Husk fordelene ved EU

 

Af Helle Fabiansen, adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Med mindre end to måneder til Europa Parlamentsvalget d. 26. maj og et folketingsvalg, der senest skal være afholdt i juni, nærmer vi os med hastige skridt de to alteroverskyggende politiske højdepunkter i 2019. De to valg giver anledning til at stille skarpt på nogle af de ønsker og behov for politikudviklingen på både europæisk og dansk plan, som er afgørende for Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemmer.


Størstedelen af den lovgivning som virksomhederne i vores branche
i dag skal forholde sig til, kommer fra EU. Heldigvis.
For det er med til at sikre, at danske virksomheder frit
kan sælge og købe varer på tværs af grænserne

EU-politikken fylder traditionelt set ikke meget hos den almindelige dansker, men den ellers ulykkelige situation med Brexit og Storbritanniens udtræden af det europæiske samarbejde har dog alligevel gjort, at flere danskere end nogensinde før er tilhængere af EU. Ingen har formentligt lyst til at ende i det samme kaos som Storbritannien gennemlever lige i øjeblikket. Og der mange oplagte grunde til at være begejstret for EU.

Størstedelen af den lovgivning som virksomhederne i vores branche i dag skal forholde sig til, kommer fra EU. Heldigvis. For det er med til at sikre, at danske virksomheder frit kan sælge og købe varer på tværs af grænserne uden at skulle forholde sig til 27 forskellige regelsæt og ikke bekymre sig om told- og afgiftsmure. Samtidig er forbrugerne garanteret det samme høje beskyttelsesniveau, uanset om de bor i Italien, Polen eller Danmark. Det gælder for eksempel ens sikkerhedskrav til emballagen, så børn ikke risikerer at få fingrene i sundhedsfarlige kemikalier, og krav om at indholdsstoffer og ingredienser ikke udgør en miljø- og sundhedsrisiko. Det er hele grundtanken med det indre marked, som er en af de største styrker ved det europæiske samarbejde. I Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder vi for at gøre danske politikere og kandidater opmærksomme på den styrke, som det indre marked er. De kommende valg til Europa-Parlamentet og Folketinget er endnu en gang en anledning til at slå et slag for fælles regler på tværs af grænserne i EU og overbevise kandidaterne om, at dansk enegang ikke er gunstigt for Danmark og dansk erhvervsliv.


Den nye EU-Kommission bør spille en større i rolle
i forhold til at sikre sig, at medlemsstaterne
implementerer lovgivningen, som den er tænkt.
Danske og europæiske virksomheder bliver udfordret,
når Danmark eller andre medlemsstater vælger at gå enegang.

Vaske- og rengøringsbranchen spiller en væsentlig rolle i den europæiske økonomi, der på europæisk plan udgør 95.000 direkte job og 360.000 job i hele værdikæden. Hvis branchen fortsat skal kunne vokse og bidrage positivt til den europæiske og danske økonomi, er det vigtigt, at rammevilkårene er optimale.

Derfor mener jeg også, at den nye EU-Kommission bør spille en større i rolle i forhold til at sikre sig, at medlemsstaterne implementerer lovgivningen, som den er tænkt. Danske og europæiske virksomheder bliver udfordret, når Danmark eller andre medlemsstater vælger at gå enegang på enkelte politikområder og enten overimplementerer eller fortolker reglerne anderledes end den oprindelig er tænkt.

Læs også “NMF klar med stærk miljømærkning”

Men det er ikke kun EU selv, der skal sikre fælles spilleregler. Også de kommende danske folketingspolitikere skal have en større forståelse, hvorfor det er så afgørende, at Danmark bakker op om det europæiske samarbejde og implementerer lovgivningen på lige fod med de andre medlemslande. De har en forpligtigelse til at tage del i opbygningen af et endnu stærkere indre marked til gavn for dansk erhvervsliv, men i lige så høj grad for miljøet og de europæiske forbrugeres skyld.