Tag en akademiuddannelse inden for servicefagene

Deltidsuddannelse i rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser.

Der er desværre ikke mange i Danmark, der er bekendte med akademiuddannelsen i Hygiejne og rengøringsteknik. Det skal vi naturligvis have gjort noget ved, siger Kaj Reiter, der er kursuskonsulent hos Zealand.

Der er tale om en deltidsuddannelse på kort videregående niveau, hvor det er muligt at passe sit arbejde ved siden af studierne.

Uddannelsen henvender sig til en meget bred gruppe inden for facility service. Målgruppen kan være serviceassistenter, rengøringsledere, teamledere og rengøringsteknikere.

Nyt hold til efteråret

Til efteråret udbyder Zealand modulet i Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser (10 ECTS point).

»Vi har været meget heldige og har fået direktør Carsten Jallov fra Data Know How til at forestå undervisningen,« fortæller Kaj Reiter.

Modulet kvalificerer til at analysere og vurdere rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser i en større helhed.

Man uddannes til at kunne opstille krav og vurdere udbudsmateriale; udfærdige, anvende og styre rengøringsplaner samt opmåle og behovsafdække serviceydelser med henblik på at kunne projektere, planlægge, drifte og udvikle relevante serviceydelser i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Man kvalificeres til at lede og styre små og mellemstore projekter inden for det rengøringsfaglige område mht. økonomi og drift, herunder personaleomkostninger, investeringer og afskrivninger. Desuden er der fokus på  deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på projektering og planlægning af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser.

Hvis du vil vide mere kan du henvende dig til vejleder og konsulent Kaj Reiter

tlf. 5076 2669, kare@zealand.dk