Numatic sætter turbo på forretningen

Det nye serviceteam i Numatic: Fra venstre Steffan Damgaard, Henrik Skov Andersen og Rene Bendtsen.

Styrker reparations- og serviceafdelingen. Nyansat teknisk chef og udvidelse af serviceafdelingen skal øge serviceniveauet yderligere og minimere risikoen for driftsstop hos kunderne. Det er en stor fordel for Numatics forhandlere og deres kunder, som er især rengøringsselskaber, virksomheder og institutioner

Numatic i Danmark’s landeansvarlige, Carsten Vestergaard, har taget et markant og strategisk vigtigt skridt for at realisere visionen om at øge Numatics markedsandele og profil i Danmark betydeligt.
Henrik Skov Andersen er ansat som teknisk chef i Numatic Danmark. I tillæg er Steffan Damgaard tilknyttet servicefunktionen som reparatør og montør sammen med Rene Bendtsen.
»Serviceafdelingen kan dermed servicere Numatics kunder i hele Danmark 24/7 med fjernservice per telefon og hurtig udrykning. Vi kan garantere reparationer inden for korteste tid. Serviceteamet har så meget viden og erfaring og ved, at kundernes maskiner ikke kan være ude af drift i særlig lang tid. I vores nye service set-up sørger vi for erstatningsmaskiner, hvis kundens maskine ikke kan repareres straks på stedet, som man kan i de fleste tilfælde,« forklarer Henrik Skov Andersen, den nye tekniske chef, om det nye koncept.
Han er selv det daglige bindeled i forhold til kunderne og koordinerer serviceindsatsen sammen med blandt andet serviceteknikere hos den enkelte forhandler og grossist.

Steffan Damgaard er en kendt reparatør i branchen

Til at supplere den erfarne Rene Bendtsen har Numatic allieret sig med brancheerfarne Steffan Damgaard, der samtidig er blevet partner i selskabet SB Hydraulik og skal opbygge deres serviceafdeling. En del af denne forretning er Numatic og andre mærker, som skal repareres. Steffan Damgaards forudsætninger er de allerbedste, da han i en årrække har været en værdsat reparatør hos et andet brand i rengøringsbranchen.

»Med den baggrund kan jeg via Numatic også servicere og reparere eller vedligeholde andre brands, og det er også en stor styrke,« forklarer den erfarne reparatør, der har hele landet som sin arbejdsplads sammen med Rene Bendtsen.
»Jeg har store forventninger til den nye afdeling omkring service, reparation og vedligehold. Det giver nye salgsmuligheder for vore Numatic-forhandlere over hele landet, som kan servicere kunderne i rengøringssektoren og industrien på en helt ny måde. Henrik Skov Andersen er en stærk ankermand og teamet med Rene og Steffan har så stor erfaring, at kunderne er i allerbedste hænder og hurtigt får deres maskiner op at køre igen, hvis uheldet skulle være ude. Det er sammen med Numatics stærke kvalitet og innovation et nyt stærkt konkurrenceparameter,« siger Numatic-landeansvarlig Carsten Vestergaard.

Landeansvarlig Carsten Vestergaard og teknisk chef Henrik Skov Andersen er klar med nyt servicekoncept, som sætter turbo på Numatic i Danmark.

Robotterne kommer…

Opbygningen af den nye serviceafdeling er også en forløber til en fremtid med robotternes indtog i rengøringssektoren.
»Numatic har enormt spændende produkter allerede og flere nye på vej. Robotterne skal køre hele tiden og det skal serviceafdelingen bidrage til. Henrik og hans team bliver enormt vigtige i denne proces – så kunderne ikke bare køber den bedste brancheløsning, men også den bedste reparations- og serviceløsning,« siger Carsten Vestergaard.
Læs mere om Numatics produktsortiment og service på www.numatic.dk eller følg virksomheden på den nye side på LinkedIn.