Store samfundsgevinster ved bedre rengøring

Ny undersøgelse viser at bedre uddannelse, synlig rengøring og fokus på faglighed kan forbedre rengøringen betydeligt. Der er samtidig gode økonomiske gevinster i at bedre rengøring fører til færre sygedage

Coronakrisen har sat fokus på nødvendigheden af god hygiejnestandard for at nedbringe smitte og sygdomsspredning. En ny rapport fra konsulentfirmaet Implement foretaget for 3F, viser at en forbedret rengøring kan have betydelige samfundsmæssige gevinster, da lavere sygdomsspredning medfører færre sygedage og lukkedage. Så bedre rengøring gavner både den enkelte og samfundsøkonomien. Undersøgelsen er foretaget i en periode under coronakrisen, hvor mange kommuner opgraderede rengøringen på f.eks. skoler og daginstitutioner for at undgå smittespredning.
Lydia Frydendal Granzow Callesen, gruppeformand for den offentlige gruppe i 3F, understreger at netop coronakrisen har vist, at rengøring er vanvittig vigtig for at bryde smittekæder.
»Infektioner tegner sig for over halvdelen af alle sygemeldingerne og for 30 procent af antallet af sygedage. Hvis vi kan nedbringe antallet af infektioner ved at opruste på rengøringen, så er der en stor økonomisk gevinst. Under coronakrisen, hvor vi har haft bedre rengøring, har vi for eksempel set, at antallet af personer med influenza er raslet ned.«

Lydia Callesen pointerer at bedre rengøring giver en bedre trivsel for både ansatte og børn på skoler og i daginstitutioner.
»Kvalitet i rengøring og god rengøring er vigtig. Rengøring er et fag, der har været glemt, fordi vi blot har en forventning om at nogle klarer rengøringen for os. Samfundet har ikke haft nok fokus på rengøringens betydning,« siger Lydia Callesen.

Nullermænd og virus
Også fra den private rengøringsleverandør Forenede Service betones vigtigheden af rengøring for at fjerne smitte. Både i en coronakrisen og i en mere normal hverdag.
Administrerende direktør i Forenede Service Hans Fog siger:
»Man kan se, hvis der ligger nullermænd. Men ingen dør af en nullermand, men det gør man af dårlig hygiejne. Derfor skal vi alle have øjnene op for rengøringens betydning.«
Men ifølge Hans Fog har det offentlige for meget fokus på pris i sine udbud:
»Rengøring er en pint branche. Pint gennem udbud med fokus på tidstyranni og pres på prisen. De steder, hvor man er villige til at ofre lidt flere penge på rengøringen, kan man få store effekter på hygiejnestandarden.«

Forkert prioritering
Rengøring har ikke hidtil været en mærkesag i kommunerne. Under coronakrisen har kommunerne dog været nødsaget til at opgradere med mere rengøring. I øjeblikket ser man dog, at flere kommuner begynder at vende tilbage til en rengøringsstandard og hyppighed, der minder om tiden før corona.
Den prioritering bekommer hverken 3F eller Hans Fog i Forenede Service:
»Nogle kommuner skærer ned på rengøring. Men man kunne jo prioritere anderledes. Alle penge behøver jo ikke gå til ældrepleje og asfalt, for rengøring er også et grundlag for velfærd, som man kunne prioritere. Man kan jo forhindre influenza og anden sygdom og dermed spare penge på færre sygedage. Men sådan tænker man desværre ikke så mange steder,« siger Hans Fog.

5 temaer bidrager til god rengøringskvalitet

  1. Øget uddannelse af rengøringspersonalet, som kan medføre højere kvalitet i arbejdet, lavere grad af nedslidning samt øget arbejdsglæde.
  2. Brug af synlig rengøring, som kan medføre adfærdsændringer blandt brugerne, mere rengøringstid og øget tilhørsforhold blandt rengøringspersonalet.
  3. Rengøring efter konceptet ’tillidsbaseret rengøring’, som kan øge effekten af den leverede rengøring, udnytte rengøringspersonalets faglighed og styrkemotivationen.
  4. Forbedret arbejdsmiljø, som kan give lavere sygefravær og mindre nedslidning, mindske personaleudskiftning og vikartimer samt øge arbejdsglæde, motivation og trivsel.
  5. Godt samarbejde mellem kommunen og private rengøringsleverandører, som kan højne værdien af den leverede rengøring og bruges til at tilgodese lokale behov.

Kilde: Rapporten Bedre rengøring og erfaringer fra covic-19
– en undersøgelse af rengøringsindsatsen i kommunerne. Udgivet af Implement og 3F