Medarbejderne er nøglen til god service

Ordnede forhold for medarbejderne og kvalitet i serviceydelserne er vejen frem for rengøringsbranchen, mener administrerende direktør Hans Fog fra Forende Service

Tekst: Torben Elsig-Pedersen

Han drikker kaffe af et Mickey Mouse krus. I vindueskarmen på det ellers sparsomt indrettede kontor står et par plysdukker af den venlige fyr fra Disneys univers. Måske ikke lige, hvad man forventer placeret på kontoret hos den administrerende direktør for et af landets største rengøringsselskaber med næsten 3.300 ansatte. Men for Hans Fog i Forende Service giver det mening.

Da han tilbage i 2001 besøgte Disneylands forlystelsesparker i USA, hvor hans datter dengang var på uddannelse, tog han indtrykket med sig hjem af et solidt koncept i Servicebranchen. Den lille maskot er symbol på, at i service handler det om, at alle medarbejdere skal udstråle venlighed og service. Lige fra direktøren til de medarbejdere, der færdes ude hos kunderne hver dag. For medarbejderne er virksomhedens ansigt hos kunderne.

“Vi kan godt undvære ledelsen,
men vi kan ikke undvære medarbejdere,
for det er dem vi lever af.”

»Vi kan godt undvære ledelsen, men vi kan ikke undvære medarbejdere, for det er dem, vi lever af. Det er medarbejderne, der repræsenterer os ude hos kunderne. Hvis vi som virksomhed sørger for, at vores medarbejdere har ordentlige forhold og får den rigtige løn, så sender de også et smil, når de færdes ude hos kunderne,« lyder den simple ledelsesstrategi fra Hans Fog, der i år har været 25 år i Forende Service, og overtog posten som administrerende direktør i 2016.

Han overtog direktørposten efter en periode med dårlige sager og et anspændt forhold til fagforeningerne. Fra dag ét satte Hans Fog sig for at bygge på gode gamle dyder, så respekten om virksomheden kunne genvindes.

Godt forhold til 3F

Det ser ud til at være lykkedes. I dag er stridighederne med 3F lagt på hylden. Det er Hans Fog helt tydeligt stolt af. På en stor opslagstavle på kontoret hænger kun fire stykker papir. Og han fremhæver gerne et A4 ark fra gruppeformand i 3F Tina Møller Madsen. Hun skriver blandt andet, at 3F før i tiden havde en del sager med Forende Service, men at antallet af sager i dag er faldet til nul, og at der er etableret et samarbejdssekretariat mellem Forende Service A/S og 3F: ”…og på nogle områder er indgået aftaler som sikrer bedre arbejdsvilkår end overenskomsten foreskriver,” lyder det i brevet.

»Jeg er glad for, at vi i dag er et sobert og rent foretagende, hvor vi har ordnede forhold. Jeg vil have orden med 3F, for det er vores største kunde og samarbejdspartner. Hvorfor skal vi så være uvenner med dem. Så snart jeg fik genetableret et godt forhold til dem, så kunne ledelse og medarbejdere sammen udvikle vores virksomhed. Vi har jo i bund og grund en fælles interesse i at virksomheden er sund og stærk,« siger Hans Fog, der ikke har gået på moderne ledelseskurser, men bygger på værdier om at tale ordentligt, vise respekt og have en forståelse for, at medarbejderne er lige så meget værd som ham selv.

“Det smitter af på hele branchen,
når der er virksomheder, som ikke har orden i forholdene.
Derfor lægger vi så meget vægt på,
at medarbejderne organiserer sig i 3F
og at virksomhederne følger Servicenormen
.”

Dialog og beslutninger

»Jeg går gerne ud i virksomheden og taler med alle. Jeg lytter, og min dør er aldrig lukket. Hver fredag sidder fællestillidsmanden lige uden for min dør, så vi har en tæt dialog. Men jeg er også typen, hvor der skal træffes beslutninger. Jeg er ikke til for megen rundkreds og skærekage. Når vi har haft dialogen, så er det også sådan, at jeg kan sige nej, og det betyder nej,« siger Hans Fog, der i høj grad leder ud fra personlige værdier, som er formet gennem et langt arbejdsliv, som blandt andet førte ham omkring Aldi med udstationering i Tyskland.

