DRF på toppen

Foreningen vil have mere anerkendelse af branchen

Udsynet var helt bogstaveligt godt, da Dansk Rengøringsteknisk Forening holdt fyraftensmøde og generalforsamling med besøg på Aarhus Universitets Hospital i Skejby. For arrangementet begyndte med en rundtur på  det 450.000 kvadratmeter store sygehus og et visit på helikopterplatformen i 19 etagers højde med udsigt over ”Smilets by”.

På en arbejdsplads med 10.000 medarbejdere og rundt regnet en million patienter om året siger det sig selv, at rengøring og service hører til blandt en af nøglefunktionerne. Afdelingen med forsyning og service er da også mandskabsmæssigt den største på sygehuset.

Medarbejderne i afdelingen er blandt andet uddannet hospitals serviceassistenter, så de foruden rengøring har kompetence til også at indgå i opgaver omkring servering og anretning af mad, forflytninger af patienter og indgår i forskellige akutte opgaver og vagtfunktioner.

»Vi hjælper, hvor vi kan, når plejepersonalet er i underskud. Vi arbejder ud fra devisen om, at vi ikke skal sige nej til opgaver,« fortalte Helle Christensen, der bl.a. står for uddannelse af servicepersonalet.

AUH står foran en ny stor forandring, idet rengøringen af de sidste områder hjemtages i efteråret 2023.

Ser lyst på fremtiden

Også DRF som organisation er på toppen. Det fremgik af årets generalforsamling, hvor formand Jytte Hansen ganske vist kunne berette om et år præget af aflysninger på grund af corona. Men bestyrelsen har brugt tiden på at udvikle foreningen. Hjemmesiden er taget til et nyt niveau med flere relevante informationer og i skyggen af corona blev udviklet nye webinarer, som formidler faglig viden fra blandt andet branchens leverandører til medlemmer og andre interesserede. Webinarerne er kommet for at blive. Det er de store medlemsseminarer også. I dagene 13.-14. oktober afvikles foreningens 40 jubilæumsseminar i Nyborg.

Mere anerkendelse

Jytte Hansen konstaterede, at rengøring kom på dagsordenen under covid19.

»Men mange har allerede glemt, hvad de sagde om branchens betydning. Vi har brug for større anerkendelse, og skal ikke kun være et område, der er kendetegnet ved lav løn. Vi vil være kendt som et arbejdsområde, som er uundværligt og hvor der er gode arbejdspladser.«

Kontingentet stiger en smule

Bestyrelsen fik opbakning til en mindre kontingentstigning på generalforsamlingen. Det personlige medlemskab stiger fra 650 til 700 kroner, mens firmamedlemskab går fra 2600 kr. til 2800 kr. om året.

Bestyrelsen genvalgt

Jytte Hansen kan efter generalforsamlingen fortsætte i formandsstolen, ligesom der også var genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.

Dermed kan bestyrelsen fortsætte i det nye arbejdstempo, som blev lagt efter en lille strukturændring i 2020. Dengang blev bestyrelsens opdeling i en øst og vest-afdeling afløst af en bestyrelse, der arbejder på tværs af landet.

»Vi oplever et meget dynamisk bestyrelsesarbejde, hvor der også sker noget mellem møderne. Vi får i samarbejde ting til at ske,« sagde Jytte Hansen.