Plantebaserede og 100% bionedbrydelige

Forenede Service er gået i gang med at udfase 70.000 liter konventionel kemi på årsbasis til fordel for bæredygtige bionedbrydelige produkter. Til gavn for virksomhedens 2400 medarbejdere, tusindvis af kunder og klimaet.

Forenede Services medarbejdere bliver fortrolige med de nye bionedbrydelige rengøringsmidler på workshops rundt i landet.

Nordens største familieejede og danskbaserede servicevirksomhed Forenede Service søsætter i de her år en flåde af miljøtiltag på virksomhedens engagerede rejse mod en markant mere bæredygtig virksomhed. Og udskiftningen af 70.000 liter konventionel rengøringskemi på årsbasis til plantebaserede og bionedbrydelige rengøringsmidler er seneste betydelige åretag i den miljøvenlige og bæredygtige retning, forklarer Forenede Services kvalitets- og miljøchef, Nils Bjørn Larsen, der står i spidsen for omlægningen:

”Omlægningen vil reelt påvirke flere hundredetusinde danskeres hverdag positivt. For når alle vores cirka 2400 rengøringsassistenter over hele landet nu arbejder med bæredygtige rengøringsmidler, gavner det både deres arbejdsmiljø og vores kunders klima- og miljøaftryk. Ligesom de tusindvis af danskere, som dagligt er i berøring med de omgivelser og flader, vi rengør, nu blandt andet ikke risikerer at komme i kontakt med rester af sundhedsskadelige stoffer, som kan optræde i de konventionelle produkter,” forklarer han.

Fra 115 produkter til kun 14

De nye bionedbrydelige rengøringsmidler bliver faset ind i Forenede Service gennem det næste halve år – region for region. Målet er, at ved årsskiftet gør virksomhedens medarbejdere rent med de nye, grønne produkter over hele landet. Og omlægningen vil have betydning på mange måder. Når 70.000 liter traditionel rengøringskemi bliver erstattet med de nye bionedbrydelige rengøringsmidler vil det alene på årsbasis reducere Forenede Services CO2-udledning med over 22 ton, ligesom det vil mindske miljøbelastningen med 4.211 kilo plastik og 7.210 kilo råolie hvert år. Men omlægningen forventes også at få stor positiv betydning for serviceassistenternes arbejdsmiljø og dagligdag. Blandt andet bliver antallet af rengøringsprodukter, rengøringsmedarbejderne skal forholde sig til, markant reduceret. Fra tidligere 115 forskellige produkter til nu kun 14.

”Medarbejderne har ganske enkelt betydeligt færre rengøringsmidler at skulle forholde sig til og bære rundt på, og det skaber en forenkling af de daglige rutiner og en forbedring af arbejdsmiljøet for assistenterne,” siger Nils Bjørn Larsen og uddyber:

”Det vil blandt andet også lette medarbejderoplæringen, da der nu er færre rengøringsmidler, medarbejderne skal gøres fortrolige med. Ligesom det vil smidiggøre vedligeholdelsen af datablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. Samtidig medvirker omlægningen til at strømline processerne, så der bedre kan sammenlignes resultater og effektivitet på tværs af regioner og lokationer, når der nu bliver brugt færre forskellige produkter.”

Bemærkelsesværdig omlægning

Produkterne i ”GreenCare”-serien, der nu bliver taget i brug af assistenter over hele landet, er særlige ved, at de er såkaldt Cradle to Cradle-certificerede (på dansk: vugge til vugge). Dén certificering vurderes til at være mere bæredygtig end både Svanemærket og EU-blomsten. Mange af de nye rengøringsmidler bærer samtidig EU-Blomsten. Konkret betyder Cradle to Cradle-certificeringen, at produkterne og de enkelte materialer som emballagen enten skal kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller kunne genanvendes i nye produkter. Samtidig er rengøringsmidlerne produceret på en særlig EMAS-certificeret fabrik i Tyskland ved hjælp af vedvarende energikilder såsom solenergi og vandkraft.
Det er ikke usædvanligt, at rengøringsselskaberne i de her år i stigende grad benytter miljøvenlige produkter. Men Forenede Services storstilede omlægning af 80 procent af den samlede volumen af rengøringsmidler fra konventionelle produkter til bæredygtige er alligevel bemærkelsesværdig, vurderer Nils Bjørn Larsen:

