Rengøringsmedarbejdere får kold skulder af regeringen

Lydia Callesen fra 3F ærgrer sig over rengeringen.

Lønstrukturkommissionens anbefalinger er hældt lodret ned ad brættet af regeringen. For kommissionens analyse af, at blandt andet rengøringsassistenterne ligger helt i bund på lønstigen, afspejles slet ikke i regeringens udmelding om, hvilke offentlige medarbejdergrupper der skal have mere i løn i det offentlige.

I udmeldingen fra regeringen bliver der 0 kroner ekstra til rengøringsassistenterne.

I 3F giver det anledning til stor forundring.

»Det er brandærligt, at regeringen slet ikke har kigget på det som lønstrukturkommissionen har fremsat. Kommissionen redegjorde før sommerferien for at blandt andet rengøringsassistenter og pædagogmedhjælper halter voldsomt bagefter, men det har regeringen ikke taget højde for i udspillet,« siger Lydia Frydendal Granzow Callesen, der er gruppeformand for 3F’s offentlige gruppe.

Regeringen lægger op til, at der skal gives 3 milliarder kroner ekstra i løn til sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og sosu-medarbejdere. Men altså ikke en krone til rengøringsassistenter og andre jobgrupper helt nederst i lønstrukturkommissionens rapport.

Dybt skuffet

Lydia Frydendal Granzow Callesen siger, at regeringens udmelding virker mere som en beslutning end som et forhandlingsoplæg, når der på forhånd er sat navn på de medarbejdergrupper, som skal have mere i løn.

»Det levner ikke megen plads til forhandling og derfor er udsigten til, at bl.a. rengøringsassistenterne får mere i løn meget svær at få øje på,« siger Lydia Frydendal Granzow Callesen.

Hun ærgrer sig over, at rengøringsfaget endnu en gang bliver overset.

»Der mangler anerkendelse af, hvor vigtig rengøring er for samfundet. Bliver der ikke gjort rent i institutioner og på sygehuse, så har vi for alvor nogle store hygiejne- og sygdomsudfordringer. Men regeringen kvitterer slet ikke for fagets vigtige rolle.«

Større lønefterslæb

Hun peger samtidig på, at der som lønstrukturkommissionen påpeger, overhovedet ikke er tvivl om, at rengøringsassistenterne halter bagefter på lønnen. Lønefterslæbet vil blive endnu større i de kommende år, når udvalgte grupper får mere i løn. Samtidig vil krone-efterslæbet blvie større, når andre og bedre lønnede faggrupper får de samme procentstigninger som de lavere lønnede rengøringsassistenter.

LÆS OGSÅ: Håb om mere i lønposen

Mange forgæves rekrutteringer

Regeringen har i argumentationen for at tildele udvalgte grupper mere i løn hæftet sig ved, at det er svært at rekruttere personale. Men nogle af de grupper, som regeringen tildeler ekstra løn, har rent faktisk haft et stor fald i antallet af forgæves forsøg på rekruttering, viser nye opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Med andre ord går det bedre med at få besat stillingerne:

Sygeplejersker og SOSU-assister havde således forgæves forsøg på rekruttering på henholdsvis 47 og 48 procent i september 2022, mens tallene er faldet til helholdsvis 18 og 20 procent i juni i år.

I den seneste opgørelse fra STAR har der været 3.800 forgæves forsøg på rekruttering af rengøringsassistenter, mens der ”kun” har været 1.260 forgæves forsøg på rekruttering af sygeplejersker.

Lønstrukturkommissionen anbefalede da heller ikke højere løn til sygeplejerskerne, idet man vurderede at lønnen var passende sammenlignet med andre lønmodtagergrupper. Rengøringsassistenterne kan derfor tørt konstatere, at medarbejdere i sundhedsvæsenet har større politisk bevågenhed end dem, der tager nullermænd og bakterier.

SENESTE ARTIKLER