Mangel på hænder rammer også rengøringsbranchen

3 ud af 4 servicevirksomheder mangler arbejdskraft.
Der er tale om en markant stigning på bare et år.

Tekst: Malene Jaepelt, sekretariatsleder, Danske Service

Manglen på arbejdskraft i servicebranchen har vokset sig så stor, at det påvirker produktionen. En ny analyse fra Dansk Erhverv bekræfter det, som vi hos Danske Service hører fra vores medlemmer. Der mangler hænder til at løse opgaverne. Positiv opmærksomhed på rengøring er helt afgørende for at tiltrække ny arbejdskraft.


I Dansk Erhvervs analyse kan vi se, at problemet med mangel på arbejdskraft i servicebranchen er vokset markant det sidste år. I februar 2021 oplevede ca. 15 pc.t af servicevirksomhederne mangel på arbejdskraft som en begrænsning for at skabe øget produktion. I februar 2022 var tallet 75 pct. Det forhindrer virksomhederne i at indfri den optimale produktion og det er et problem for branchen i sig selv – men også for samfundsøkonomien.


Hos Danske Service mener vi derfor, at det er vigtigt at fremhæve rengøringsbranchens omfattende bidrag til arbejdsmarkedet. De nye tal viser, at størstedelen af virksomhederne i servicebranchen har oplevet vækst siden 2015. I september 2021 blev der ansat næsten 16.000 nye rengøringsassistenter og i slutningen af 2021 var der 40.000 fuldtidsansatte i rengøringsbranchen. Det er rekordmange. Alligevel ser vi behov for endnu flere hænder. Ved at gøre rengøringsbranchen til en mere attraktiv karrierevej vil man kunne imødekomme efterspørgslen og dermed sørge for, at rengøringsvirksomhederne kan indfri deres fulde vækstpotentiale.

De nye tal i Dansk Erhvervs analyse er vigtige at fremhæve, fordi de udstiller, hvor alvorligt problemet er. I september 2021 så vi knap 11.000 forgæves rekrutteringer i virksomheder inden for rengøring, ejendomsservice og vinduespolering på trods af, at der på samme tidspunkt blev ansat næsten 18.000 nye medarbejdere. Tallene viser altså, at der i 2021 både var rekordmange ansættelser og rekordmange forgæves rekrutteringer. Konsekvensen var, at der, i slutningen af 2021, var mere end 19.000 ledige stillinger i rengøringsbranchen. Så stor mangel på hænder rammer hårdt.

Behov for politisk handling

Hos Danske Service mener vi, at det kræver en tredelt politisk handlingsplan at sikre den nødvendige arbejdskraft i rengøringsbranchen. For det første skal rengøring anerkendes på lige fod med andre håndværk, fordi professionel rengøring er grundlaget for kvalitet i de rammer, vi bevæger os rundt i til dagligt.

For det andet skal rengøring anerkendes som varme hænder på lige fod med forskelligt plejepersonale, fordi rengøringsansatte professionelt sikrer nødvendig hygiejne, som forhindrer, at vi bliver syge.
For det tredje skal der gøres en indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til branchen. Dansk Erhvervs analyse viser, at der i løbet af de sidste 10 år er sket en stigning i andelen af både kvinder og mænd af anden etnisk herkomst i branchen. Sådan har rengøringsvirksomhederne bevist, at de kan bidrage til at få udlændinge ind på arbejdsmarkedet, og at udenlandsk arbejdskraft er en del af løsningen på den aktuelle mangel på arbejdskraft.
Hos Danske Service mener vi, at rengøring er en profession, man kan være stolt af. Det vi hører fra vores medlemmer og tallene fra Dansk Erhvervs nye analyse viser klart og tydeligt, at der er behov for politisk handling for at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft i branchen.