Hygiejneugen slår et slag for rengøring

Rengøringsvirksomheder og offentlige aktører kan bakke op om mere og bedre rengøring. God hygiejne fører til færre sygedage og store besparelser.

Marco Bo Hansen opfordrer alle, der gør professionelt rent til at bakke op om Hygiejneugen. Det er en mulighed for at synliggøre gode hygiejne- og rengøringsvaner.

God hygiejne og rengøring kan spare den enkelte for sygedage og samfundet for millioner af kroner. Derfor opfordres virksomheder, institutioner og rengøringsselskaber til at bakke op om Hygiejneugen, som afvikles i september.
»Hygiejne er vigtigt både på det menneskelige plan, hvor vi kan undgå at blive syge af infektioner, men der er også penge at spare for samfundet,« siger læge og formand for Rådet for Bedre Hygiejne Marco Bo Hansen. »Det er meget simpelt, for vi bliver syge, hvis vi ikke vasker hænder og får gjort ordentlig rent.«
Hver eneste dag er 5 procent af arbejdsstyrken – svarende til 150.000 danskere – sygemeldt. For en stor dels vedkommende skyldes det infektioner, som i væsentligt omfang kan undgås ved bedre hygiejne. Et projekt på en af Vestas fabrik i Lem har vist, at der er meget at hente ved for eksempel god håndhygiejne. Det tre-årige projekt kostede Vestas 50.000 kroner på en arbejdsplads med 250 medarbejdere. Men besparelsen over tre år var over halvanden million kroner i sparede sygedage.

Rengøring gør stor forskel


»Med hygiejneugen vil vi gerne italesætte rengøring som et vigtigt erhverv, selvom vi ved historisk ikke er prioriteret særlig højt. Dygtige og dedikerede rengøringsmedarbejdere kan gøre en afgørende forskel for hygiejnen på virksomheder, institutioner og i sundhedsvæsenet,« siger Marco Bo Hansen.


Det har meget store perspektiver at sikre en bedre hygiejne. En undersøgelse blandt 95 plejehjem viste, ifølge Marco Bo Hansen, at næsten syv procent af beboerne havde infektioner på et givent tidspunkt og mange fik antibiotika.


»Når vi så samtidig ved, at en af de største sundhedstrusler er multiresistente bakterier, så siger det sig selv, at vi kan nå langt med bedre rengøring og hygiejne. Rengøring kan være med til at nedbringe antallet af infektioner og dermed brugen af antibiotika,« siger Marco Bo Hansen.
På verdensplan døde omkring 1.3 millioner mennesker sidste år af multiresistente bakterier og WHO anslår, at tallet vil stige til 10 mio. mennesker i 2050.
»De multiresistente bakterier udvikler sig hurtigere, end det er muligt for medicinalindustrien at udvikle nye præparater. Derfor er vi nødt til at tage hygiejne og rengøring mere alvorligt.«

SENESTE ARTIKLER:

BONUS:

Hvad kan hygiejne også medføre?

· Mindre sygefravær på arbejde
· Sikkerhed i forhold til infektioner
· Mindre antibiotikaforbrug
· Sikker og sund mad
· Flotte tænder – og sund mund
· Tryghed og trivsel i hverdagen
· God toilettrivsel

Hygiejneugen afvikles i uge 38
– altså 18.-22. september 2023

Der er tale om en nordisk kampagneuge
– eller en festival for forebyggelse.
Hygiejneugen har været gennemført årligt siden 2009.
Alle virksomheder, offentlige arbejdspladser mv. kan støtte op om Hygiejneugen. Selv små indsatser er med til at gøre en stor forskel.

Tilmelding
Se mere om, hvordan man deltager her:
www.hygiejneugen.dk