Forenede satser på hotel- og restaurationsbranchen

Hotelbranchen blomstrer og udvider i de her år. I hastigt tempo skyder markant mange nye hoteller op over hele landet, og de sidste otte år i træk har de danske hoteller oplevet rekordmange overnatninger. Nu tilbyder landets næststørste servicekoncern Forenede at fungere som totalleverandør af services til hotellerne, så de i stedet kan fokusere på den gode oplevelse for de stadigt flere hotelgæster.

Forenede Hotelservice. Sådan lyder navnet på et nyt ambitiøst tiltag fra landets næststørste servicekoncern Forenede. Det nye selskab skal planmæssigt servicere landets hoteller, restauranter og eventarrangører med en bred palet af ydelser i en tid, hvor hotel- og restaurationsbranchen rekordtrives og udvider eksplosivt.

Og hos den Esbjerg-baserede og brancheerfarne administrerende direktør, der skal stå i spidsen for Forenede koncernens nye landsdækkende forretningsben, er der ingen jysk ydmyghed at spore, når han bliver bedt om at sætte ord på ambitionerne for virksomheden. Målet står således helt lysende klart for den nyansatte 49-årige direktør Allan Nielsen:

”Forenede Hotelservice har det klare og veldefinerede mål at blive Danmarks største og bedste leverandør af professionelle og målrettede facility management-løsninger til hele den danske hotel-, restaurations- og eventbranche,” siger han.

Forenede Hotelservice er klar til at servicere landets hoteller med lang række services

Eksplosiv byggevækst og rekordmange overnatninger

Og der er tale om en hotel- og restaurationsbranche i vækst, som det nye selskab henvender sig til. Alene hoteldelen af branchen oplever rekordgode år for tiden. Sidste år håndterede de danske hoteller således samlet en stigning på en halv million overnatninger i forhold til i 2016, viser tal fra Danmarks Statistik. Eller samlet set over 15,5 millioner hotelovernatninger i løbet af 2017. Det er rekordmange overnatninger på et år. For ottende år i træk. Og det er ikke kun i Aalborg, Odense, Aarhus og København at besøgene fra de mange nye hotelgæster mærkes. Den procentvise vækst af hotelgæster var nemlig sidste år størst udenfor København.

Samtidig oplever branchen et eksplosivt byggeboom. For at kunne følge med efterspørgslen efter stadigt flere hotelværelser. Hoteller skyder op i hastigt tempo over hele landet. Brancheorganisationen HORESTA vurderer således, at alene i København er der 8.200 nye hotelværelser på vej de kommende tre år. Det svarer til en samlet kapacitetsudvidelse på 47 procent i hovedstaden.

Forenede Hotelservice skal planmæssigt servicere hoteller over hele landet

Kæle for den gode oplevelse

Og den lange række af vidt forskellige specialopgaver, der dagligt håndteres på landets hoteller – som for eksempel rengøring, oldfrue- og receptionsfunktioner, vinduespolering, madproduktion, snerydning, servering og håndtering af hjælp til konferencer og events – bliver typisk, sammen med administrationen af de mange opgaver, varetaget af hotellerne selv. Eller bliver udliciteret til en lang række forskellige eksterne leverandører. Det kan være økonomisk, logistisk og administrativt tungt. Forenede Hotelservice tilbyder derfor, at hotellerne nu i stedet kan trække på fordelene ved at have én samlet ekstern leverandør til at klare alle funktionerne. En totalleverandør af alle relevante services.

”Det er nemlig ydelser og services, som Forenede koncernen i snart 60 år har været leverandør af til et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vi har erfaringen, volumen, organisationen og fagkompetencerne til at kunne fungere som en totalleverandør af services til hotellerne i en tid, hvor deres fokus er på at kunne håndtere en stadig stigende efterspørgsel af værelser,” forklarer Allan Nielsen og peger på, at samarbejdet samtidig potentielt kan give væsentlige økonomiske besparelser, øget effektivitet og større fleksibilitet for hotellerne.

”Og det skaber bedre mulighed for, at hotellerne kan fokusere på deres egen kerneopgave og frigøre ressourcer til i stedet at kæle for at skabe den gode oplevelse for hotelgæsterne. Hotellerne kan dermed holde fokus på at gøre det, som de er bedst til og lade Forenede Hotelservice, gøre alt det som vi er rigtige gode til for dem,” vurderer han.

Morgenmadsservering er blot en af de mange services som den nye virksomhed Forenede Hotelservice tilbyder

Kun én kontaktperson til alle opgaver

Direktøren forklarer, at indsatsen lige nu fintunes, samles og målrettes i den nye virksomhed, som skal servicere landets mange aktører i hotel- og restaurationsbranchen:

”Hotellerne vil hurtigt opleve og mærke, at vi har størrelsen, erfaringen og knowhow’en til smidigt at kunne levere de ønskede services i en høj kvalitet. Vi har således den nødvendige landsdækkende organisation, kvalificerede fagmedarbejdere og de rette faglige specialkompetencer og kontaktflader til at kunne klare alle opgaverne. Ligesom ,” forklarer han og uddyber:

”Det frigør tid for hotelledelserne. Tid der ellers blandt andet går til emner som rekruttering, planlægning, organisering, håndtering og administration af opgaverne. Tid der kan frigøres og i stedet med fordel kan bruges til at fokusere på det enkelte steds kerneopgaver, strategiske arbejde og at skabe optimale gæsteoplevelser.”

”Med Forenede Hotelservice får kunderne én kontaktperson til at håndtere alle opgaverne. Det vil sige, at det enkelte hotel for eksempel ikke skal kontakte flere forskellige leverandører, når der skal afholdes et stort event, når sneen daler og skal fjernes fra fortovet, eller når varmefyret er stået af. Vi sørger for, at det hele kører optimalt,” siger han.

Forenede Hotelservice vil planmæssigt kunne servicere kunder i hele landet, og virksomheden er medlem af brancheforeningen for hoteller, restauranter, kulturhuse m.m. kaldet ”HORESTA” – som der også netop er tegnet en overenskomst med.


Faktaboks
Hvad er Forenede Hotelservice?
Forenede Hotelservice tilbyder en palet af løsninger til den danske hotel-, restaurations- og eventbranche. Blandt andet følgende ydelser og services:

 • Hotelrengøring
 • Housekeeping og oldfruefunktioner
 • Receptionspersonale
 • Natportier
 • Toiletartikler, blomster og guestsupplies
 • Dybderengøring og klargøring efter ombygning o.l.
 • Events, møder og konferencehjælp
 • Tæppe- og møbelrens
 • Morgenmad – produktion og afvikling
 • Hjælp til servering
 • Vikarløsninger – opvask, buffister og rengøring
 • Hovedrengøringer i forbindelse med eks. nyåbninger og renoveringer
 • Administration og rapportering

Derudover kan Forenede Hotelservice også tilbyde ydelser som vinduespolering, teknikerhjælp, handymanfunktioner, måtte- og linnedservice, vagtordninger, røgsanering, pleje og vedligehold af udenomsarealer, snerydning, skadedyrsbekæmpelse og mange andre