Sundhedsmyndighederne skal anerkende innovationen

Der findes flere bæredygtige alternativer på markedet for desinfektionsmidler. Hos de danske sundhedsmyndigheder er villigheden til at anerkende og godkende dem dog ikke stor.

SYNSPUNKT

Af Helle Fabiansen, adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Vi har i løbet af coronakrisen set, hvordan ny viden og forskning har rykket ved myndighedernes måde at håndtere situationen på. Lyntest gik fra at være et no-go til i dag at være en integreret del af den danske teststrategi. Samme villighed til at lytte til fakta, forskning og innovation skal der også være på kemiområdet.
Udviklingen og innovationen i branchen har blandt andet gjort, at der findes flere bæredygtige alternativer på markedet for desinfektionsmidler.
Hos de danske sundhedsmyndigheder, er villigheden til at anerkende og godkende dem dog ikke stor. Og det forplanter sig i de løsninger, som producenterne tilbyder markedet. Virksomheder og kunder retter blikket mod myndighedernes anbefalinger, når der skal indkøbes desinfektionsmidler til butikken eller arbejdspladsen. Det er forståeligt, men konsekvensen er, at myndighederne er med til at fastlåse udbuddet af desinfektionsprodukter. Det bremser innovationen og udviklingen af nye effektive produkter med en ofte miljøvenlig profil.

Der findes ikke et enkelt desinfektionsmiddel, som løser alle opgaver. Forskellige midler egner sig til forskellige opgaver. Og hvert produkt har sine styrker og svagheder. Den pointe tager man ikke højde for hos myndighederne, når man fokuserer snævert på kun at anbefale én type af desinfektionsmidler.
I efteråret lancerede EU sin nye kemikaliestrategi for bæredygtighed, der skal fremme innovationen af bæredygtige kemikalier samt beskytte menneskers sundhed og miljøet mod farlige kemikalier. Og vi kan i dag se, at coronakrisen har accelereret en igangværende udvikling henimod effektive og miljørigtige produkter til rengøring og desinfektion i institutioner, arbejderpladser og de offentlige rum. Og det er en rigtig positiv udvikling, som skal fastholdes og endda videreudvikles.
Mine medlemmers vigtigste opgave er at sikre udviklingen af nye og innovative løsninger, så produkterne hele tiden matcher samfundets behov og krav. Lige nu kalder samfundet på innovative løsninger inden for effektivitet og bæredygtighed. Og mine medlemmer står klar med løsningerne. Der findes i dag et bredt udvalg af desinfektionsprodukter med forskellige miljøprofiler, der matcher opgaver og behov inden for privat og offentlig rengøring og desinfektion.
Derfor kunne jeg også godt ønske mig, at sundhedsmyndighederne bliver bevidste om, at de faktisk kan bidrage til en bæredygtig hygiejnefremtid ved at udvide horisonten og anerkende udviklingen af nye produkter.
Hygiejnebranchen spiller en afgørende rolle i den samfundskritiske infrastruktur og bidrager væsentligt til folkesundheden. Et højt hygiejneniveau er kommet for at blive og derfor er mit budskab, at myndighederne med fordel kan lytte til branchen og inddrage branchens store viden om kemi, miljø og effektivitet så den positive udvikling af innovative og bæredygtige produkter, til gavn for samfundet, kan fortsætte.