Uddannelse i servicebranchen vigtigere end aldrig før

Danske Service: Alle i rengøringsbranchen taler om det som en af vejene til at tiltrække medarbejdere og højne branchens anseelse i samfundet – uddannelse. Desværre er det fortsat kun en lille procentdel af medarbejderne i branchen, der er faglærte og hos kursusudbyderne er der stadig ledige stole i undervisningslokalerne.

Synspunkt af: Sekretariatsleder Cecilie Fjeldberg, Danske Service


Danske Service har længe haft fokus på uddannelse og efteruddannelse i rengøringsbranchen og i løbet af sommeren 2022 er indsatsen blevet intensiveret for at informere medlemsvirksomhederne om de mange muligheder for uddannelse og tilskud, der tilbydes. Danske Service har været i personlig kontakt med over 80% procent af medlemsvirksomhederne og resultatet viser, at næsten 90% af virksomhedernes ledere ytrer ønske om at øge uddannelsesniveauet blandt deres medarbejdere og derigennem styrke deres kompetencer.


Manglen på arbejdskraft begrænser virksomhedernes handlerum

Men hvorfor er det så kun en lille procentdel af branchens medarbejdere, der bliver uddannet? Et af svarene er den store mangel på arbejdskraft. Det er efterhånden et budskab, der er nået langt ud i samfundet og vi hører igen og igen politikere adressere problemet. Manglen på hænder er også en af de største begrænsninger for virksomhederne, når de ønsker at sende en medarbejder på kursus. For når virksomhederne gang på gang oplever forgæves rekrutteringsforsøg, kan det ses direkte på tab af opgaver og omsætning, og virksomhederne har derfor svært ved at undvære medarbejderne på gulvet.

Næsten 90% af virksomhedernes ledere ytrer ønske om at øge uddannelsesniveauet blandt deres medarbejdere.

Et andet problem er virksomhedernes manglende kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder og mulighederne for at søge tilskud. Derudover er ansøgningsprocessen for fleres vedkommende uoverskuelig i en travl hverdag, hvilket afspejler sig i medlemsundersøgelsen, hvor 40% af de adspurgte ledere tilkendegav, at de ikke kendte til muligheden for at søge tilskud. Derfor har Danske Service parallelt med rundringningen blandt medlemmerne igangsat flere initiativer, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at finde relevant uddannelse og få tildelt tilskud.

LÆS OGSÅ: Tag en akademiuddannelse i servicefag


Det handler om at gøre udfordringer til muligheder

For servicebranchen handler det om at se uddannelse som en af vejene til at fastholde de medarbejderne, virksomhederne i dag kæmper om. Derfor er Danske Service også skuffet over, at regeringens forslag til finansloven 2023 ikke lægger op til massive investeringer i blandt andet erhvervsskoler og AMU-centre. Det kræver ligeledes politisk handling at øge arbejdskraftudbuddet og sidestille rengøringsfaget med andre håndværk, hvis branchen skal lykkes med at tiltrække medarbejdere. Danske Service fortsætter indsatsen med at yde rådgivning, vejledning og faglig sparring på uddannelsesområdet i tæt dialog med medlemmer og uddannelsesinstitutioner.