvendige beregninger og klarlægge konsekvenserne i den enkelte organisation. Vi har siden primo maj gennemført en række webinarer med undervisning og instruktion i de nye muligheder, som vi har tilføjet til systemet,« fortæller Frantz Furrer og Bjarne Overgaard.

På nedenstående link er mere om de afholdte webinarer:

https://cleanmanager.dk/blog/cleanmanager-afholder-webinarer-i-maj/

CleanManager og BO Consult har et dokumenteret og mangeårigt nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter og alle væsentlige interesseorganisationer inden for forretningsområdet. CleanManager og BO Consult er to uafhængige spillere på rengøringsmarkedet. De har stor erfaring med markedet såvel indenfor opgaver løst af rengøringsvirksomheder som enheder med løsninger i eget regi. CleanManager tilbyder softwareløsninger til rengøringsbranchen og BO Consult professionel rådgivning.

Læs mere på:

www.cleanmanager.dk

eller

www.boconsult.dk