Metsä Group investerer i en fossilfri fremtid

Ny fabrik til en værdi af 350 millioner euro skal sikre bæredygtige hygiejnepapir-produkter til det skandinaviske marked.

Metsä Tissue investerer i verdens førende miljø­teknologi inden for tissueproduktion ved at modernisere og udvide Metsä Tissues Mariestad tissuepapirfabrik i Sverige. Investeringen vil øge tilgængeligheden af lokalt og bæredygtigt producerede tissueprodukter på det skandinaviske marked, hvor cirka 40% af tissueforbruget i øjeblikket importeres. Værdien af investeringen er 350 millioner euro., og den er en af de største inden for tissuebranchen i Europa og den største inden for Metsä Tissue. Byggeriet starter i løbet af foråret 2023, og den nye fabrik er planlagt til at være i drift i anden halvdel af 2025.

SENESTE ARTIKLER:


Med denne investering vil Metsä Tissue være et foregangsselskab i at investere i bæredygtig tissueproduktion i Sverige og Skandinavien med sine stærke mærker Lambi, Serla og Katrin. Investeringen vil bidrage til at sikre forsyningssikkerheden i daglige hygiejnepapirprodukter med den avancerede fabriksudvidelse, der anvender den mest avancerede teknologi. Moderniserings- og ekspansionsinvesteringen er en del af Metsä Tissues Future Mill Program, som er rettet mod verdens førende miljømæssige og operationelle præstationer inden for tissueproduktion.


Nul CO2 i 2030


Fabrikken producerer Lambi, Serla og Katrin tissueprodukter af høj kvalitet til både forbruger- og professionel brug, og den nuværende kapacitet vil blive fordoblet til cirka 145.000 ton/år. Efter udvidelsen får fabrikken en ny moderne tissuepapirmaskine med en kapacitet på 70.000 ton/år, tre nye konverteringslinjer til både valset og foldet tissue. Der vil også blive bygget et fuldautomatiseret lager til færdigvarer og råvarehåndtering samt et nyt kontoranlæg.
Udvidelsen af Mariestad-fabrikken vil medføre betydelige forbedringer i tissueproduktionens miljømæssige ydeevne. På trods af den fordoblede produktionskapacitet vil de fossile CO2-udledninger senest i 2030 falde til nul på grund af ny teknologi.
Udvidelsen vil udelukkende fokusere på bæredygtig nyfiberproduktion, hvorefter den samlede nyfiberandel på fabrikken er 80%.

Halverer vandforbruget


Vandforbruget pr. ton vil blive reduceret med 50% til 10 m3/t på grund af den nye papirmaskineteknologi, nyfiberbaserede produktion og modernisering af spildevandsanlæg, som muliggør en bedre udnyttelse af renset vand i fabrikkens vandcirkulation.
Tissue som et let produkt med højt luftindhold er ikke økonomisk rentabelt eller bæredygtigt at transportere over lange afstande. Udledningen fra transport er planlagt til at falde med 25% om året på grund af at papirimport erstattes af skandinavisk produktion.
Moderniseringen medfører også forbedringer i fabrikkes naboområder. Med den moderne produktionsteknologi vil fabrikken have lavere støj- og lugtniveauer end i dag. En ny støjskærm vil sænke støjniveauet med 3-5 dBA på grund af nye volde mellem fabrikken og boligområdet og yderligere 26 lyddæmpere vil blokere støjen effektivt.
Fabrikken bliver udstyret med ny teknologi til vandhåndtering og mere effektiv teknologi til rensning, som vil have en positiv effekt på lugte. Størstedelen af det nye vandbehandlingsudstyr vil blive dækket, hvilket yderligere forbedrer lugthåndteringen.