Trods krisetider er der fremgang i rengøringsbranchen

Dansk økonomi står midt i en massiv økonomisk krise
– alligevel går det historisk godt i rengøringsbranchen.

Tekst: Cecilie Fjeldberg, sekretariatsleder i Danske Service

Samfundsøkonomien oplever efterdønningerne af coronapandemien, omfattende energikrise og konsekvenser af krig på europæisk jord. Generelt må både forbrugere og virksomheder spænde livremmen ind. Hos Danske Service, som er en brancheorganisation for små- og mellemstore servicevirksomheder, oplever vi heldigvis, at der fortsat er vækst i rengøringsbranchen.
Tallene taler sit tydelige sprog – siden 2013, har der været konstant stigning i omsætningen i rengøringsbranchen. Siden coronakrisens start i foråret 2020 er omsætningen i branchen steget med næsten en milliard. I samme periode er antallet af fuldtidsansatte i rengøringsbranchen steget med 2.645 personer. Rengøringsbranchen udgør lige nu næsten 42.000 årsværk – oveni det, skal der lægges omkring 19.000 deltidsansatte. Samtidig er rengøringsbranchen en af de sektorer, der lider allermest af manglen på arbejdskraft.

Mange ledige stillinger


Alene i 2021 var der næsten 20.000 ledige stillinger i branchen – på bare en enkelt måned oplevede rengøringsvirksomhederne mere end 10.000 forgæves rekrutteringer. Altså yder rengøringsbranchen et kæmpe bidrag til arbejdsmarkedet og har potentiale til at vækste endnu mere. Netop derfor er det en solstrålehistorie, at vi fortsat ser stigende omsætning i branchen.
Under coronakrisen blev betydningen af grundig rengøring klokkeklar, og den fremgang branchen oplevede under pandemien, er heldigvis fortsat.


Branchen bliver overset

Siden 2019 er omsætningen i branchen steget med omkring 635 millioner kroner, blandt andet som følge af, at pandemien skabte mere opmærksomhed på god hygiejne. Rengøringsbranchen omsætter årligt for 5,5 milliarder kroner. Derfor kan det være meget svært at forstå, at branchen alt for ofte bliver overset. Den omsætning der går tabt, når rengøringsbranchen mangler hænder, er så omfattende, at det er nødvendigt at se på branchen med helt nye øjne, med samme respekt som man gør med andre omsorgsfag.
Derfor er vi hos Danske Service utroligt glade for, at rengøringsopgaver fortsat bliver prioriteret økonomisk. Vi ser dog med bekymring på de stigende tendenser til besparelser på rengøring i kommunerne. Rengøringspersonalet løfter en uundværlig opgave, som usynlige varme hænder, der alt for ofte bliver glemt og undervurderet. At rengøringsopgaverne bliver udført professionelt, er afgørende for vores sundhed.
Med det massive pres der lige nu udfordrer sygehusvæsnet, bliver flere ældre sendt hurtigere hjem end tidligere. Derfor er det endnu vigtigere, at der er fokus på rene omgivelser, så vi mindsker risikoen for, at der bliver spredt smitsomme influenzavira i den vinter, vi går imøde. Det kan få alvorlige konsekvenser for eksempelvis daginstitutioner og plejehjem, hvis prioritering af rengøring bliver glemt. Derfor er det utroligt vigtigt, at væksten i rengøringsbranchen ikke bliver knækket af forfejlede kommunale budgetter.

Kommunale sparetendenser bekymrer


Endnu mere bekymrende vil det være, hvis kommunernes sparetendenser spreder sig til det private erhvervsliv. Hvis der bliver slækket på rengøring, påvirker det antallet af medarbejderes sygedage negativt og dermed virksomhedernes omsætning. En økonomisk nedprioritering af rengøring kan altså ende som et minus på bundlinjen. Det er derfor utroligt vigtigt, at kvalitetsrengøring i virksomhederne ikke bliver en af de poster, der bliver sparet væk som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer. Hos Danske Service følger vi derfor udviklingen tæt – både for at sikre flere hænder til branchen og for, at prioriteringen af rengøringsopgaver ikke bliver forsømt i krisetider.

SENESTE NYHEDER: