Rengøring reddede liv under corona

Vi oplevede, at der mange steder manglede og stadig mangler den nødvendige viden om midler og metoder til at gøre rent, siger Pia Heidi Nielsen fra FOA.

Danmark klarede sig forholdsmæssigt godt gennem corona, men der var udfordringer med hygiejne og adgang til test og værnemidler. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, der kigger på baggrunden for covid-19-udbrud og -dødsfald på plejecentre og i hjemmeplejen.

”Rapporten konkluderer, at der fortsat er brug for at styrke hygiejneindsatsen på ældreområdet. Det er nu, vi skal holde fast i og udbygge de gode erfaringer, vi har fra pandemien. Det gælder også personalets adgang til løbende faglig sparring og supervision, hvis vi skal forebygge udbrud med smitsomme sygdomme i fremtiden,” siger Pia Heidi Nielsen, sektorformand i FOAs Kost- og Servicesektor.

Hun understreger, at god rengøring handler om mere end, at der ser rent ud, men hygiejnisk rengøring, som slår bakterier og virus ihjel.

”Vi oplevede, at der mange steder manglede og stadig mangler den nødvendige viden om midler og metoder til at gøre rent, så man rent faktisk opnår smitteforebyggende effekt.”

Da smitten steg i efteråret 2020, var der ventetid på test for personalet og borgerne på plejecentre, og med den stigende smitte i lokalsamfundet var det ikke muligt at holde smitten ude, da personalet havde børn i skole og daginstitution. Vives rapporter konkluderer, at beboere på plejecentre blev oftere smittet og døde oftere med covid-19 end deres jævnaldrende. Undersøgelsen indikerer, at smitten kom ind på plejecentrene via ansatte snarere end pårørende.

Test kom for sent

VIVE siger i rapporten, at myndighederne måske skulle have tilbudt screening med PCR to gange om ugen allerede fra starten af efteråret. Da tilbuddet blev implementeret i januar 2021, var epidemien toppet.

”Fra FOAs side var vi meget tydelige fra begyndelsen, og bad om værnemidler og tests til personalet på ældreområdet. Det var en urimelig situation at sende medarbejdere ind for at hjælpe og pleje ældre borgere med den viden, at de måske risikerer at smitte den ældre med en potentielt fatal sygdom. I stedet så vi i begyndelsen, hvordan lastbilerne med tests og værnemidler kørte forbi plejecentrene og læssede af på hospitalerne. Det skal vi lære af,” siger Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Overdødeligheden i corona-vinteren 2020/2021 svarede i størrelse til overdødeligheden under tidligere epidemier med influenza.

SENESTE ARTIKLER: