Stil krav til rengøringsrekvisitterne – vælg Svanemærket

Der stilles i højere grad krav til bæredygtige løsninger. Kravene stilles både af forbrugere, indkøbere og i udbud.

Rune Sejten,
direktør i Nordisk Microfiber.

Stigende fokus på bæredygtighed betyder, at også producentleddet i højere grad må tage del i ansvaret. Én af de virksomheder, som har arbejdet med bæredygtige løsninger – også før det for alvor slog igennem – er Nordisk Microfiber.
»Lige siden vi i 2014 opkøbte Tender Danmark ApS, har vi haft en klar vision om, at vi vil være med helt i front og drive den bæredygtige udvikling inden for rengøringsrekvisitter. Med opkøbet overtog vi licensen til vores populære svanemærket microfiberklud, Super Tentax. Siden da har vi løbende udvidet, udviklet og innoveret vores svanemærkede serie. Allerede i 2015 udvidede vi serien, på trods af at efterspørgslen efter miljørigtige og bæredygtige produkter i branchen var relativ lav på daværende tidspunkt. Selvom efterspørgslen stadig ikke for alvor kom i årene efter, fortsatte vi vedholdende med at investere i udviklingen af svanemærkede produkter, fordi vi vidste, at det var den rigtige vej at gå på den lange bane,« fortæller Rune Sejten, direktør i Nordisk Microfiber.
Som sagt så gjort, og fire år efter stod Nordisk Microfiber med et komplet svanemærket sortiment på 31 microfiberprodukter – én af de største svanemærkede serier i Norden.
»Vi valgte at gå med Svanemærket, fordi det er et velkendt miljømærke med en kendskabsgrad på 95%, som efterspørges i både det offentlige og private segment. Samtidig er det objektivt og uafhængigt, som gør det til det mest troværdigt miljømærke. Med Svanemærket kan vi dokumentere og ikke mindst sikre den højeste rengørings- og produktkvalitet, der lever op til alle krav. Selvfølgelig baseret på laboratorietest og transparent dokumentation af resultaterne.«

Dokumentér rengøringseffekten
med Total Cost Of Ownership redskabet
Lige præcis dokumentation har været et vigtigt værktøj for Nordisk Microfiber. Derfor udarbejdede de i 2018 TCO-værktøjet, som sammenligner svanemærkede med ikke-svanemærkede produkter.
TCO-værktøjet dokumenterer målbare besparelser i totaløkonomien ved at vælge svanemærkede microfiberprodukter.
For alle svanemærkede microfiberprodukter kræves det, at bakterie- og smuds-opsamling er på mindst 99%. Derfor testes produkternes evne til at opsamle snavs og bakterier altid, når et produkt skal svanemærkes – og ikke mindst ved skærpning af kravene hvert andet år. Testresultaterne dokumenteres altid gennem ISO-certificerede testrapporter.
Ifølge Rune Sejten er testrapporter et særdeles effektivt værktøj for NMF-forhandlerne af svanemærkede produkter:
»Rådgivning baseret på data og dokumentation højner troværdigheden, samtidig med at det giver tryghed for køberen og slutbrugeren. Det er også med til at differentiere produkterne fra resten af markedet,« siger han.
Testrapporterne ligger klar til download på Nordisk Microfibers hjemmeside
www.nordiskmicrofiber.dk

LÆS OGSÅ:

--
FAKTA – svanemærkede microfiberprodukter
 •  ISO-certificeret test: 99-99,9 % bakterieopsamling
 •  Garanti for højeste produkt- og rengøringskvalitet
 •  Garanteret minimum 500 vaske
 •  100 % genanvendelige 
 (kan omdannes til nye produkter – igen og igen)
 •  En del af NMF ZeroWaste concept
 •  TCO-dokumenteret besparelser i totaløkonomien:
 •  Færre indkøb af mopper
 •  Færre skift af mopper under rengøring
 •  Vask og transport af færre mopper