Corona har gjort rengøring til en kommunal velfærdsopgave

3F opfordrer landets kommunalpolitikere, der sidder midt i budgetforhandlingerne, til at prioritere kvaliteten i rengøringen i skoler og institutioner.

Det er fint at lære børn at gøre rent.
Men skal kvaliteten være i orden i skoler og institutioner,
bør kommunerne sætte den professionelle rengøring i højsædet. (Foto: Shutterstock)

Mens landets kommuner er i gang med budgetlægningen for det kommende år, har formandsskabet i 3F sendt et opråb ud til lokalpolitikerne om at sætte rengøring mere i højsædet end det historisk har været tilfældet. Gruppeformand Lydia Frydendal Granzow Callesen fra den offentlige gruppe i 3F og Tina Møller Madsen, gruppeformand for 3F’s privat service, hotel og restauration, skriver i brevet:

Under Corona-krisen har betydningen af ordentlig og professionel rengøring igen og igen været fremhævet som et effektivt værn mod smittespredning.
Kommunerne har derfor i løbet af foråret tilført flere ressourcer til området.

Vores erfaring i 3F har gennem de senere år været, at rengøringen på de kommunale institutioner er blevet betragtet som et dyrt og nødvendigt onde og derfor har været genstand for løbende besparelser, samt udbud hvor det i mange tilfælde har været økonomien – snarere end kvaliteten – der er blevet lagt vægt på.

Vores erfaring i 3F har gennem de senere år været, at rengøringen på de kommunale institutioner er blevet betragtet som et dyrt og nødvendigt onde

Det er en logisk og politisk prioritering, som vi på ingen måde har været enige i, men som vi har levet med som et grundvilkår – ikke mindst i kraft af stadig hårdere pres på de kommunale budgetter.

Vores forventning er imidlertid, at Coronakrisen vil ændre kommunernes syn på rengøringsopgaven.
I stedet for at blive set som alene omkostningstungt, så står vi i dag i den situation, at rengøring af høj kvalitet er blevet en forudsætning for løsningen af de øvrige velfærdsopgaver i kommunerne. Populært sagt vil god rengøring fremover være forskellen på, om daginstitutioner og skoler kan holde åbent, eller de må lukkes ned i længere perioder.
Kun gennem bedre institutionsrengøring kan vi beskytte de mest udsatte borgere, børnene og de unge mod fremtidige epidemier.

Det stiller nye krav til kommunernes løsning af opgaven, og det stiller ikke mindst store krav til medarbejdernes kompetencer.

Vi har i forbindelse med Coronaudbuddet erfaret, at udover at begrænse smittespredning, så har den øgede rengøringsindsats haft en særdeles positiv effekt på trivslen og arbejdsmiljøet for kommunens brugere og medarbejdere – herunder ikke mindst sygefraværet blandt medarbejderne.
For kommunens borgere har den øgede rengørings fokus blandt andet betydet, at f.eks. folkeskoleeleverne nævner en meget positiv effekt på indlæringen og på glæden ved at gå i skole – nu hvor såvel klasselokaler samt ikke mindst toiletter er mere indbydende og tryghedsskabende.

Afslutningsvis skriver de to formænd, at 3F har igangsat en undersøgelse, som netop belyser forholdene omkring den kommunale rengøring.
Undersøgelsen foreligger endeligt i løbet af september.

De foreløbige resultater peger på, at der er mange gode grunde til at fastholde den øgede kvalitet i rengøringen – også efter COVID19.

Derfor opfordrer Lydia Frydendal Granzow Callesen og Tina Møller Madsen kommunalpolitikerne til, at kvaliteten i rengøringen sættes mere i højsædet, end hvad der historisk har været tilfældet. Det kan passende ske under de igangværende budgetforhandlinger i kommunerne, mener de.

De skriver derfor følgende:

Kvaliteten kan sikres ved at stoppe besparelserne på området, prioritere ordentlig uddannelse af rengøringspersonalet samt ikke mindst, at anerkende den faglighed og indsats, som kræves for at levere ordentlig og professionel rengøring.