Cleansafe er partner med sine kunder

Det kræver specialviden og tæt samarbejde med kunderne at være en af de førende leverandører af rengøring til fødevareindustrien. Cleansafe har specialiseret sig i rengøring på slagterier, forædlingsvirksomheder, mejerier og bryggerier.

En ikke tømt skraldespand eller et par nullermænd i et hjørne på et kontor vælter sjældent en hel virksomhed. Men bakterier i en fødevareproduktion er fatalt. Derfor stiller det krav om specialviden at være en af landets foretrukne leverandører af rengøring til levnedsmiddelindustrien. Cleansafe med kontorer i Odense og Laurbjerg ved Randers er blandt top 3 med speciale i rengøring på fødevarevirksomheder og satser på langvarige kundeforhold. For det kræver tæt samarbejde mellem fødevareproducent, maskinleverandør og rengøringsvirksomhed at få rengøringskvalitet og fødevaresikkerhed i den branche.
Den mejeristuddannede Kim Petersen var med til at etablere Cleansafe for 20 år siden og er i dag firmaets tekniske direktør. Første kunde var Daloon i Nyborg, som Cleansafe stadig varetager rengøringsopgaven for. I årenes løb er virksomheden vokset til 220 medarbejdere, der dagligt står for rengøringen på 40 lokationer. Blandt kunderne er større danske levnedsmiddelvirksomheder som Arla, Danish Crown, Tican og Carlsberg.

Michael Elmhoff (administrerende direktør) og Kim Petersen (teknisk direktør)
driver Cleansafe, der med 220 medarbejdere er blandt de største
på det danske marked med speciale i rengøring i levnedsmiddelvirksomheder.

»Det kræver høj faglighed at begå sig i den her del af rengøringsbranchen, for vi skal vide en masse om hygiejne, fødevarer og forædlingsindustri,« siger Kim Petersen, der gennem årene også har været med til at køre hygiejnekurser for mange af firmaets kunder og på rengøringsuddannelserne på Zealand i Roskilde. Firmaets kursusvirksomhed er en udløber af, at der ikke findes en egentlig uddannelse, der kombinerer praktik og teori specifikt for rengøring i fødevarevirksomheder. I betragtning af, hvor vigtig god hygiejne er i forhold til fødevarer, er det er en stor mangel, mener den tekniske direktør. Cleansafe varetager naturligvis selv oplæring og uddannelse af nye medarbejdere.

LÆS OGSÅ: Derfor blev Vileda valgt som totalleverandør

Lang tid til oplæring
»Alle vores medarbejdere kommer igennem et længere oplærings- og uddannelsesforløb, fordi de skal have kendskab til kemi, mikrobiologi, sikkerhed og rengøringsprocesser. Samtidig er vi nødt til at have et tæt samarbejde med de fødevarevirksomheder, hvor vores medarbejdere har deres daglige gang, og det samarbejde og den daglige kommunikation, skal vore medarbejdere også være rustet til,« siger Kim Petersen.
Det kræver alt sammen noget helt særligt af medarbejderne. Med den lange oplæringstid af medarbejderne, er det også helt afgørende for Cleansafe at satse på langvarige ansættelsesforhold.

Administrerende direktør Michael Elmhoff siger:
»Vi er helt afhængige af stabile medarbejdere, for vi kan ikke bare hive vikarer ind til at løse opgaverne.«
Selvom man undertiden hører om stor udskiftning af medarbejder i rengøringsbranchen, så er det ikke noget Cleansafe oplever.
»Hvis man behandler folk ordentligt, så er det også muligt at fastholde medarbejdere igennem mange år. Vi følger overenskomsterne, sørger for gode arbejdsvilkår, giver ansvar og så er der et særlig levnedsmiddeltillæg, som sikrer en ekstra god løn,« siger Michael Elmhoff.

