Pancomp: Rengøring med IoT sensorer

Brian Mogensen fra Pancomp præsenterer det brugervenlige IoT system.

IoT, Internet of Things, er trådløse enheder til datafangst og kan anvendes til måling af miljø og indeklima. Nu er sensorer på vej ind i rengøringsbranchen, men teknologien kommer før branchen er klar til dette: Der er ikke et udtalt ønske fra rengøringsbranchen om varierende, datastyrede arbejdsopgaver.
Det lyder ellers besnærende at rengøringsplaner dynamisk og automatisk kan ændres, baseret på målinger af trafik i lokalerne. Men det giver nogle udfordringer: Dynamiske planer, der ændres løbende, harmonerer dårligt med medarbejderenes ønske om at kunne se kommende arbejdsplaner.
Pancomps holdning er at rengøringslederen stadig har ansvarer for den daglige drift, og der skal tages hensyn til medarbejderens aftalte arbejdstid. 0-timers kontrakter hvor medarbejderen er løsarbejder, er ikke nogen løsning.
IoT anvendes, der hvor det giver mening.

Analyse af behov for rengøring
Som analyseværktøj er sensorer glimrende. Ved at montere sensorer i områder med varierende trafik eller i kritiske områder, får rengøringslederen data som anvendes i planlægningen.
Sensorer flyttes rundt, og der kan tages nye målinger, eller gentage målinger for eventuelt at justere planerne. Der skal ikke monteres hundredevis af sensorer, men i områder hvor målingerne kan være med til at optimere rengøring med prioritering af steder hvor behovet er størst. Kritiske områder kan med fordel overvåges kontinuerligt.

Bestilling af services
I receptioner, venteværelser, borgerservice, toiletter og så videre, monteres trykfølsomme sensorer. Ved blot at berøre IoT sensoren, sendes besked om at der ønskes ekstra rengøring, opfyldning, afkalkning af kaffemaskine og så videre.
Slut med at ringe for at bestille ekstra service. Løsingen holder rede på hvad som er bestilt, hvornår det er bestilt, og hvortil servicen er bestil.

Frimærke? Nej, IoT sensor

Verdens mindste IoT Sensor
Pancomp leverer sensorer, der hver har én funktion: Måle temperatur, registrere berøring eller bevægelser. Størrelsen betyder at sensoren, der er selvklæbende, f.eks. kan monteres i dørkarmen for at tælle antal gange døren bliver åbnet.
Sensorer, og hvilken funktion, der skal tilknyttes, implementeres uden brug af teknikker og løsningen fungerer umiddelbart.
Sensoren, som har en batterilevetid på 8 år, kommunikerer med en lille enhed, der sender data videre via mobilnetværket. Alt dette sker helt af sig selv uden at anvende virksomhedens eksisterende netværk. Dette giver maksimal sikkerhed.

Rengøringsplaner baseret på fakta
Rengøringsleder har stadig ansvar for driften, men kan foretage analyser og flytte sensorer til andre områder.
Det er enkelt for kunderne at bestille services, og er med til at sikre kundetilfredshed og kvalitet.