Effektive måtter kræver løbende vask og servicering

Der findes mange billige måtter på markedet, hvis man blot ønsker en pyntegenstand ved indgangen. Men hvis måtten skal fjerne snavs og øge sikkerheden, skal der anvendes kvalitetsmåtter som vedligeholdes

En god måtteløsning er en væsentlig del af at holde bygninger effektivt rene. Derfor er det heller ikke ligegyldigt hvilken måtteløsning, der vælges. Emnet har været genstand for en del debat siden magasinet Rent i Danmark i februar skrev, at danske kommuner kan spare væsentlige beløb ved at indkøbe og eje deres måtter, fremfor at benytte de udbredte lejeløsninger. For regnestykket er ikke så simpelt, som det blev fremstillet, mener Henrik Luxhøj, der er formand for brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning.
»En funktionsdygtig måtte kræver, at den bliver renset og serviceret med jævne mellemrum, for ellers forhindrer måtten ikke at snavs kommer ind i bygningen. Vi har selv testet, om det kunne lade sig gøre at have et team til at køre rundt og rense måtterne, men det er ganske enkelt ikke en god løsning. Det giver ikke den samme kvalitet,« siger Henrik Luxhøj, der også er direktør i Elis, der er den største leverandør af måtteløsninger i Danmark.

Henrik Luxhøj


Måtter fyldes over tid med skidt og snavs, og hvis ikke måtten kommer ind til de store specialbyggede vaskerier til måtter, så mister de ganske enkelt deres funktion.

LÆS OGSÅ: Kommuner kan spare millioner på deres måtter


En undersøgelse fra ETSA, der er den europæiske sammenslutning af tekstiludlejere, viser en målbar effekt i brugen af lejemåtter. Kontorer, skoler, lufthavne, flerfamiliehuse og indkøbscentre kan opnå en besparelse på 44% i rengøringstid og 14% i omkostninger sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger lejemåtter og mopper. Sammenlignet med virksomheder som bruger egne kundemåtter er der en besparelse på rengøringstid på 27 procent.
Effekten af en måtte er stærkt aftagende efter 3-6 måneder, hvis den ikke vaskes og vedligeholdes korrekt.

Du nøjes jo heller ikke med at støvsuge din skjorte, den skal også vaskes. På samme måde er det med måtter


Tommy Jensen, der er salgsdirektør hos MåtteXpressen, mener det stort set kan være lige meget om man har en måtte liggende, hvis den ikke virker. Han giver et eksempel:
»Du nøjes jo heller ikke med at støvsuge din skjorte, den skal også vaskes. På samme måde er det med måtter. Hvis de ikke kommer ind til vask, så ender de med at blive ret uhygiejniske, og de opfylder ikke deres formål med at holde skidt, snavs og vand ved indgangspartiet. En måtte der ikke kommer ind på specialvaskerierne til vask bliver ret hurtigt fyldt op med snavs. Vi vasker typisk et halvt til et kilo skidt ud af måtterne, når vi får dem ind – alt efter, hvor de har været brugt og hvor store de er,« fortæller han.

Tommy Jensen

Måtten skal vaskes
Der er stor forskel på konstruktionen af en billig købemåtte og de særligt konstruerede vaskerimåtter. Fibrene i en vaskerimåtte er konstrueret og bundet op, så skidt og snavs falder ned i bunden af måtten. Det kan ikke bare støvsuges op. Støvsugning ved den daglige rengøring er en god idé, for det tager det snavs, der ligger i overfalden af måtten. Men med jævne mellemrum bør måtten bringes ind til vask.
»En måtte der ikke bliver vasket kommer til at veje 2-3 gange for meget og mister efterhånden sin effekt, fordi den er fyldt op med snavs. Dermed mister den sin funktion. Hele idéen med en måtte er jo, at den skal fjerne snavs, så det ikke kommer ind i bygningen,« siger Tommy Jensen.

En god måtte sparer på vedligeholdelsen
Måtter skal foruden at holde skidt, snavs, salt og vand ude fra bygningerne, også minimere vedligeholdelsen af gulve i bygningen.
Det kan godt være, man kan finde en billigere løsning på sine måtte her og nu, men det nytter ikke meget, hvis udgifterne stiger markant på vedligeholdelse af gulve i bygningen.
»De skoler, der har valgt at købe deres egne måtter og kun rengør dem som del af den daglige støvsugning, får et problem på sigt. De får langt højere vedligeholdelsesudgifter til nedslidte gulve. Samtidig er der spørgsmålet om et godt indeklima. Er det hygiejnisk, at børn i en daginstitution ligger på en måtte, der aldrig bliver vasket. Jeg synes, det er uhygiejnisk, hvis man undlader at vaske måtterne,« siger Tommy Jensen.

Umuligt at sammenligne

Frederik Stage

Måtter er ikke en pyntegenstand, tilføjer Frederik Stage, der er salgs- og marketingdirektør i Elis.
Han hæfter sig ved, at de besparelser, som nogle kommuner mener, de kan få ved selv at eje måtterne, er udtryk for en meget mangelfuld case.
For en leje- og ejeløsning kan ikke sammenlignes.
»De får ikke den samme løsning, når de ejer måtterne. De mister en stor del af måttens effektivitet, og de får heller ikke de miljøeffekter, som man får, når professionelle vaskerier håndterer måtterne. Vi opsamler snavs og tungmetaller i de store tørretumlere, der ryster måtterne igennem.«

Stort marked
Hvor stort markedet for måtter er i Danmark, er lidt svært at få oplyst. Foruden de to store leverandører Elis og De forenede Dampvaskerier, findes en underskov af mindre virksomheder. En central aktør nævner, at omsætningen på måtter sikkert kommer over 300 mio. kr. om året, mens andre mener det er større. Så når leverandører af måtteløsninger argumenterer for deres produkter, kan det af nogle også ses som udtryk for, at de forsvarer deres forretningsmodel.
Som formand for brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning siger Henrik Luxhøj:
»Mit ærinde er at oplyse, så vi ikke får en situation, hvor nogle legitimerer løsninger, som vi ved ikke fungerer. Min frygt er, at man får udbredt nogle løsninger, som kunderne bliver kede af og som i længden forhøjer deres øvrige udgifter til bygningsvedligehold. Vi ønsker ikke, at kunderne får et dårligt indtryk af branchen, fordi de har fået leveret et forkert produkt. Derfor vil vi gerne give oplysning.«

Cirkulære løsninger
Det samlede miljøaftryk er også forskelligt på måtteløsningerne.
Tommy Jensen kalder det at eje sine egne måtter for en køb-og-smid-væk løsning, hvorimod vaskerierne vedligeholder deres måtter, så de holder i længere tid.
Henrik Luxhøj fra Elis supplerer:
»Vi leverer cirkulære løsninger, hvor vi har en interesse i at reparere måtter, så de holder længere. Modsat os har en leverandør, der lever af at sælge måtter, en interesse i at sælge nogle nye. Samtidig tager vi måtterne tilbage, når de er udtjent, så materialerne kan genbruges. Derfor er det helt forkert at påstå, at lejeløsningerne er mere belastende for miljøet,« siger Henrik Luxhøj.
Det anslås at måtter der vaskes og vedligeholdes korrekt kan opnå en levetid på 5-10 gange så lang tid, som måtter der ikke får den samme service.