”Der er flere af aktørerne i rengøringsbranchen, som er begyndt at benytte bionedbrydelige rengøringsmidler, men jeg kender ikke i talende stund til et andet danskbaseret rengøringsselskab som i en så systematisk, stor og helhjertet form omlægger deres kemi til bionedbrydelige rengøringsmidler som os,” siger han.

Driftschefer og serviceledere i Forenede Service i gang med at blive introduceret og gjort fortrolige med de nye plantebaserede rengøringsmidler.

Stigende fokus på miljøindsats

Kvalitets- og miljøchefen i Forenede Service væver ikke, når han skal sætte ord på hovedformålet med omlægningen til de mere grønne rengøringsmidler:

”Forenede Service har et samfundsansvar på området, vi har forpligtet os til at løfte. Vi ønsker oprigtigt at styrke indsatsen for at fungere som en bæredygtig virksomhed, der tager klimaforandringer, og beskyttelsen af naturen og dyrene alvorligt – og ikke mindst at vores medmennesker ikke skal risikere at være udsat for sundhedsskadelige stoffer, der optræder i konventionelle rengøringsmidler,” siger han og supplerer:

”Samtidig underbygger omlægningen til bionedbrydelige rengøringsmidler Forenede Services arbejde med at opfylde FN’s verdensmål, ligesom det kan medvirke til, at vi i højere grad kan tilgodese kundernes – både de private og offentliges – stadigt stigende fokus på og krav til deres leverandørers miljøindsats.”

Ingen giftige stoffer

Og omlægningen til plantebaserede rengøringsmidler harmonerer tilsyneladende også med danskernes holdninger til rengøringsmidler. Søndagsavisen beskrev nemlig i starten af juni, baseret på en YouGov-undersøgelse lavet for Bolius, Boligejernes Videnscenter, at for 43 procent af danskerne er det vigtigste, når de køber rengøringsmidler til husholdningen, at produkterne er miljø- og allergivenlige.

”Derfor er vi også glade for, at vi nu kan sikre, at flere hundredetusinde danskere via vores rengøring får en sikkerhed for, at der nu bruges rengøringsmidler på deres arbejdspladser og omgivelser, som ikke har nogen negative effekter på miljø eller mennesker. Det vil sige ingen giftige stoffer, som kan påvirke indeklima eller restprodukter på overflader efter vores rengøring,” siger Nils Bjørn Larsen.

Men hvordan er økonomien i den grønne omlægning af rengøringsmidler? Er de nye produkter ikke dyrere end de traditionelle? Det spørgsmål kan Forenedes koncernindkøber Morten Carstensen svare på:

”Omlægningen forventes at blive omkostningsneutral og måske endda med en årlig besparelse på fem procent. Produkterne er en smule dyrere pr. liter, men ved blandt andet ikke at overdosere, ved brugen af en særlig doseringshætte, forventer vi, at det samlet set ikke bliver dyrere at omlægge til de nye produkter,” siger han.

Betina Christensen

Servicelederen:
”Assistenterne er glade for, at det er kvalitetsprodukter”

22-årige Betina Christensen er en af 11 særlige miljøambassadører i Forenede Service, der har nøgleroller i forhold til at udbrede viden og kundskaber til deres kolleger rundt om i landet omkring virksomhedens mange seriøse miljøtiltag i de her år. Som serviceleder har hun det daglige ledelsesmæssige ansvar for 96 serviceassistenter i det sydvestjyske, der allerede for et lille års tid siden på forsøgsbasis begyndt at indfase produkterne i blandt andet Esbjerg. Så hun og hendes assistenter har allerede høstet gode erfaringer med brugen af de plantebaserede rengøringsmidler. På 70 lokationer i Esbjerg og Varde har Betina og hendes assistenter således indtil videre indfaset produkterne.

