NMF: Fra affald til ressource med banebrydende Take Back System

Direktør i Nordisk Mircrofiber, Rune Sejten, fortæller her om nyt retursystem for microfiber.

 1. Hvad er miljøgevinsten ved Take Back af microfiberklude og mopper?
  Den direkte miljøgevinst, beregnet af Teknologisk Institut, er, at man sparer mindst 60 procent energi, vand og CO2 ved at genanvende fremfor at brænde microfiberprodukterne efter brug. Når vi fremstiller industriruller, som kan bruges til at suge, afdække og aftørre, af den indsamlede microfiber, opnår vi en betydelig miljøbesparelse. Derved kan vi erstatte konventionelt industripapir og opnå markante miljøgevinster, da tekstiler generelt er noget af det, man gerne helt skal undgå at brænde af pga. de stoffer der frigives ved afbrænding.

 2. Er det ikke besværligt at være firstmover på området?
  Vi har arbejdet på projektet i 2-3 år og indledte det med at analysere markedet både i Danmark og Europa for at finde potentielle samarbejdspartnere. Vi ønskede ikke at opfinde den dybe tallerken igen, hvis andre allerede var i gang. Men hverken blandt producenter af microfiberprodukter som NMF eller blandt de aktører, der håndterer affald, fandt vi nogen, der kunne hjælpe os. Hos NMF ønsker vi at gå forrest og tage konkret ansvar for den grønne omstilling. I fremtiden vil der komme øget lovgivning om producentansvar, og dette projekt sætter os i front på området. Vi vil gerne påtage os ansvaret for de forbrugerprodukter, vi bringer på markedet, selvom det kræver øget fokus på innovation for at udvikle branchen.

 3. Hvordan tager markedet imod projektet?
  Vi fokuserer først og fremmest på det offentlige, da de har krav om at opfylde miljø- og klimamålene inden 2030 med bl.a. 70% co2 reduktion. Flere kommuner har allerede vist interesse; nogle er derfor blevet en del af projektet, og flere er på vej. Vi har faktisk bemærket, at muligheden for at returnere microfiberprodukter allerede er inkluderet som et parameter i en større regional udbudsrunde. Dette indikerer, at det offentlige gerne vil den grønne vej. Vi har lanceret projektet på det danske marked, da hjemmemarkedet og Skandinavien udgør vores største markeder. Men vi har allerede modtaget henvendelser fra aktører i andre europæiske lande. Flere af dem viser stor interesse for at deltage i TBS konceptet.
 4. Indsamling er ofte den store udfordring. Hvordan får I det til at fungere?
  Indsamling er en stor udfordring, og derfor har vi lagt stor vægt på denne del i pilotprojektet, sammen med Abena og Sorø Kommune. Abena har en betydelig portefølje af offentlige kunder, som de dagligt besøger for at levere varer til. Denne operationelle tilgang gør det derfor let for dem at facilitere returprocessen af Take Back overfor kommunerne. Rent praktisk har vi i NMF en elbil og er registeret som indsamlingsvirksomhed, hvor vi kører ud og indsamler brugte klude og mopper hos kommunerne. Kommunerne skal selv samle produkterne i særlige Take Back-sække og stander, som der leveres. Vi har stillet krav til de kommuner, der gerne vil være en del af den grønne omstilling med TBS, skal have intern logistik, så vi kun skal besøge f.eks. 1-3 steder i en kommune for at opnå den fulde miljøgevinst. Når der er indsamlet en vis mængde fyldte sække, afhentes de. Forbrugeren forstår godt, at projektet indebærer gensidige krav for at opnå de bedste miljøgevinster. Budskabet om, at dette er noget, vi gør sammen, er meget centralt.

  LÆS OGSÅ: NMF knækker koden til genanvendelse af microfiber

 5. Hvor udbredt er Take Back på kort sigt?
  Inden for de næste tre-fire år vil vi gerne sammen med vores forhandlere og slutkunder indsamle den samme mængde, som vi bringer til markedet hvert år af svanemærket microfiber. Dette betyder, at vi skal op på 1000 tons svanemærket microfiber årligt, hvilket vi mener er realistisk. I år, hvor vi lige er begyndt, er vores mål 5 tons. Konceptet er designet til at returnere alle mærker af svanemærkede microfiberklude og -mopper for at tage miljøansvar og gøre det nemt for kunderne. Derved påtager vi os også et overordnet ansvar for markedet. Vi ønsker at gøre det enkelt for slutforbrugeren, så de ikke behøver at sortere efter producent, hvis de har flere brands af mopper og klude.

 6. Hvad er perspektivet på lang sigt?
  Vi er ydmyge og kommunikerer i øjeblikket, at vi befinder os på niveau 1.0. På længere sigt ønsker vi at se muligheden for at producere nye mopper og klude af det indsamlede materiale. Dette er en teknologi, som forventes at blive tilgængelig inden for de kommende år, som vi har fået bekræftet af Teknologisk Institut, der har været en vigtig samarbejdspartner i projektet og har bidraget til at præcisere miljøbesparelsen. Det er vanskeligt med genanvendelse af microfiber, da det ikke er mono-fiber og ikke er gjort før. Men allerede nu har vi et endeligt produkt i form af industrirullen, og som vi vil fortsætte med at udvikle på. Desuden har vi logistikken på plads, så vi kan komme ud på markedet og bidrage til miljøgevinster. Jeg tror, at vi vil se flere retursystemer både inden for rengøringsbranchen og andre brancher. Dels fordi det er dumt at brænde genanvendelige materialer af, og dels fordi der i takt med udvidelsen af lovgivning om producentansvar også vil komme flere krav til producenterne.
 7. Hvad er gevinsten for de kommuner, der deltager?
  Hvert år modtager TBS forhandleren eller deres slutkunde et certifikat, der er tredjepartsverificeret og bygger på data fra Teknologisk Institut. Dette certifikat viser deres besparelse på el, vand og CO2. Dermed har kommunen dokumentation for besparelserne, som kan indgå i deres ESG-rapportering, hvilket allerede udføres af mange kommuner og vil blive lovkrav fra næste år. Derudover er der også en betydelig samfundsgevinst ved at indsamle og genbruge svanemærkede microfiberprodukter. Når vi når op på en indsamling og genbrug på 1000 tons, svarer det faktisk til en miljøbesparelse, der kan sammenlignes med det årlige elforbrug i 3000 husstande alene.

Ønsker man at høre mere om Take Back By NMF, kan man læse mere omkring konceptet her https://nordiskmicrofiber.dk/take-back-by-nmf/