3F i opråb til landets byråd

Sørg for bedre kvalitet i rengøringsudbud

Foto: Colourbox

Det er tydeligt at se, at mange kommuner har lavet udbud, som ikke har givet den ønskede service og kvalitet eller den forventede besparelse. Flere steder leder det nu til hjemtagninger, fordi det ofte viser sig at give bedre løsninger. Sådan lyder det fra 3F’s Offentlige Gruppe i en mail, de netop har afsendt til alle landets byrådspolitikere.

Mailen som er afsendt af formand Lydia Frydendal Granzow Callesen lægger op til, at landets kommuner i de kommende budgetforhandlinger udarbejder en ny politik for udbud. Det er oplagt nu, hvor det ventes at en ny udbudslov træder i kraft fra 1 juli, hedder det i brevet fra 3F.

3F ønsker blandt andet, at kommunerne i sine udbud stiller krav om arbejdsklausuler, så der gives løn på overenskomstlignende vilkår og gerne også for underleverandørerne. Desuden lægges op til, at det bliver obligatorisk for rengøringsvirksomhederne at tage lærlinge.

Pris må ikke dominere

Samtidig ønsker 3F, at pris fremover kun vægtes med højst 40 procent ligesom der skal være klare sanktionsmuligheder i alle udbud.

”Hvis kontrakterne ikke overholdes, skal det have en konsekvens og det skal være klart, hvorfor og hvornår en sanktion træder i kraft.

3F opfordrer i mailen til byrådsmedlemmerne samtidig til, at kommunen opretter en kontrolenhed, så både klausuler og kontrakter løbende kan kontrolleres.

”Kontrolenheden er den eneste måde at sikre, at kontrakterne overholdes,” lyder det fra 3F.

Fagforeningen lister desuden en række argumenter op for, hvorfor det kan svare sig at have orden i rengøringsudbud:

Professionel rengøring betaler sig for kommunekassen. Undersøgelser viser blandt andet, at:

Professionel rengøring nedbringer smitten. Det gælder også for de almindelige infektionsbårne sygdomme.

Borgerne oplever øget trivsel og tryghed ved ‘god’ rengøring, når de færdes i det offentlige rum.

Skoleeleverne oplever øget trivsel af rene skoler, og karaktererne bliver højere.