»Dengang var det noget mere firkantet i Tyskland, hvor man som medarbejder ikke sagde hvorfor, men Jawohl. Sådan kan man ikke lede i Danmark, her ser vi også medarbejdernes viden som brugbar og nyttig, og medarbejderne kan også have ret. Men det er klart, at man som leder engang imellem er nødt til at sige, at nu har vi drøftet tingene og derfor trækker jeg en streg,« lyder det fra Hans Fog, der lægger vægt på at have en virksomhedskultur med en stærk korpsånd.

Det er unægteligt svært at konkurrere på vilkår, hvor nogle ikke følger overenskomsten og Servicenormen. Sådan siger Hans Fog, Forenede Service, der ønsker ordnede forhold i branchen.

Fylder 70 i år

Hans Fog fylder 70 år til maj, men har ikke umiddelbart nogen dato for, hvornår han stopper.

»Men jeg er nok tættere på en udløbsdato, end da jeg begyndte i virksomheden,« siger han med et smil og lader forstå, at den dag han ikke længere er administrerende direktør, står han til rådighed for bestyrelsesarbejdet i koncernens tjeneste. Indtil videre har han blikket rettet mod overenskomstforhandlingerne i 2020. For der vil han gerne have en finger med i spillet.

Ordnede forhold

For ordnede forhold, herunder at virksomhederne overholder overenskomsterne og lever op til Servicenormen, ligger den administrerende direktør på sinde.

»Det smitter af på hele branchen, når der er virksomheder, som ikke har orden i forholdene. Derfor lægger vi så meget vægt på, at medarbejderne organiserer sig i 3F og at virksomhederne følger Servicenormen. Det er unægtelig svært at konkurrere på vilkår, hvor andre virksomheder ikke følger de samme standarder og det giver et dårligt omdømme til branchen,« siger Hans Fog. Han opfordrer blandt andet kommunerne til at skrive ind i deres udbud, at Servicenormen skal følges. Alternativet er, at det bliver uens vilkår for de rengøringssleskaber, som byder på opgaverne.

»Jeg synes, kommunerne har mange visioner og ideer, men jeg ser også, at det alt for ofte primært er pengene, de går efter i udbuddene. Vi følger en overenskomst, hvor der er ordnede lønforhold, og hvor vi lægger vægt på uddannelse af medarbejderne. Men hvis vi skal konkurrere med virksomheder på aftaler, hvor man tilbyder medarbejderne ti kroner mindre i timen, bliver det en ulige konkurrence. Det er et problem, som vi skal have løst af hensyn til branchens ry,« siger Hans Fog, der står i spidsen for en virksomhed med omkring en milliard i omsætning. Hele Forenede koncernen, som også tæller virksomheder i Sverige, omsætter for 2,6 milliarder kroner årligt, og er dermed en af de absolut største spillere i servicebranchen.

Støvet falder hver dag

Fra den administrerendes kontor i Søborg er der optimisme for fremtiden, fordi virksomheden hele tiden formår at udvide arbejdsfeltet. Selvom branchen tilføres ny teknologi og robotløsninger, så vil der fortsat være nok at tage fat på inden for rengøring og service:
»Tænk på at Vorherre hjælper os hver eneste dag, han lader støvet falde.«

Men det er blevet en mere kompileret branche at agere i. For 25 år siden var det offentlige dårligt nok begyndt at udlicitere, og da det blev lanceret var det muligt at tage en dialog om opgaven. I dag er det mere administrativt tungt at byde på et udbud.

»Før i tiden var udbuddet beskrevet på to ark papir, hvor det handlede om, at vi afgav en pris. Men i dag er udbudsmaterialerne hele bøger, og det kræver helt andre processer og personale at være med. Til gengæld er vores branche udvidet fra kun at handle om rengøring til, at vi byder ind på alt, lige fra kantineservice over ejedomsservice, grønne områder til affaldshåndtering. Mange af vores kunder kan se en fordel i, at vi tager os af hele serviceområdet, mod at de så kan koncentrere sig om deres kerneopgave,« siger Hans Fog, som i firmaets hovedsæde kan vise et af de nye forretningsområder frem: Et stort akvarie med eksotiske fisk, som tilbydes virksomheder, plejehjem og institutioner under navnet Aqua Care.