ISS og Bygningsstyrelsen reducerer madspildet med 21 pct. i 34 kantiner

Siden samfundet for alvor åbnede op efter Covid-19 i starten af 2022 har ISS og Bygningsstyrelsen arbejdet målrettet og dedikeret med at reducere madspildet i 34 kantiner.

Det har resulteret i, at madspildet er blevet reduceret med 21 pct. på tværs af alle kantinerne, hvor der dagligt er over 5.500 spisende gæster. Fokus har især været på portionsanrettede måltider, bedre sammensætninger af menuer og mere kommunikation til brugerne samt brug af madspildsambassadører i hver kantine.

Hos Bygningsstyrelsen er der stor tilfredshed med den store reduktion i madspildet til gavn for miljøet.

”Jeg er stolt af, at vi sammen med ISS har kunnet mindske madspildet på tværs af kantiner i hele landet. Statens Facility Management handler nemlig ikke kun om at effektivisere driften af de statslige arbejdspladser, men i lige så høj grad om at professionalisere og sikre høj kvalitet, fx ved at vi bidrager til, at man når de politiske målsætninger for den grønne omstilling,” siger Mette Balling Lisby, vicedirektør i Bygningsstyrelsen.

De 34 kantiner hører alle under ISS’ aftale med Bygningsstyrelsens første udrulning af leverance af serviceydelser til statslige institutioner og styrelser – den såkaldte bølge 1, som ISS vandt i 2017 og gik i drift med slutningen af 2019.

”Vi er meget tilfredse med, at vores dedikerede indsats med at reducere madspild i de 34 kantiner, vi drifter for Bygningsstyrelsen, har båret frugt. En reduktion i madspildet på 21 pct. på ét år er et stærkt resultat, som understøtter Bygningsstyrelsens store fokus på bæredygtighed og grønne løsninger til gavn for miljøet,” siger Frederik Nexøe-Larsen, Key Account Director i ISS for Bygningsstyrelsen og fortsætter:

Mere klimavenligt mad

”Vi har også sat ekstra stort fokus på at servere flere grønne og mere klimavenlige retter, der skal være med til at give nye inspirerende, grønne madoplevelser til de 6.000 daglige gæster, der hver spiser i de 34 kantiner.”

”Vi har i over tre år haft et stærkt partnerskab med Bygningsstyrelsen om at levere serviceleverancer med fokus på kvalitet, bæredygtighed og grøn omstilling til de mere end 20.000 daglige brugere, der er omfattet af den første udrulningsbølge af statens facility management. Vi er meget optaget af at sikre et højt serviceniveau til gavn for brugerne, så de kan fokusere på deres kerneopgaver i deres arbejdsdag.”

ISS’ ambition er at reducere madspild med 50% inden 2027 på tværs af alle sine 190 kantiner i Danmark og på globalt plan for at understøtte den grønne omstilling i samfundet.

ISS vandt i 2017 den første udrulning af statens facility management med staten med opstart i 2019. I den leverer ISS ydelser på tværs af hele landet til 31 statslige institutioner herunder services som kantine, rengøring, intern service, udendørsarealer, sikkerhed, vedligehold og affaldssortering.