Kommuner kan spare millioner på deres måtter

Udsigt til en besparelse på 75 procent ved at eje måtterne i stedet for at leje. Foruden en stor økonomisk besparelse er der en miljøgevinst ved at eje måtter, som rengøres som en del af den daglige rengøring, fremfor at de fragtes til et renseri. Slagelse Kommune har gode erfaringer med det nye koncept.

En almindelig dansk gennemsnitskommune har mange måtter liggende for at holde skidt og snavs ude af bygningerne. Der ligger måtter i administrationsbygninger, plejecentre, børneinstitutioner og skoler. Og mange steder er der mange indgange. Derfor løber budgettet på leje og rens af måtter op i mange penge hvert år. Men der er også megen transport og dermed miljøbelastning forbundet med, at måtte skifte måtter i jævnlige intervaller og køre dem ind til rens. Men et nyt koncept, hvor kommunerne selv ejer og rengør måtterne, kan både spare miljøet og kommunens pengekasse.
Slagelse Kommune er gået bort fra at leje måtterne, og har i stedet indkøbt måtter til både administrationsbygninger, skoler og de mange decentrale institutioner. Trods investeringen i måtter kan kommunen spare op til 75 procent af de hidtidige udgifter.
Selvom der er udsigt til en stor besparelse, er det ifølge de oplysninger, Rent i Danmark er i besiddelse af, kun fire ud af landets 98 kommuner, som indtil videre er gået over til en løsning, hvor de selv ejer og rengør måtterne.


De fleste kommuner holder indtil videre fast i det velkendte koncept med at leje måtterne, selvom det ifølge beregninger fra CLEANS ApS, der selv er et af de firmaer, som forhandler måtter, betyder store ekstraudgifter. Ifølge indehaver Stephan Lundtoft Nielsen vil kommunerne kunne frigøre ekstra penge til at optimere rengøringen, men det kræver en forandringsproces i hver enkelt kommune.
»Det er sund fornuft at optimere på udgiften til måtter,« siger Stephan Lundtoft Nielsen, der har lagt megen energi i at opstille gennemsigtige analyser af kommunernes udgifter på måtter:

LÆS OGSÅ: Odense sparer på måtterne

Et regneeksempel fra CLEANS viser, at en af de store danske kommuner på en treårig periode samlet set kan spare over 7 millioner kroner. Udbudspriserne har tidligere været 10.7 mio. og der er indkøbt måtter i eget regi for kr. 2.7 mio. kr. Så beregninger viser typisk en besparelse på 75% ved at gå fra leje til eje.

Der er penge at spare for kommuner og virksomheder, hvis de selv ejer
og rengør deres egne måtter, mener Stephan Lundtoft Nielsen
fra CLEANS ApS. Et regneeksempel viser, at en af de store
danske kommuner på en treårig periode
samlet set kan spare over 7 millioner kroner.

Gode erfaringer i Slagelse
Slagelse Kommune Ejendomsservice rengøringsafdeling tog skridtet fra en leje- til en eje-løsning i 2019. Og det har man ikke fortrudt.
»Der var selvfølgelig nogen betænkelighed ved, om vi selv kunne holde måtterne lige så rene, som da de blev hentet ind til vask og rens. I alle vores bygninger har vi daglig rengøring af alle vores måtter, de kan faktisk holdes rene med daglig støvsugning Desuden kan de vaskes ved at køre en moppe hen over dem eller med en tæppevasker en gang i mellem. Alle er meget tilfredse med den nye løsning. Vi har været glade for at tage skridtet hos os, da vi kan se en pæn besparelse og samtidig tænker vi på miljøet, hvor vi ikke skal have hentet måtter til vask hver uge eller hver 14. dag,« siger Jane Veggerby, der er virksomhedsleder af Ejendomsservice, rengøring og kantiner i Slagelse Kommune.
Kommunens Ejendomscenter opsagde i 2019 lejekontrakterne på måtter og indførte op til sommerferien 2019 det nye måttekoncept.

Alle er meget tilfredse med den nye løsning, hvor vi ejer måtterne.
Vi får en pæn besparelse og samtidig tænker vi på miljøet, siger
Jane Veggerby, virksomhedsleder, Slagelse Kommune

»Vi sparer mange penge, når vi kigger frem på en 5-årig periode. Men en anden stor fordel er en mindre påvirkning af miljøet. Tænk på hvor langt de store lastbiler, som kører rundt for at udskifte måtte, skal køre hver dag. Ofte med stop ved mange institutioner. Det er en stor fordel af eje måtterne selv.«
Jane Veggerby lægger ikke skjul på, at hun overvejede om måtterne kunne holdes lige så rene og give den samme tilfredshed rundt om i institutionerne. Men faktisk er oplevelsen, at måtterne er lige så rene ved, at de nu gøres rent som led i den daglige rengøring.
»De penge vi sparer på måtter, kan vi bruge på vedligeholdelse af vores kommunale bygninger i stedet for.«
Slagelse Kommunes rengøringsafdeling har indkøbt et lille ekstra lager af måtter hjem, så man hurtigt kan skifte en måtte ud der er slidt eller går i stykker. Jane Veggerby opfordrer kommuner, der overvejer at gå i Slagelses fodspor, til at investere i måtter af en rimelig god kvalitet, så de ikke knækker i gummiet eller skrider på gulvet.

