3F: Rengøringsassistenternes tur til mere i lønposen

Rengøringsassistenterne i den offentlige sektor lander på en næstsidste plads i Lønstrukturkommissionens oversigt over lønniveauet for de offentligt ansatte. Lønefterslæbet for netop rengøringsassistenterne bør der gøres noget ved, mener 3F.

Rapporten fra Lønstrukturkommissionen viser, at mange af de offentligt ansatte rengørings- og husassistenters løn ligger lavt i forhold til deres erfaring og uddannelse

Gruppeformand Lydia Callesen, 3F’s offentlige gruppe, er ikke overrasket over, at lønstrukturkomiteens rapport viser, at faglærte og ufaglærte medlemmer inden for det offentlige er nogle af de lavest lønnede, når man kigger på ledelse, erfaring og uddannelse:

»Rapporten peger især på rengørings- og serviceassistenter, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, dagplejere og ernæringsassistenter som medarbejdere, hvis lønninger skal ses efter i sømmene. Det er vigtigt og godt, at vi nu har et troværdigt grundlag at tage drøftelserne på, også i den kommende trepart, som regeringen har bebudet. Den danske model er stærk, og vi skal som parter på det offentlige arbejdsmarked nu i arbejdstøjet og finde gode løsninger for den offentlige sektor,« siger Lydia Callesen.

SENESTE NYHEDER:

_

Komiteens rapport viser, at ledelse, erfaring og uddannelse har stor betydning for de enkelte personalegruppers løn, og det er en væsentlig model for forståelsen af lønnen i den offentlige sektor.

Rekruttering afhænger af løn

Lydia Callesen peger på, at det er bemærkelsesværdigt, at mange af 3F’s offentlige medlemmer – serviceassistenter, rengøringspersonale og pædagogiske assistenter – ligger lavt i komiteens analyse:

»Det kalder alvorligt på, at vi også i den offentlige sektor kigger på, hvilken løn de erhvervsuddannede får. Hvis vi gerne vil tiltrække flere unge mennesker til erhvervsuddannelserne, så skal lønnen også følge de opgaver, vores medlemmer løser.«

Lønstrukturkomiteens analysearbejde og den offentliggjorte rapport er kulminationen på et længere forløb efter overenskomstforhandlingerne i 2021, OK21. Regeringen har varslet trepart med en ekstra lønpulje til offentligt ansatte i efteråret, inden de kommende forhandlinger om OK24.

FØLG RENT I DANMARK: