Vileda Professional udfordrer kunderne til større bæredygtighed

En af verdens største producenter af rengøringsartikler vil forpligte kunderne til bæredygtighed i hele rengøringsprocessen

Stadig flere rengøringsredskaber og -artikler er miljømærkede og produceret efter strenge hensyn til bæredygtighed og klima. Men den største udledning af co2 sker faktisk ikke i forbindelse med produktion og transport af produkterne, men derimod i forbindelse med de rengøringsprocesser, som foretages af bl.a. kommuner, regioner og private rengøringsvirksomheder. Derfor vil Freudenberg koncernen som ejer Vileda Professional – en af verdens største producenter af rengøringsartikler – nu udfordre sine kunder til et klimapartnerskab.
»I Freudenberg-koncernen har vi høje bæredygtighedsmål i vores produktion og vi har som en af verdens største producenter et kæmpe ansvar,« siger Jonas Petersen, der er field sales manager for den danske afdeling af Vileda Professional.
Vileda Professional tager ansvar for en bæredygtig produktion og vil fremadrettet blandt andet bruge endnu flere genbrugsmaterialer i produkterne. Men det nytter alene ikke med et fokus på produktionen. Brugen af rengøringsartiklerne skal også mere i fokus.

Producenterne har været for berøringsangste til at
stille krav til kunderne om brugen af vores udstyr.
Men den største miljøudfordring ligger i rengøringsprocesserne, så derfor vil Vileda nu indgå en form for kontrakt
med vores kunder, siger Jonas Petersen.

Går i dialog med kunderne
Vileda Professional har fået foretaget uvildige undersøgelser af produkternes bæredygtighedsfaktor i et livscyklusperspektiv. 80-90 procent af co2-udledningen for klude og mopper ligger faktisk i selve rengøringsprocesserne, hvordan produkterne anvendes, vaskes og hvor lang levetid produktet har mv.
»Jeg tror, vi producenter har været lidt berøringsangste i forhold til at udfordre vores kunder på, hvordan vi sammen kan få langt mere bæredygtighed ind i branchen. Som en af de største aktører på verdensplan, tager vi nu den dialog med vores kunder, for vi kan rådgive og undervise i en mere bæredygtig anvendelse af produkterne,« siger Jonas Petersen.
Han understreger, at det kan være tabubelagt, at en produktionsvirksomhed skal gå i dialog med kunderne for at lave en gensidig aftale, som også griber ind i arbejdsgange i rengøringsvirksomheder og offentlige institutioner.

80-90 procent af co2-udledningen for klude og mopper ligger i selve rengøringsprocesserne, mens produktion og transport kun udgør 10-20 procent.


»Men det gavner ganske enkelt ikke miljøet nok, hvis vi kun fokuserer på produktion af produkterne. Vi skal i dialog med kunderne om, at de skal købe kvalitetsprodukter, der holder længere, men også om hvordan produkterne håndteres i dagligdagen. Det handler om at klude og mopper, der kan holde til måske 400 vaske, ikke smides ud eller forsvinder efter 40-50 vaske. Det handler om hvordan klude og mopper vaskes og tørres og hvordan de håndteres. Der ligger mange muligheder for at spare på ressourcerne ved, at der kommer mere styr på produkterne i deres levetid.«
For eksempel bør der i de offentlige indkøb ikke blot lægges vægt på, at det ser billigt ud i et regneark og at der er kryds i feltet med Svanemærke. Der skal også stilles krav til rengøringsprocesser, kvalitet og ergonomi hvis den fulde miljøgevinst skal høstes.

Arbejdsmiljøet skal være bæredygtigt
Som en del af Viledas principper for bæredygtighed er foruden miljøaspektet også et fokus på arbejdsmiljø.
»Vi lever i en tid med knappe arbejdskraftressourcer. Mange virksomheder mangler medarbejdere, så derfor skal der også være et fokus på ergonomi og arbejdsmiljø, så medarbejderne holder længere i jobbet. Derfor er det også et tema for os, når vi rådgiver virksomhederne i indkøb og brug af produkterne,« siger Jonas Petersen.
Han peger på, at en nedbringelse af sygefraværet på eksempelvis 1-2 procentpoint faktisk svarer til mange sparede årsværk i rengøringsbranchen. Og det er tal, der tæller, når mange virksomheder kalder på mere arbejdskraft.

Stil krav til hinanden
Vileda Professional lægger ikke skjul på, at der skal en mentalitetsændring til for at få de nye tanker til at leve i virkeligheden. Tankerne blev sammen med Viledas nye R-linje (R står for recycle) præsenteret på DRF’s brancheseminar for nylig og samtidig vil Viledas konsulenter i den kommende tid begynde at tage dialogen med kunderne.
»Hidtil har der været ensidig fokus på økonomi i indkøb, men vi skal blive bedre til at stille krav til hinanden. Men også i at hjælpe hinanden til, at rengøringssektoren bliver bæredygtig hele vejen igennem.«
Jonas Petersen giver et eksempel, vi alle kan genkende:
Der stilles nu krav om at sortere affald i ti forskellige spande. Men det kan være ligegyldigt at købe ti miljørigtige affaldsspande ind, hvis brugeren aldrig begynder at sortere affaldet rigtigt eller ikke ved hvordan man sorterer det rigtigt. Det samme gælder med håndteringen af rengøringsrekvisitterne. Det nytter ikke at købe det rigtige udstyr, hvis det ikke bruges og vedligeholdes korrekt.