Stor CO2-besparelse ved valg af svanemærket tekstilservice

Der er minimum 27 % CO2 at spare ved at vælge en svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj. Det viser en ny analyse foretaget for Nordisk Miljømærkning.

Vaskerier, som lever op til Svanemærkets krav, kan reducere C02 forbruget ganske betragteligt. Foto udlånt af Berendsen.

En ny analyse viser, at man sparer minimum 27 % CO2 ved at vælge en svanemærket tekstilservice frem for en gennemsnitlig ikke-svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj. Det svarer til, at der spares 175 g CO2 pr. kg vasketøj. Analysen er baseret på en livscyklusvurdering, der udelukkende har haft fokus på CO2.

»Den gennemførte beregning er lavet på baggrund af en konservativ tilgang, hvor der kun er medtaget de krav, som giver det bedste grundlag for at beregne en direkte klimaeffekt. Alligevel viser resultatet en reduktion på minimum 27 % CO2. Det er en reduktion, som giver mærkbare gevinster for klimaet – og analysen understreger, at Svanemærket i høj grad også er et klimamærke,« siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

CO2-reduktionen skyldes først og fremmest Svanemærkets grænser for energiforbrug og emission af drivhusgasser.

Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det skyldes, at mærket har en holistisk tilgang og evaluerer miljø- og klimapåvirkningen i alle relevante faser af et produkts livscyklus.

Jo flere kommuner og virksomheder, der vælger et svanemærket vaskeri til at vaske deres arbejdstøj, des større bliver effekten, lyder det fra Miljømærkning Danmark, som også har oplistet de Svanemærkede vaskerier:

Klik og se vaskerier med Svanemærke

»For 92 danske kommuner, der vasker 2.750 ton arbejdstøj årligt, svarer det til en besparelse på 480 ton CO2,« fortæller Heidi Bugge, senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark.

Hvis man medtog andre tekstiler, fx sengetøj og håndklæder fra sundhedssektoren, ville tallet på sparet CO2 blive endnu højere.

Svanemærket stiller også en række andre krav til vask af arbejdstøj, som har stor betydning for klima og miljø, men som ikke er medtaget i beregningen.

CO2-reduktionen er sandsynligvis endnu større

Der er fx skrappe krav til de kemikalier, der bliver anvendt på vaskerierne, og restriktioner på klor. Et andet eksempel er, at vaskerierne skal uddanne deres chauffører i miljørigtig kørsel og kun må indkøbe nye køretøjer, der lever op til den nyeste Euro-norm. Derudover er der også en række pointkrav; fx om at have et endnu lavere energiforbrug end det obligatoriske krav.

»Disse krav er ikke medtaget i beregningen, fordi de enten er svære at kvantificere, indhente gennemsnitsdata på eller ikke er obligatoriske. Men de vil med stor sandsynlighed medføre en endnu større samlet CO2-reduktion, end analysen viser,« forklarer Heidi Bugge.

Læs mere om analysen

Se liste over svanemærkede vaskerier