Kræver en holdningsændring
Foruden vanetænkning og en tryghed ved ikke at ændre på ting, der fungerer, så er der også en række andre barrierer, som kan være årsag til, at kommunerne holder fast i at leje måtterne. I mange kommuner er indkøbene en del af de enkelte institutioners budgetter og derfor skal mange tages i ed, hvis tingene skal ændres.
I Nyborg Kommune er serviceleder Jytte Hansen langt i sine overvejelser om at gå fra leje til eje af måtterne.
»Jeg arbejder på, at det kommer til at ske. Men hos os er det de decentrale institutioner, der sidder med budgettet, desuden vil der altid være en usikkerhed i forhold til, om det man får virkelig er bedre og billigere, end det man har. Når man ikke har prøvet, har man ingen erfaring, men jeg kan jo høre, at det fungerer i de kommuner, hvor man har prøvet det,« siger Jytte Hansen, der for eksempel peger på, at man kan lave små forsøgsordninger i institutioner, som kan vurdere om løsningen er god, inden man tager springet til at skifte koncept i en hel kommune.

Udbud kan være en hindring
Et andet bespænd for indførelse af en ny måtteløsning kan i nogle kommuner være, at tingene er tilrettelagt i nogle faste udbud.
Stephan Lundtoft Nielsens erfaring er, at nye innovative forretningsmodeller har svært ved komme ind i de offentlige udbud.
»Der er desværre en barriere i kommunernes udbud, som gør at de fastholder de traditionelle løsninger. Der er tale om sektortænkning og en usikkerhed for det ukendte, som gør at man nogle gange går glip af de nye løsninger, som både er til gavn for miljøet og den økonomiske bundlinje.«
For eksempel vil det være en fordel, hvis der i udbudsprocessen kan åbnes for kriterierne, så nye innovative muligheder afprøves.
»Derfor ligger der en opgave i at presse på, så kommunerne åbner mere op, så grønne og mere smidige løsninger kan blive en del af deres indkøb. Det er for eksempel hæmmende for udviklingen, hvis offentliggjorte udbud er låst, så man ikke accepterer alternative tilbud, der måske både er mere effektive, mere miljøvenlige og økonomisk fordelagtige,« siger Stephan Lundtoft Nielsen,

Mere rent for pengene
Også Jytte Hansen, der tillige med sit job i Nyborg Kommune også er formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening, peger på, at opgaven hele tiden er at udvikle området, så man får den bedste renholdelse ud af budgetterne.
»Når der er muligheder for at få mere rengøring for pengene, skal vi gribe dem. Selvom der nu er kommet mere fokus på rengøringens betydning, så er det næppe sandsynligt, vi bare bliver ved med at få flere penge, Derfor bør vi ikke kun tale om mere rengøring, men også om, hvordan vi for eksempel undgår at få skidt ind i vores bygninger. Jo mindre snavs vi får ind, desto bedre indeklima får vi i sidste ende. Og her ser det ud til, at en ny tilgang til håndteringen af måtterne er en af løsningerne,« siger Jytte Hansen.
Jane Veggerby fra Slagelse Kommune tilføjer, at det har vist sig ikke at give mening at skifte måtter løbende, når det er muligt at holde indgangspartier og måtter rene som en naturlig del af den daglige rengøring.
Hos CLEANS peger Stephan Lundtoft Nielsen på, at kommunerne både kan spare penge og få en mere praktisk løsning, hvis de selv ejer måtterne.
»Måtter er et stort marked med en enorm omsætning, og jeg mener, det har været overset om kunderne kan få nogle bedre og billigere løsninger ved at tænke i nye koncepter. Når vi så samtidig kan spare rigtig meget på miljøbelastningen ved at slippe for de mange lastbiler, der kører rundt og indsamler måtter, synes jeg det er en løsning med mange positive bundlinjer,« siger Stephan Lundtoft Nielsen.

CLEANS ApS vil ændre markedet for måtter
Markedet for indendørs måtter anslås at udgøre mere end en milliard danske kroner årligt, hvor få og store leverandører sidder på det meste. Men det besluttede Stephan Lundtoft Nielsen i 2017 at udfordre, da han efter 30 år som ansat, og selvstændig  i gulv- og rengøringsbranchen etablerede sig med firmaet CLEANS ApS. Målet med firmaet er at tilbyde de mest bæredygtige og rentable løsninger inden for måtteservice.
Det sker gennem en løsning, hvor kunderne tilbydes at eje deres måtter frem for leje. 
Foruden at sælge kvalitetsmåtter tilbyder CLEANS rensning på stedet, så man undgår transport af måtter. En væsentlig del af konceptet er, at kunden selv gør måtterne rene eller udliciterer det til et rengøringsselskab. Dermed undgås, at måtter løbende skal fragtes ind til et vaskeri. Det er både en økonomisk og miljømæssig fordel.