Kapitalfond køber sig ind i rengøringsfirma med social profil

Som led i et generationsskifte indgår Den Sociale Kapitalfond Invest partnerskab med rengøringsfirmaet ProfilService A/S, der satser på socialt ansvar. Rengøringsfirmaets medarbejdere tilbydes ligeledes at blive medejere

Den Sociale Kapitalfond Invest har købt majoriteten af aktierne i virksomheden ProfilService, der er et af de førende rengøringsfirmaer i Danmark inden for erhvervsrengøring med fokus på offentlige institutioner – især større uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Investeringen, med køb af 57,5 % af aktierne, sker som led i et generationsskifte, hvor Per Jens Nielsen, direktør og medejer af virksomheden siden 2008, drosler ned. Per Jens Nielsen kommer fortsat til at eje en del af virksomheden og bliver formand for bestyrelsen. Steen Meedom, der har været medejer siden 2014, fortsætter som medejer og administrerende direktør.

Med salget ønsker ledelsen i ProfilService at gennemføre et generationsskifte, der fremtidssikrer virksomheden. Det gælder både ejermæssigt og forretningsmæssigt, hvor Per Jens Nielsen ser spændende potentialer i samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond Invest:

»I forhold til missionen for ProfilService ”Sammen om en renere arbejdsplads” er Den Sociale Kapitalfond Invest det helt rigtige match, specielt med de tanker og ideer, vi allerede har gjort os i forhold til social bæredygtighed og ansvarlighed. I partnerskabet med Den Sociale Kapitalfond Invest ser jeg en fantastisk platform for at omsætte de tanker og ideer til reel handling ud fra nogle ”Best in Class” principper. ProfilService har været på en fin rejse hertil, og jeg er både stolt og ydmyg over, at Den Sociale Kapitalfond Invest har set og anerkendt vores potentiale,« siger Per Jens Nielsen.

Stort fokus på socialt ansvar

ProfilService har i mange år haft stort internt fokus på miljømæssigt og socialt ansvar, hvor Profilservice eksempelvis kun benytter svanemærkede produkter. Samtidig er ProfilService en ”socialt drevet” virksomhed, der bl.a. udmærker sig ved at have mange ledelsesressourcer i form af serviceledere pr. timelønnede ansatte. Det bevirker, at når ProfilService i lighed med andre i branchen, ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så bruger firmaet ekstra ledelsesmæssige ressourcer til at gøre en indsats for medarbejdernes oplæring og trivsel.

Virksomhedens sociale indsats har imidlertid gennem årene været mere kulturbåret end formaliseret, hvilket er et af de områder, Den Sociale Kapitalfond Invest kan bidrage til.

»ProfilService er en veldrevet virksomhed med en stærk ledelse, der tilbyder koncepter og løsninger, der lever op til høje krav om pris, kvalitet, fleksibilitet og stigende krav om socialt ansvar og miljøhensyn. Det matcher vores tilgang rigtigt godt. Samtidig kan vi bidrage med at udvikle den sociale profil endnu mere, til gavn for både flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, men også for ProfilServices mulighed for at tiltrække og fastholde en motiveret og loyal medarbejdergruppe,« siger Lars Jannick Johansen, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest.

I ProfilService glæder medejer og administrerende direktør Steen Meedom sig over samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond Invest, blandt andet på grund af det fælles fokus på både den sociale og den kommercielle bundlinje:

»Social og miljømæssig ansvarlighed betyder meget for os i ledelsen – og er noget vi anser for et voksende konkurrenceparameter. Med Den Sociale Kapitalfond Invest har vi fået en investor, der står for de samme værdier og samme måde at drive virksomhed på, og som kan hjælpe os til at blive endnu bedre på dette område også,« siger han.

Ansatte tilbydes medejerskab

Samtidig har ProfilService udviklet en model, hvor ledere, mellemledere og andre nøglemedarbejdere over den kommende tid bliver tilbudt medejerskab af virksomheden.

»I ProfilService tager vi ejerskab alvorligt. Vi ser det som et vigtigt værktøj til at styrke den pionerånd og det stærke engagement og sammenhold i hele medarbejdergruppen, som er afgørende for at sikre vores fortsatte udvikling og gode resultater,« siger Steen Meedom.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.

FAKTA:

Om ProfilService A/S

ProfilService tilbyder kvalitetsrengøring og vinduespolering til såvel den private som den offentlige sektor. Virksomheden tilbyder kontorrengøring, vinduespolering, hovedrengøring, møbel-, tæppe- og gardinrens, gulvbehandling, trapperengøring, skole- og institutionsrengøring, rengøring af idrætsanlæg, rengøring efter håndværkere m.m.

ProfilService har en bruttofortjeneste på omkring 83 mio. kr. årligt og har ca. 162 ansatte (FTE).

Om Den Sociale Kapitalfond Invest

Den Sociale Kapitalfond Invest er Danmarks første kapitalfond med fokus på at opnå både økonomisk afkast og social effekt. Fonden er en investeringspartner for mindre og mellemstore virksomheder inden for industri, service og handel, som den hjælper med at indfri potentialet for vækst, positivt socialt aftryk i samfundet og høj virksomhedsværdi.

Investorerne bag Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd, Færchfonden, Hempel Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, samt Færch og Døtre. Fonden udspringer af Den Sociale Kapitalfond, som siden 2011 har samarbejdet med over 100 socialt ansvarlige virksomheder om investeringer og forretningsudvikling.