Pancomp Danmark: Fakturering bliver ikke enklere

Værktøjer, som kan lette de administrative rutiner, er selvfølgelig interessant for enhver rengøringsvirksomhed

En udfordring er fakturering. Det er ikke noget problem med abonnementskunder eller faste løbende opgaver, men for ekstra og specielle opgaver, kan det være administrativt tungt. Derfor er det en fordel, og med store tidsbesparelser, at den form for opgaver bliver automatiseret. Administrative opgaver kræver klare og sikre procedurer. Er de baseret på mange manuelle rutiner, kan der opstå fejl. Med en digitaliseret automatisk løsning sikres at

  1. Alle registrerede opgaver bliver udført, og overblik over hvilke opgaver der ikke er udført.
  2. Fakta omkring anvendt tid på opgaven i forhold til aftalte og planlagte tid.
  3. Logisk og enkel godkendelse af faktureringsgrundlaget.
  4. Automatisk fakturering og godkendelse før afsendelsen.
  5. Sikkerhed for at alle udførte opgaver bliver faktureret.

Pancomp systemet er tæt integreret med NAV og E-conomics. Det betyder at der er fuld kobling mellem driftssystemet og økonomisystemet. Ingen dobbeltregistreringer, hvilket reducerer fejlmuligheder og gør faktureringsprocessen så enkel som den overhovedet kan blive.

Ikke uvæsentligt er, at der er overblik over hvilke opgaver som er faktureret – eller mangler at blive faktureret. Dette er med til at sikre et korrekt billede af virksomhedens nøgletal for alle kundeordre.

Administrativ tid frigives

Pancomp systemet kan reducere kredittiden og dermed være med til at forbedre likviditeten, i forhold til mere eller mindre manuelle procedurer. Det er dog ikke tvivl om at fejlmuligheder reduceres og der frigives administrativ tid. Tid som kan bruges på virksomhedens kerneforretning.

Faktureringsløsningen med Microsoft Dynamic
er udviklet i samarbejde med rengøringsbranchen. André Friis fra FRIIS Rengøring & Vinduespolering ApS har været en aktiv del af dette.

Principielt er det sådan, at opgaver oprettes i Navision og overføres automatisk til Pancomp. Driften får med Pancomp et digitalt styrings værktøj, der giver stort overblik over opgaveomfanget, og en nem proces til fordeling af disse blandt medarbejderne. Driften kan også godkende tidsforbruget for opgaveudførelserne før dataoverførelsen til Navision. Navision varetager efterfølgende den regnskabsmæssige del, fakturering efterkalkulationer analyser osv. Datatransmissionen mellem Pancomp og Navision af alle nødvendige data er digital og fuldautomatisk.

Pancomp Danmark leverer og supporterer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning og dokumentation til kommuner, rengøringsvirksomheder og organisationer med rundering og sikkerhedskontrol.

www.pancompdanmark.dk