”De plantebaserede rengøringsmidler er virkelig nemme at arbejde med og opleves lige så effektive som de konventionelle. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at assistenterne er glade for, at det er kvalitetsprodukter, som Forenede Service har valgt at investere i,” siger hun.

LÆS OGSÅ: “NMF klar med stærk miljømærkning”

Bæredygtigheden betyder noget

Betina Christensen peger også på, at det har stor betydning, at medarbejderne med omlægningen til de bionedbrydelige rengøringsmidler går fra 115 forskellige rengøringsprodukter til nu kun 14:

”Færre produkter er lige med færre valgmuligheder. Og det gør det mere overskueligt for assistenten at navigere i produkterne for eksempel i skiftene ved de forskellige arbejdsopgaver. Særligt for de assistenter som arbejder på flere lokationer. Så det påvirker i høj grad assistentens arbejdsmiljø positivt,” vurderer hun og svarer promte på spørgsmålet om, hun og hendes kolleger oplever, at det overhovedet har en betydning for dem, at der nu er tale om, at de skal bruge ”grønne” produkter fremfor de traditionelle kemiske:

”Ja, i høj grad. Det er da noget, som vi taler om. Og personligt følger jeg meget med i klimadebatten og særligt de grønne tiltag fra de større virksomheder som vores, hvor tiltagene virkelig kan gøre en forskel. Så det er herligt, at vi nu kan videreformidle til vores kunder, at vi gør en indsats på området, som også gaver vores kunders kunder,” forklarer hun.

Nils Bjørn Larsen

Kvalitets- og miljøchefen:
“Vi er forpligtede til at forbedre miljøindsatsen på alle områder”

Kvalitets- og miljøchef i Forenede Service Nils Bjørn Larsen er tovholder på omlægningen til plantebaserede, bionedbrydelige rengøringsmidler i virksomheden. Og det store projekt er en vigtig mellemstation på den grønne rejse, som virksomheden er på i de her år. Men også en blandt flere stationer før og efter denne.

Inden for de sidste par år er der nemlig sat målrettet og helhjertet tryk på den grønne indsats i virksomheden. Forenede Service er blandt andet overgået til udelukkende at bruge uniformer, som er OEKO-TEX-mærket, der arbejdes engageret med affaldssortering, alt aftørringspapir som bruges hos kunderne, er FSC Danmark-certificeret, og der benyttes grøn strøm i alle virksomhedens bygninger. Ligesom der kigges på miljøvenlige muligheder i forhold til blandt andet virksomhedens bilpark og belysning.

Og ikke mindst blev Forenede Service sidste år miljøledelsescertificeret efter ISO-standarden DS/EN ISO 14001:2015, der bliver kontrolleret af DNV GL-Business Assurance. Et certifikat som samtidig er en stærk motivationsfaktor for at fortsætte den grønne rejse, forklarer kvalitets- og miljøchefen: “Certificeringen forpligter nemlig Forenede Service til løbende og aktivt at forbedre miljøindsatsen på alle områder og at kunne fremme og fremvise bæredygtige løsninger både for os og vores kunder.”


Om de plantebaserede, bionedbrydelige rengøringsmidler 

De nye bæredygtige rengøringsmidler bliver indfaset i virksomhedens syv regioner én region af gangen. De første to regioner har fra maj måned omlagt til de nye produkter og målet er, at inden årsskiftet benytter hele virksomheden de plantebaserede rengøringsmidler.
De nye GreenCare-rengøringsmidler er fremstillet af den tyske producent Tana Chemie GmbH ved hjælp af solenergi, vandkraft og geotermisk energi og er blandt andet karakteriseret ved, at de:
– Er plantebaserede
– 100 % nedbrydelige
– Ikke testet på dyr
– Indeholder ikke mikroplast
– Er produceret med certificeret, bæredygtig palmeolie
Emballagen er produceret af 100 % genbrugsmaterialer og er fremstillet direkte på fabrikken for at reducere transport.