Fremtid for servicebranchen

 

Af Danielle Hansen, formand, Danske Service.

Som 2017 så småt render ud er det med optimisme jeg ser frem mod det nye år. 2017 har været et begivenhedsrigt år i Danske Service og 2018 tegner til at blive det samme.

Danske Service står, knap to år efter samarbejdet med Dansk Erhverv officielt trådte i kraft, stærkere end nogensinde.

Medlemmerne drager dagligt nytte af den professionelle og personlige juridiske rådgivning, målrettede rabataftaler og kurser, som er med til at øge konkurrenceevnen

Ordnede forhold og fair konkurrence

Ordnede forhold går aldrig af mode, og Danske Service har igen i 2017 kæmpet for at udbrede ordnede forhold og fair konkurrence i servicebranchen.

Et vigtigt element i ordnede forholde er en fair overenskomst, der i særlig grad qua overenskomstforhandlingerne har sat deres præg på året der gik. I foråret 2017 blev der brugt tid og energi på at kæmpe for medlemmernes interesser i forhandlingerne af både serviceoverenskomsten og vinduespoleringsoverenskomsten.

Gennem integrationen af Clean Business i Danske Services vedtægter har Danske Service stadfæstet foreningens grundlæggende værdier og understreget overfor medlemmer, branchen og kunder, at foreningen står for ordnede forhold i servicebranchen.

Danske Service har også aktivt deltaget i arbejdet med at revidere INSTA 800, den nordiske standard til bedømmelse af rengøringskvalitet.

I 2018 lanceres den nye version af standarden, hvor flere af branchens fingeraftryk ses. Det er aftryk som vil have en positiv effekt når standarden, der i stigende grad vinder udbredelse, anvendes.

Spændende år i vente

Snart tager vi i servicebranchen hul på et nyt år, som jeg har store forventninger og forhåbninger til.

Her bliver det spændende at se, hvad der sker med boligjobordningen.

Forhåbentlig bliver 2018 året, hvor ordningens fokus på serviceydelser som rengøring øges og at ordningen gøres permanent.

Fradraget har en afgørende betydning, når rengøringen i private hjem skal vælges til eller fra, og som et effektivt redskab til både øget integration og bekæmpelse af sort arbejde.

Derfor håber jeg, at regeringens oplæg i finanslovsudspil for 2018 vedtages. Det vil gøre private hjem til et meget mere attraktivt marked for branchens etablerede virksomheder og være et væsentlig skridt mod ordnede forhold.

Medarbejderne er vores vigtigste ressourcer. Dedikerede og kvalificerede medarbejdere er dagligt med til at levere kvalitetsservice.

Derfor er et andet vigtigt tema, som jeg gerne ser et øget fokus på i 2018, hvordan vi forebygger nedslidning. En indsats på dette område er påkrævet, eftersom politikerne ønsker, at alle danskere fremover skal være længere tid på arbejdsmarkedet.

Forbedring af branchens image anses forsat for en af de største udfordringer. Skal vi løfte opgaven og komme problemerne til livs, så kræver det, at vi står sammen i kampen for ordnede forhold – både i branchen men også i et samarbejde arbejdsgiver og arbejdstager imellem. Det gode samarbejde med fagbevægelsen er essentielt.

Hos Danske Service forsætter vi arbejdet for at fremme ordnede forhold i servicebranchen og forbedre branchens omdømme.

Jeg ser frem til året der kommer, og til at møde både nye og gamle medlemmer ved vores arrangementer i 2018. Ikke mindst til vores generalforsamling, der afholdes den 7. juni 2018 i København.

Med ønske om et godt 2018 til alle i branchen!