Sig hej til din rengøringsassistent

Rengøringsassistenternes Dag markeres landet over mandag den 4. december.

Professionel rengøring sparer samfundet for sygedage, og gør det trygt at færdes på arbejdspladser, daginstitutioner, sygehuse og andre offentlige steder.

Nu får rengøringen sin egen mærkedag i Danmark. Første mandag i december er udnævnt til Cleaners Day / ­ Rengøringsassistenternes Dag, ­ hvor du har mulighed for at sætte pris på, at der er mennesker, som sørger for at holde vores arbejdspladser, plejehjem, sygehuse, børnehaver, skoler og alle andre steder rene. Første gang dagen markeres er på mandag den 4. december landet over.

Rengøringsbranchen opfordrer alle til at påskønne rengøringsmedarbejderne mandag den 4. december. Det kan være med en sød hilsen eller en påskønnelse. Både offentlige og private arbejdspladser kan give deres rengøringsmedarbejdere en anerkendelse på dagen. Husk når du møder en rengøringsassistent at sige hej eller give et high five. For det at blive set har stor betydning.

»Mange rengøringsassistenter arbejder, når andre holder fri. Derfor er deres arbejde nogle gange lidt usynligt, for vi forventer bare, at der er pænt og rent, når vi møder på arbejde. Men deres indsats er helt uundværlig for samfundet. Vi så under corona, hvordan rengøring blev opprioriteret, fordi samfundet går i stå, hvis hygiejnen ikke er i orden. Der ses heldigvis en tendens til at rengøringen bliver til et ”synligt” fag der, hvor muligheden er. At møde sin rengøringsassistent og have dialog er med til at styrke imaget for branchen. « siger Jytte Hansen, der er formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening.

Det er ofte faggrupper som sygeplejersker, læger, pædagoger og lærere, der fremhæves som kernemedarbejdere i den offentlige velfærd. Men for at deres arbejde overhovedet kan varetages, så har der været en professionel rengøringsmedarbejder forbi først. For god hygiejne og professionel rengøring er nødvendig for, at mennesker trives, og for at vi kan holde sygdomsniveauet nede.

Sygefravær koster årligt samfundet milliarder af kroner, og en del kan undgås ved god professionel rengøring.

Efter nordisk forbillede

Cleaners Day har været afholdt i de andre nordiske lande i flere år, og i år kommer Danmark med på vognen på initiativ fra Dansk Rengøringsteknisk Forening og branchemediet Rent i Danmark.

Mange rengøringsselskaber, leverandører til branchen og offentlige institutioner vil denne dag tage små eller større initiativer, som markerer betydningen af god professionel rengøring. »Der er mange fordele ved professionel rengøring. Som mennesker føler vi os bedre tilpas, hvis vores omgivelser er rene, og hvis der er en god hygiejne. Vi tænker nok ikke så meget over det, men når der er pænt og rent, så har der været professionelle mennesker forbi med moppe og støvsuger, ofte før vi andre møder ind på job eller i skole. De udfører et ofte lidt usynligt, men samfundsvigtigt arbejde,« siger Jytte Hansen, der er formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening.

Mange bakker op – du kan også være med

I Danmark er Rengøringsassistenternes Dag blevet til på initativ af DRF og branchnemediet Rent i Danmark. Hensigten har fra start været, at alle kan tage dagen til sig og gennemføre aktiviteter. Og det har mange andre gjort.

Brancheorganisationen Danske Service har produceret bagdes og opfordrer sine medlemmer til at markere dagen. Det samme gør en lang række rengøringsvirksomheder i både det private og offentlige ligesom der er faglige organisationer, som lokalt gennemfører aktiviteter på dagen.

Du kan også være med. Klik her og få forslag til aktiviteter