Små virksomheder bør få øget adgang til det offentlige marked

Malene Jæpelt slår et slag for de små virksomheders adgang til offentlige udbud

En ændring af Udbudsloven er på vej igennem Folketinget og ventes at træde i kraft til sommer. I organisationen Danske Service er der i den nuværende lovproces fokus på at få styrket gennemsigtighed, øge fleksibilitet og forbedre vilkårene for små- og mellemstore virksomheder. Det var således et  hovedbudskaberne, da Danske Service afgav høringssvar i starten af marts.

»Som repræsentant for særligt små- og mellemstore servicevirksomheder (SMV’er) i rengøringsbranchen lægger vi vægt på, at ændringer ikke begrænser vores medlemmers adgang til det offentlige marked. Servicebranchen består af mange professionelle og kvalificerede SMV’er der, hvis de får muligheden, vil være i stand til at levere kvalitet til det offentlige,« siger Malene Jæpelt, sekretariatsleder, Danske Service.

Desværre oplever Danske Service, at ikke proportionelle krav til virksomhedernes økonomiske formåen begrænser SMV’ernes adgang til markedet.

»Derfor var et af ændringsforslaget som Danske Service hilser velkomment forslaget vedrørende omsætningskrav, da vi mener, at det vil styrke SMV’ers adgang til markedet.«