Partnerskab og totaløkonomi
At være i fødevareindustrien stiller ikke alene krav til effektiviteten og sikkerheden i rengøringen. For Cleansafe går arbejdet langt dybere ind i de virksomheder, de løser opgaver for.
»Da vi kom ind i branchen så vi blandt andet, at der ikke var fokus nok på hygiejnisk design af maskiner til fødevareindustrien. Derfor begyndte vi at stille spørgsmål til dette. Vi kan med vores fokus på hygiejne og rengøring komme ind med vores erfaring i forhold til, hvordan man kan ændre lidt på udstyret, så det bliver mere rengøringsvenligt. I dag har vi en meget tæt dialog med de virksomheder, vi kommer i,« fortæller Kim Petersen.
»Det er faktisk kommet så vidt at leverandører af maskiner til fødevareindustrien i dag ringer og spørger ind til, hvordan de kan sikre, at deres kommende maskiner er fremtidssikret i forhold til rengøringsprocesserne, så det samtidig sikrer, at de kan bidrage til vores rengøringseffektivitet. På den måde får vi fokus på totaløkonomien i både maskiner, produktion og rengøring.«

Fokus på forbedringer
Ved at udfordre hinanden og de processer, som er i fødevarevirksomheder, er det lykkedes Cleansafe at spare på både, rengøringstid, kemi og vandforbrug. Ved at tænke innovativt er vandbesparelsen for eksempel på 17 procent, hvilket batter meget i levnedsmiddelvirksomhedernes grønne regnskaber og økonomi, hvor der anvendes store mængder varmt vand.
»Vi kan forbedre totaløkonomien ved at udfordre systemer og arbejdsgange. Vi har stor viden omkring hygiejne og rengøring og den viden stiller vi til rådighed for vores kunder og branchen. Ingen bliver klogere eller får udvikling af, at vi holder på viden. Viden er et værktøj, der kan styrke den fælles forretning hos både os og vores kunder,« siger Kim Petersen.
Michael Elmhoff supplerer:
»Ved hele tiden at bruge facts fra målinger af rengøringskvalitet og bakterieniveau, kan vi sammen med vores kunder justere på processer omkring rengøring, såvel som produktionsforhold og maskinpark. Det kan vi kun gøre, fordi vi ser os som en integreret del af fødevarevirksomhederne.«
På den måde kan Cleansafe sætte fokus på det samlede ressourceforbrug og ofte resulterer det i store besparelser på vand og kemi. Cleansafe går naturligvis også ind i at effektivisere rengøringstiden. Men ikke for enhver pris:


»For vores medarbejdere er helt afgørende for, at vi kan være seriøse samarbejdspartnere ude i fødevarevirksomhederne,« siger Michael Elmhoff, der lægger vægt på et tæt samarbejde og partnerskab med kunderne i fødevarebranchen:
»Vi skal hele tiden udvikle os, og vi skal imødekomme de udfordringer, som opstår hos vores kunder. På den måde kan vi presse hinanden til både at være bedre og til at få den bedste totaløkonomi i opgaverne,« siger Michael Elmhoff og tilføjer omkring partnerskabsfilosofien:
»Når det er bedst for kunden, er det bedst for os.«

Langvarige forhold
Cleansafe har meget klare arbejdsbeskrivelser for rengøringsprocesserne i hver enkelte fødevarevirksomhed, men er også nødt til at være fleksible, når der opstår arbejdspukler eller nedbrud i fødevareproduktionen.
»Vores indsats foregår ude hos hver enkelt kunde, så derfor er vi helt afhænge af at have formænd og driftsledere, som kan gøre en forskel ude på den enkelte fødevarevirksomhed. Derfor er det så afgørende, at vores medarbejdere både er veluddannede, men også har kompetencer til at træffe beslutninger tæt på produktionen. Det kan vi kun gøre, hvis vi kan etablere et samarbejde med vores kunder, hvor vi ikke bare betragtes som en rengøringsleverandør. Vores mål og succes afhænger af, at vi opfattes som en partner, der er tæt på. Det lykkes vi godt med og derfor er vores kundeforhold også nogle, der varer ved år efter år. Vi er så integrerede i virksomhederne, at vi er lige så svære at skifte ud som andre nøglemedarbejdere i den pågældende fødevarevirksomhed,« fortæller Michael Elmhoff.

Derfor satser Cleansafe også på, at rengøringsmedarbejderne opfatter sig som en del af både Cleansafe, men at de samtidig føler sig som en integreret del af den fødevarevirksomhed, hvor de gør rent.
»Det er en succes, hvis vores medarbejder for eksempel siger, ”jeg gør rent hos Arla”, men jeg er ansat hos Cleansafe”. Rengøringsmedarbejderne skal føle sig som kolleger med de andre på fabrikken, for så kan de også sammen løse de udfordringer, der opstår i løbet af en arbejdsdag.«